۲۵ آذر ۱۳۹۹ - ۰۰:۰۰
کد خبر: . ۶۰٬۱۵۳
تا پایان آذرماه شاخص کل بین یک میلیون و ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار واحد درگیر خواهد بود| سرمایه گذاری بلندمدت خوب است یا بد؟

اشتیاقی معتقد است که باتوجه به اصلاح شدیدی که بیشتر سهم ها داشتند، اکنون برگشت حداقل ۳۰-۴۰ درصدی نسبت به قمیت اصلاح شده خود دارند و تمام گروه ها مورد استقبال بازار قرارگرفتند. به نظر می رسد هیجانات کاذب فروشنده و خریدار کاهش یافته است. اگر این روند ادامه یابد می تواند به صورت تدریجی و پیوسته باعث افزایش حجم معاملات شود.

حمیدرضا پیرهادی؛ بازار: شاخص چند روزی است که با نوسان مواجه شده است در این باره با احمد اشتیاقی به گفتگو پرداخته ایم:

سهم ها در وضعیت تعادلی قرار دارند
احمد اشتیاقی، مدیرعامل کارگزاری بانک آینده نوسانات بازار و سهامداری بلندمدت را در گفتگو با «خبرنگار بازار» تشریح کرد: اتفاق خوبی افتاده است و سهم ها در یک وضعیت تعادلی مورد معامله قرارمی گیرند. متاسفانه در پنج یا شش ماهه اخیر در سمت خرید و حتی فروش با هیجان روبرو بودیم. به این شکل که سهام یا در صف فروش بودند یا در صف خرید. اما اکنون در دوهفته اخیر از این روند فاصله گرفته ایم و به نظر می رسد هیجانات کاذب فروشنده و خریدار کاهش یافته است.

وی افزود: ازطرفی سهم های بنیادی بازار در نقطه خوب و بدون هیجان معامله می شوند. یعنی نه فروشنده آنچنان عجله برای فروش به هرقیمتی دارد و نه خریدار حاضر به خرید سهم به هرقیمتی است. بنابراین شرایط بسیار خوبی است و اگر ادامه یابد می تواند به صورت تدریجی و پیوسته باعث افزایش حجم معاملات شود و همچنین باتوجه به مسیری که سرمایه گذاران ترسیم می کنند سهام در نقطه تعادلی خرید و فروش ایجاد می شود. باتوجه به اصلاح شدیدی که بیشتر سهم ها داشتند، اکنون برگشت حداقل ۳۰-۴۰ درصدی نسبت به قمیت اصلاح شده خود دارند و تمام گروه ها مورد استقبال بازار قرارگرفتند. حتی گروه های جامانده بازار ازجمله سیمانی، ساختمانی و حتی گروه های آی تی و انفورماتیک.

اشتیاقی تاکید کرد: بنابراین می توان گفت که اکنون تمام گروه های در شرایط خوبی قراردارند و بخشی از اصلاح شدیدی که داشته اند جبران شده است. این قیمت ها ازلحاظ بنیادی نیز تایید شده است و ازلحاظ شاخص درنقطه تعادلی قرارگرفته ایم. تقریبا قبل از گزارشات ۹ ماهه تصور این بود که شاخص باید حداکثر تا ۱.۶۰۰ افزایش یابد و در آن نقطه استراحت کند و گزارشات ۹ ماهه ارائه شود تا مجدد وضعیت نرخ دلار نیمایی و آنچه که برای نرخ سود سپرده اتفاق می افتد را رصد کند و مسیر بعدی خود را انتخاب کند.

مدیرعامل کارگزاری بانک آینده ادامه داد که اکنون باتوجه به اتفاقاتی که در چند روز اخیر رخ داد، آن تحلیلی که درمورد تثبیت شاخص درمحدوده ۱ میلیون و ۶۰۰ هزارواحد و افزایش یکپارچه گفته می شد، رخ نداد. اما به نظر من باتوجه به حجم خوب معاملات بازار مجدد درحال استراحت است و شاید تاپایان آذرماه شاخص کل بین ۱۵۰۰ و ۱۶۰۰ و بازار با همین شاخص درگیر باشد تا گزارشات ۹ ماهه ارائه شود.

این متخصص بازار سرمایه ابرازکرد که آن زمان ممکن است اتفاقات خوبی بیفتد و پس از آن به طور قطعی می توان دید که چه اتفاقی در سودآوری شرکت ها رخ داده و مجددا  باید P/E شرکت ها را برای سال ۹۹ و ۱۴۰۰ بررسی کنیم و آن زمان با P/E  مورد انتظار پیش رفت. به نظر می رسد باتوجه به شرایطی که اکنون نرخ سود سپرده دارد و در محدوده ۲۰ درصد است، بازار هم دلاری در محدوده ۲۲ هزارتومان را برای امسال و سال بعد شرکت ها برآورد می کند. به علاوه اینکه نقطه متوسط P/E می تواند بین ۶ تا ۹ باشد و سهامداران می توانند دراین عدد خرید خود را انجام دهند و با نگاه سهامداری در مجامع حضور یابند و سود خوبی کسب کنند.

باتوجه به حجم خوب معاملات بازار مجدد درحال استراحت است و شاید تاپایان آذرماه شاخص کل بین ۱۵۰۰ و ۱۶۰۰ و بازار با همین شاخص درگیر باشد تا گزارشات ۹ ماهه ارائه شود

سرمایه گذاری بلندمدت خوب است یا بد؟
در ادامه با احمد اشتیاقی برای تکمیل بحث سهامداری درمورد سرمایه گذاری بلندمدت گفتگو کردیم و او در واکنش به این موضع بیان کرد: عوامل زیادی می تواند در تصمیم گیری فرد برای سرمایه گذاری بلندمدت گیری دخالت داشته باشد. اما به طورکلی برای این کار آنچه باید سودآوری شرکت ها را در سال های آینده محاسبه کنیم. به طورمثال بررسی کنیم که قرار است چه اتفاقاتی در شرکت X قرار است طی ۵ سال آینده رخ دهد؟ یعنی اگر می خواهیم خرید خود را در شرکتی که دارایی محور است انجام می دهیم و قرار است این دارایی ها تبدیل به وجه نقد شود یا عایده ای از این محل کسب کند باید ببینیم این شرکت چقدر می تواند درسال های آتی با سودآوری مواجه شود؟

او افزود: بنابراین باید ببینیم چقدر سود می دهد و سهام موردنظر در سال های آتی با چقدر رشد مواجه می شوند. باتوجه به اینکه انتظار داریم به طورمثال برای دو سال آینده کف نرخ سودبانکی ما ۱۶ درصد باشد، با لحاظ کردن آن و تورم انتظاری بین ۱۶ تا ۲۰ درصد برای سال های آتی، P/E  بازار سرمایه می تواند بین ۷ تا ۹ برای سرمایه گذاران مورد محاسبه قرارگیرد و هر شرکتی که توانست سودآوری ۵ سال آینده اش زیر عدد ۷ باشد، شرکت ارزنده ای خواهد بود و تفاوتی ندارد در چه گروهی باشد.

باتوجه به شرایطی که اکنون نرخ سود سپرده دارد و در محدوده ۲۰ درصد است، بازار هم دلاری در محدوده ۲۲ هزارتومان را برای امسال و سال بعد شرکت ها برآورد می کند

چطور باید میزان سودآوری شرکت ها را برای سرمایه گذاری بلندمدت به دست آورد؟
مدیرعامل کاگزاری بانک آینده به ذکر مثال توضیح داد: یک مثال ساده از یکی از صنایع بورسی را می گویم. به طورمثال در صنعت پتروشیمی، پتروشیمی زاگرس متانول تولید می کند و تقریبا تمام آن را صادر میکند. برای سرمایه گذاری بلندمدت باید ظرفیتش را به دست آوریم که اکنون با چه ظرفیتی کار می کند، آیا ظرفیت خالی که می تواند در سال های آینده پر کند دارد یا خیر؟ اگر دارد، به تولید و فروش امسال آن ها اضافه می کنیم و اگر ندارد، تولید و فروش امسال را برای ۵ سال آینده تسری می دهیم و سپس باید قیمت متانول را برآورد کنیم که قیمت جهانی این محصول در ۵ سال آینده و همچنین قیمت دلار چقدر خواهد بود.

او تشریح کرد: اگر توانستیم قیمت متانول و دلار را برای ۵ سال اینده براورد کنیم، درآمد شرکت زاگرس به دست می آید. هزینه ها را نیز باید برآورد کنیم. چون مواد اولیه ای که زاگرس استفاده می کند گاز اتان است. باید حساب کنیم که این شرکت گاز اتان را با چه قیمتی می خرد و  و با چه نرخ دلار نیمایی حساب می شود. بنابراین مواد اولیه اش را نیز به دست می آوریم و درآمد را از مواد اولیه کسر می کنیم و سودناخالص آن به دست می آید.

این متخصص بازار سرمایه گفت که سپس باتوجه به تورم انتظاری برای ۵ سال آینده رشد ۲۰ درصدی هم به هزینه های عمومی اضافه می کنیم. درنهایت سود این شرکت ها به دست می آید و سپس این میزان سود را با قیمت امروز سهم مقایسه می کنیم. می توانیم سودهای سال آینده را نیز تنزیل کنیم. به طورمثال با نرخ سود سپرده فعلی که ۲۰ درصد است محاسبه کنیم و دقت کنیم که چه اتفاقی برای سود سال آینده با قیمت فعلی سهم می افتد. درنهایت اگر P/E آن زیر ۷ بود ارزنده است و آن را می خریم و اگر بین ۷ تا ۹ بود تعادلی است و برای خرید مناسب است و می توانیم درمجامع شرکت کنیم و از سودش منتفع شویم اما اگر بالای ۹ بود مشخص می شود که در این قیمت گران است.

وی تاکید کرد: این رویه ای که گفته شد لازم نیست برای ۵ سال آتی باشد. سرمایه گذاری که می خواهد حتی نگاه ۵ ساله داشته باشد کافی است که سود سال جاری و سال آینده را به دست بیاورد. زمانی که با روش ذکرشده سودها را به دست آورد، سود سال جاری را از قیمت سهم کم کند و سپس سود سال بعد را تقسیم بر سهم امسال کند. زمانی که قیمت سهم روی تابلو را منهای سود امسال کرد، یک قیمتی به دست می آید. به طورمثال پتروشیمی زاگرس ۱۸ هزارتومان است و ما می گوییم امسال ۲ هزارتومان سود می دهد و ۱۸ هزارتومان منهای ۲ هزارتومان، ۱۶ هزارتومان می شود. بعد می بینیم که سال بعد چقدر سود می دهد. محاسبه می کنیم و مشخص می شود که ۳ هزارتومان سود می دهد. اگر ۱۶ هزارتومان را تقسیم بر ۳ هزارتومان کنیم، ۵.۲ دهم درصد می شود واین عدد بسیار خوبی است و اگر ما سود امسال زاگرس را ۲ هزارتومان و سال بعد ۳ هزارتومان محاسبه کردیم P/E  زاگرش ۵.۲ درصد است . یعنی این سهم ارزنده است زیرا زیر ۷ است. بنابراین آن سهم را می خریم با آن سهامداری میکنیم و درمجامع حضور پیدا می کنیم و از سود تقسیمی منتفع می شویم.

اشتیاقی درانتها بیان کرد که سرمایه داری از تورم مصون است و اگر تورمی هم رخ دهد در نرخ دلار نیز لحاظ می شود و سودآوری بالا می رود. بنابراین از تورم هم مصون می مانیم.

۲۵ آذر ۱۳۹۹ - ۰۰:۰۰
کد خبر: ۶۰٬۱۵۳

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
 • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
 • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
 • 9 + 6 =

  نظرات

  • نظرات منتشر شده: 2
  • نظرات در صف انتشار: 0
  • نظرات غیرقابل انتشار: 0
  • IR ۱۰:۲۶ - ۱۳۹۹/۰۹/۲۵
   0 0
   بدبختی ما از دست شما کارشناسهاست
  • دکتر قره ویسکی IR ۱۹:۲۷ - ۱۳۹۹/۰۹/۲۵
   1 0
   این بازی حقوقی ها دو دولت هست . شاخص رو بالا می‌برند سهم ها شون رو در سقف می فرشند شاخص رو پایین میارن و در کف می خرند به این ترتیب سودهای‌کلان به جیب می زنند . منم جای اینها بودم شعارهای احمد اشتیاقی رو می گفتم . سودهای کلانی از حقیقی ها بازار می برند . گوفتتون بشه