• بازار آهن در تنگنای بی ثباتی

    بازار آهن در تنگنای بی ثباتی

    باوجود اینکه پیش بینی شده بود، بازار آهن آلات و مقاطع فولادی به صورت کنترل شده پیش برود و دچار تغییرات چندانی نشود اما آرامش بازار آهن و روند با ثبات این بازار دوام چندانی نداشت و شاهد افزایش قیمت در این حوزه بود.

تیتر سه سرویس