۲۴ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۳:۳۸
کد خبر: . ۹٬۳۱۵
قیمت انواع آهن آلات در۲۴ اسفند ۱۳۹۸

امروز قیمت انواع آهن آلات در بازار نسبت به روز پنجشنبه تغییری نکرده است.

داشتن درآمد دلاری همواره یکی از خواسته‌های اصلی هر فردی بوده و در روزهای اخیر نیز شاهد افزایش تعداد کسانی که به این درآمد رسیده‌اند هستیم. با داغ شدن بازار ارزهای دیجیتال، بیشتر افراد فعالیتشان را در این بازار افزایش داده‌اند که آمارها هم نشان دهنده جایگاه مهم ارز دیجیتال در میزان فعالیت و افزایش درآمد دلاری آن‌ها می‌باشد. لینک بزرگترین سایت ایرانی برای فعالیت در این بازار و کسب درآمد دلاری، در پایین قرار داده شده است.

به گزارش خبرنگار بازار آخرین قیمت آهن آلات در۲۴ اسفند ۱۳۹۸ به شرح زیر است:

قیمت روز تیرآهن

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

تیرآهن ۱۲

۱۲ متری

۱۲۲

۸.۸۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۱۴

۱۲ متری

۱۵۵

۱۱.۳۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۱۶

۱۲ متری

۱۹۵

۱۲.۴۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۱۸

۱۲ متری

۲۲۵

۱۶.۸۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۲۰

۱۲ متری

۲۷۶

۱۹.۱۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۲۲

۱۲ متری

۳۱۵

۲۰.۴۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۲۴

۱۲ متری

۳۶۹

۲۳.۶۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۲۷

۱۲ متری

۴۳۴

۲۸.۶۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۳۰

۱۲ متری

۵۰۰

۳۸.۶۰۰.۰۰۰

قیمت روز میلگرد

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو میلگرد ۶.۵

کلاف

۴.۵

۶۹.۵۰۰

هر کیلو میلگرد ۸

شاخه

۶

۶۳.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۰

۱۲ متری

۷.۵

۶۱.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۲

۱۲ متری

۱۱

۶۱.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۴

۱۲ متری

۱۵

۶۴.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۶

۱۲ متری

۱۹

۶۴.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۸

۱۲ متری

۲۵

۶۴.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۲۰

۱۲ متری

۳۰

۶۴.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۲۲

۱۲ متری

۳۶

۶۴.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۲۵

۱۲ متری

۴۷

۶۴.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۲۸

۱۲ متری

۵۶

۶۴.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۳۲

۱۲ متری

۷۵

۶۵.۵۰۰

قیمت روز پروفیل

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو پروفیل۵۰۷ -۵۰۸ -۵۰۹

۶ متری

هر متر ۲.۴۴

۸۹.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۱۰ در ۲۰

۶ متری

۴.۵

۹۰.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۱۰ در ۲۵

۶ متری

۵.۵

۹۰۰۰۰

هر کیلو قوطی ۱۰ در ۳۰

۶ متری

۶.۵

۹۰.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۲۰ در ۲۰

۶ متری

۷

۸۹.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۲۰ در ۳۰

۶ متری

۹.۵

۸۹.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۲۵ در ۲۵

۶ متری

۹

۸۹.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۳۰ در ۵۰

۶ متری

۱۶

۸۹.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۳۰ در ۶۰

۶ متری

۱۷

۸۹.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۴۰ در ۴۰

۶ متری

۱۵

۸۹.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۴۰ در ۶۰

۶ متری

۱۹

۸۹.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۴۰ در ۱۰۰

۶ متری

۲۸

۸۹.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۴۰ در ۸۰

۶ متری

۲۳

۸۹.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۷۰ در ۷۰

۶ متری

۲۷

۸۹.۰۰۰

قیمت روز ناودانی

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو ناودانی ۶.۵

۶ متری

۴۲

۶۵.۵۰۰

هر کیلو ناودانی ۸

۶ متری

۴۴

۶۵.۵۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۰

۶ متری

۵۲

۶۵.۵۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۲

۶ متری

۶۴

۶۵.۵۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۴

۱۲ متری

۱۵۵

۶۶.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۶

۱۲ متری

۱۷۰

۶۶.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۸

۱۲ متری

۲۱۵

------

هر کیلو ناودانی ۲۰

۱۲ متری

۲۳۰

-------

قیمت روز صفحه ستون

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو ورق ۸

---

---

۱۰۳.۰۰۰

هر کیلو ورق ۱۰

---

---

۱۰۳.۰۰۰

هر کیلو ورق ۱۲

---

---

۱۰۳.۰۰۰

هر کیلو ورق ۱۵

---

---

۱۰۳.۰۰۰

هر کیلو ورق ۲۰

---

---

۱۰۵.۰۰۰

هر کیلو ورق ۲۵

---

---

۱۰۵.۰۰۰

قیمت روز نبشی

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو نبشی ۳

۶ متری

۹

۶۵.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۴

۶ متری

۱۵

۶۵.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۵

۶ متری

۲۲

۶۵.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۶

۶ متری

۳۲

۶۵.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۸

۶ متری

۵۸

۶۵.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۱۰

۶ متری

۹۰

۶۵.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۱۲

۶ متری

۱۳۰

۶۵.۰۰۰

قیمت روز ورق سیاه

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو ورق سیاه ۲

رول

۱۲

۹۳.۵۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۳

۱.۵ در ۶

۲۲۰

۱۰۲.۵۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۴

۱.۵ در ۶

۲۹۰

۱۰۵.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۵

۱.۵ در ۶

۳۶۰

۱۰۲.۵۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۶

۱.۵ در ۶

۴۳۵

۱۰۲.۵۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۸

۱.۵ در ۶

۵۸۰

۱۰۲.۵۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۱۰

۱.۵ در ۶

۷۲۰

۱۰۲.۵۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۱۲

۱.۵ در ۶

۸۶۵

۱۰۲.۵۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۱۵

۱.۵ در ۶

۱۰۸۰

۱۰۲.۵۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۲۰

۱.۵ در ۶

۱۴۴۵

۱۰۵.۵۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۲۵

۱.۵ در ۶

۱۸۰۵

۱۰۵.۵۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۳۰

۱.۵ در ۶

۲۱۶۵

۱۰۵.۵۰۰

قیمت روز تسمه

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو تسمه ۵ در ۲۰

۱۲ متری

۲

۶۶.۵۰۰

هر کیلو تسمه ۵ در ۲۵

۱۲ متری

---

۶۶.۵۰۰

هر کیلو تسمه ۵ در ۳۰

۱۲ متری

---

۶۶.۵۰۰

هر کیلو تسمه ۵ در ۴۰

۱۲ متری

---

۶۶.۵۰۰

هر کیلو تسمه ۵ در ۵۰

۱۲ متری

---

۶۶.۵۰۰

قیمت روز مفتول

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو حرارتی

---

---

۷۶.۰۰۰

هر کیلو زیگزاگ

---

---

۷۷.۰۰۰

هر کیلو سیم فابریک ۱.۵

---

---

۹۱.۰۰۰

هر کیلو سیم فابریک ۲.۵

---

---

۹۱.۰۰۰

هر کیلو سیم تسمه ۱.۵

---

---

۸۶.۰۰۰

هر کیلو سیم تسمه ۲.۵

---

---

۸۶.۰۰۰

قیمت روز خاموت

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو خاموت ۸

---

---

۶۹.۵۰۰

هر کیلو خاموت ۱۰

---

---

۶۴.۰۰۰

هر کیلو خاموت مهندسی ۸

---

---

۷۰.۰۰۰

هر کیلو خاموت مهندسی ۱۰

---

---

۶۴.۵۰۰

هر کیلو خاموت سنجاقی ۸

---

---

۷۰.۵۰۰

هر کیلو خاموت سنجاقی ۱۰

---

---

۶۵.۰۰۰

قیمت روز ورق گالوانیزه

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۴

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۱۴۲.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۵

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۱۳۷.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۶

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۱۳۶.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۷

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۱۳۳.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۸

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۱۳۳.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۹

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۱۳۳.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۱

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۱۳۴.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۲۵

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۱۳۴.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۵

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۱۳۴.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۲

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۱۳۴.۰۰۰

۲۴ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۳:۳۸
کد خبر: ۹٬۳۱۵

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 5 + 7 =