۱ بهمن ۱۴۰۰ - ۱۰:۱۹
کد خبر: . ۱۳۰٬۶۵۱
عبور نمادهای کامودیتی از سقف تاریخی قبل

گروه معدنی ها هرچند وضعیت یکسانی را ندارند، اما بیشتر آنها سقف تاریخی خود را شکسته اند و این رشد را مدیون نرخ بالای دلار هستند.

بازار؛ گروه بورس: قیمت بالای کامودیتی در یک سال گذشته باعث شده نمادهای معدنی همچنان با سرعت به سودسازی خود ادامه بدهند و رشد قیمت دلار از ابتدای سال تاکنون هم به این سودسازی کمک کرده و باعث شده تا بیشتر نمادهای معدنی ایران در حال حاضر بالاتر از سقف تاریخی خود یعنی قیمت سهام در شاخص ۲ هزار واحدی معامله می شوند.

نماد کگل با پی بر ایی ۱۰ در سه ماهه اخیر افتی ۴ درصدی و در یک ساله رشدی ۹۴ درصدی داشته و از آنجایی که در شش ماه به ازای هر سهم ۱۰۶ تومان سهم ساخته که در مقایسه با سود ۱۹۰ تومانی ۱۲ ماهه سال گذشته عملکردی خود را ثبت کرده است.

نماد کگل
شرکت معدنی گلگهر با نماد کگل با پی بر ایی ۱۰ در سه ماهه اخیر افتی ۴ درصدی و در یک ساله رشدی ۹۴ درصدی داشته و از آنجایی که در شش ماه به ازای هر سهم ۱۰۶ تومان سهم ساخته که در مقایسه با سود ۱۹۰ تومانی ۱۲ ماهه سال گذشته عملکردی خود را ثبت کرده به نظر می رسد در مجمع امسال بتواند سود بیشتری را نصیب سهامداران کند. از نظر عملکردی این شرکت در آذر امسال ۴۱۱۱ میلیارد تومان فروش داشته که ۱۱ درصد نسبت به فروش آبان افت داشته، به طوری که فروش شرکت از ۱.۱۷۲ میلیون تن آبان با ۱۰ درصد افت به ۱.۰۵۴ میلیون تن در آذرماه رسیده است. همچنین از ابتدای سال مالی تاکنون فروش شرکت به ۳۶۷۰۵ میلیارد تومان رسیده که رشدی ۹۲ درصدی نسبت دوره مشابه سال قبل ثبت کرده است.

از نظر تکنیکال اندیکاتور مک دی سیگنال خروج سرمایه را برای این نماد صادر کرده و فعلا در ابر قرمز ایچیموکو قرار گرفته و با توجه به وضعیت بازار به نظر نمی رسد که مقاومت ها ی پیش رو را بشکند و از آنجایی که آر اس آیی هم در نزدیکی مقاومت است در صورتی که نتواند عبور کند قیمت سهم افت خواهد کرد.

نماد کگهر با پی بر ایی ۱۳ در شش ماهه به ازای هر سهم ۲۲۳ تومان سود ساخته و از آنجایی که در ۱۲ ماهه سال گذشته سودی ۱۷۳ تومانی به ازای هر سهم ساخته بود عملکرد بسیار عالی از خود نشان داده در حالی که در سه ماهه ۶ درصد و در یک ساله ۱۸ درصد سود ساخته است

نماد کگهر
شرکت معدنی گهر زمین با نماد کگهر با پی بر ایی ۱۳ در شش ماهه به ازای هر سهم ۲۲۳ تومان سود ساخته و از آنجایی که در ۱۲ ماهه سال گذشته سودی ۱۷۳ تومانی به ازای هر سهم ساخته بود عملکرد بسیار عالی از خود نشان داده در حالی که در سه ماهه ۶ درصد و در یک ساله ۱۸ درصد سود ساخته و نسبت به رقبای خود رشد متعادل تری داشته است. از نظر عملکردی گهر زمین درآذر افتی ۱۵ درصدی نسبت به ماه قبل داشته و به درآمد ۲۶۴۰ میلیارد تومانی رسیده و از آنجایی که متوسط فروش ماهانه سال جاری نیز برابر با ۱۷۸۵ میلیارد تومان بوده است.

کگهر امسال با فروش ۲۲ هزار میلیارد تومانی ۱۲۰ درصد بیشتر از سال مالی منتهی به آذر ۱۳۹۹ بوده و در این ماه همانند آبان ۱.۵ میلیون تن محصول فروخته و نرخ فروش کلوخه سنگ سنگ آهن و گندله شرکت در این ماه بدون تغییر محسوس نسبت به آبان گزارش شده است.

از نظر تکنیکال نماد کگهر با سیگنال خروج مک دی مواجه است و ایچیموکو هم گارد نزولی گرفته هرچند کندل اخیر این نماد روی ابر ایچیموکو قرار گرفته و تنها امید این نماد برای حفظ قیمت است، حالا باید دید با توجه به وضعیت بازار چه مسیری را طی خواهد کرد.

نماد کنور که به تازگی افزایش سرمایه ۳۳۵ درصدی داشته و با پی بر ایی ۸ به ازای هر سهم در شش ماهه ۱۲۰ تومان سود ساخته در حالی که در مجمع یکساله گذشته با پی بر ایی ۲ حدود ۷۴۰ تومان سود ساخته بود

نماد کنور
شرکت توسعه معدنی صبا نور با نماد کنور که به تازگی افزایش سرمایه ۳۳۵ درصدی داشته و با پی بر ایی ۸ به ازای هر سهم در شش ماهه ۱۲۰ تومان سود ساخته در حالی که در مجمع یکساله گذشته با پی بر ایی ۲ حدود ۷۴۰ تومان سود ساخته بود. از نظر عملکردی در آذر ۲۷۰ میلیارد تومان فروش داشته که نسبت به فروش ۱۳۲ میلیارد تومانی آبان ۱۰۵ درصد افزایش داشته است.

از ابتدای سال مالی تاکنون شرکت بیش از ۲۰۵ میلیارد تومان فروش داشته که نسبت به فروش ۱۱۱ میلیارد تومانی سال قبل افزایش ۸۵ درصد داشته است. در این دوره ۳۱۶ هزار تن گندله تولید و ۱۴۶ هزار تن فروخته که نسبت به فروش ۳۴۰ هزار تنی سال قبل شده افت ۵۷ درصدی در فروش داشته است.

از نظر تکنیکال نماد کنور واگرایی مخفی مثبت نشان داده و با توجه به گارد مک دی پیش بینی می شود که در همین محدوده فعلا نوسان قیمت داشته باشد حالا باید دید که در هفته های آینده با توجه به وضعیت بازار چگونه معامله خواهد شد.

نماد کچاد پی بر ایی ۶ در شش ماهه امسال ۲۳۲ تومان به ازای هر سهم سود ساخته در حالی که در ۱۲ ماهه سال گذشته ۳۰۸ تومان به ازای هر سهم سود ساخته و در یک سال گذشته ۷۵ درصد بازدهی داشته و در سه ماهه هم بازدهی مثبت خود را حفظ کرده است

نماد کچاد

شرکت چادرملو با نماد کچاد پی بر ایی ۶ در شش ماهه امسال ۲۳۲ تومان به ازای هر سهم سود ساخته در حالی که در ۱۲ ماهه سال گذشته ۳۰۸ تومان به ازای هر سهم سود ساخته و در یک سال گذشته ۷۵ درصد بازدهی داشته و در سه ماهه هم بازدهی مثبت خود را حفظ کرده است.

طبق گزارش ۹ ماهه امسال منتهی به آذر این شرکت ۳۳۰۳۹۰ میلیارد تومان درآمد فروش داشته که ۳۸۷۶ میلیارد تومان فروش آن متعلق به آذر ماه بوده است که نسبت به میانگین ۸ ماهه قبل بیشتر بوده است.

از نظر تکنیکال واگرایی منفی مخفی دارد و این مساله با در نظر گرفتن سیگنال خروج مک دی نشان می دهد که ارزش نماد با یک افت همراه است، حالا باید دید در چند روز آینده وضعیت بازار چه تاثیری بر معاملات این نماد خواهد گذاشت.

کاما

شرکت باما با نماد کاما که پی بر ایی ۸ دارد در ۶ ماهه به ازای هر سهم ۲۸ تومان سود ساخته که با در نظر گرفتن عملکرد این شرکت در آذر که به فروش حدود ۱۱۸ میلیارد تومانی رسیده که پس از فروش ۲۸۳ میلیارد تیرماه بهترین عملکرد شرکت در سال جاری محسوب می شود. البته طبق صورت های مالی شش ماهه دارایی های شرکت تغییر چندانی نداشته و در بخش دارایی های جاری اما رشد داشته است و از ۲۰۴۷ هزار میلیارد تومان سال ۹۹ به ۲۱۹۶ میلیارد تومان رسیده و از طرف دیگر سودانباشته شرکت هم از ۷۱۲ میلیارد تومان به ۹۰۲ میلیارد تومان رسیده و جمع بدهی های امسال شرکت باما ۳۳۳۰ میلیارد تومان بوده که نسبت به سال گذشته ۳۱۷۳ میلیارد تومان بوده که نشان دهنده روند صعودی بدهی شرکت است و از مجموع بدهی های سال جاری ۲۳۱ میلیارد تومان آن مربوط به تسهیلات و ۱۴.۶ میلیارد تومان آن مالیات است.

کاما در ۹ ماه امسال حدود ۶۹۵ میلیارد تومان فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵ درصد کاهش داشته و این مساله یک امتیاز منفی در کنار عملکرد سهام این شرکت است زیرا در یک سال ۶۹ درصد بازدهی منفی و در سه ماهه ۳۹ درصد بازدهی منفی داشته است.

۱ بهمن ۱۴۰۰ - ۱۰:۱۹
کد خبر: ۱۳۰٬۶۵۱

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 4 + 1 =