آدرس: تهران، خیابان نجات اللهی، کوچه شهید احمد لباف، پلاک ششم

کدپستی: ۱۵۹۸۷۵۵۳۱۵

شماره تماس: ۸۸۹۲۲۵۴۹ - ۸۸۹۲۲۵۰۶

فکس: ۰۲۱۴۱۴۲۵۵۵۵ داخلی ۹۷۶۳

پست الکترونیک: info@tahlilbazaar.com

ارتباط از طریق پیام رسان تلگرام:      

ارتباط از طریق پیام رسان بله:     

۱۲ آذر ۱۳۹۸ - ۱۳:۰۸