جهت دریافت تازه ترین اخبار انتقال تخفیفات عدم خسارت بیمه شخص ثالث در تلگرام روی آیکون تلگرام کلیک کرده و مراحل عضویت را طی کنید.