جهت دریافت تازه ترین اخبار سنديکای توليدکنندگان مواد دارويی، شيميايی و بسته بندی دارویی در تلگرام روی آیکون تلگرام کلیک کرده و مراحل عضویت را طی کنید.