۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ۰۹:۵۸
کد خبر: . ۸۹٬۴۶۵
قیمت انواع آهن آلات در ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۰

امروز قیمت انواع آهن آلات در بازار نسبت به روز گذشته با تغییرات کمی همراه شد.

به گزارش بازار، آخرین قیمت آهن آلات در سی ام اردیبهشت ۱۴۰۰ به شرح زیر است:

قیمت روز تیرآهن

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

تیرآهن ۱۲

۱۲ متری

۱۲۲

۱۷.۴۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۱۴

۱۲ متری

۱۵۵

۲۲.۵۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۱۶

۱۲ متری

۱۹۵

۲۷.۱۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۱۸

۱۲ متری

۲۲۵

۳۱.۳۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۲۰

۱۲ متری

۲۷۶

۴۴.۱۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۲۲

۱۲ متری

۳۱۵

۵۴.۰۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۲۴

۱۲ متری

۳۶۹

۶۴.۰۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۲۷

۱۲ متری

۴۳۴

۷۴.۰۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۳۰

۱۲ متری

۵۰۰

۷۹.۹۰۰.۰۰۰

قیمت روز میلگرد

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو میلگرد ۶.۵

کلاف

۴.۵

۱۶۰.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۸

شاخه

۶

۱۴۷.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۰

۱۲ متری

۷.۵

۱۴۲.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۲

۱۲ متری

۱۱

۱۳۹.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۴

۱۲ متری

۱۵

۱۴۲.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۶

۱۲ متری

۱۹

۱۴۲.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۸

۱۲ متری

۲۵

۱۴۲.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۲۰

۱۲ متری

۳۰

۱۴۲.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۲۲

۱۲ متری

۳۶

۱۴۲.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۲۵

۱۲ متری

۴۷

۱۴۲.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۲۸

۱۲ متری

۵۶

۱۴۲.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۳۲

۱۲ متری

۷۵

۱۴۲.۰۰۰

قیمت روز پروفیل

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو پروفیل۵۰۷ -۵۰۸ -۵۰۹

۶ متری

هر متر ۲.۴۴

۲۴۳.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۱۰ در ۲۰

۶ متری

۴.۵

۲۴۴.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۱۰ در ۲۵

۶ متری

۵.۵

۲۴۳.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۱۰ در ۳۰

۶ متری

۶.۵

۲۴۳.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۲۰ در ۲۰

۶ متری

۷

۲۴۲.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۲۰ در ۳۰

۶ متری

۹.۵

۲۴۲.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۲۵ در ۲۵

۶ متری

۹

۲۴۲.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۳۰ در ۵۰

۶ متری

۱۶

۲۴۲.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۳۰ در ۶۰

۶ متری

۱۷

۲۴۳.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۴۰ در ۴۰

۶ متری

۱۵

۲۴۳.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۴۰ در ۶۰

۶ متری

۱۹

۲۴۳.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۴۰ در ۱۰۰

۶ متری

۲۸

۲۴۳.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۴۰ در ۸۰

۶ متری

۲۳

۲۳۹.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۷۰ در ۷۰

۶ متری

۲۷

۲۳۹.۰۰۰

قیمت روز ناودانی

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو ناودانی ۶.۵

۶ متری

۴۲

۱۴۷.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۸

۶ متری

۴۴

۱۴۷.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۰

۶ متری

۵۲

۱۴۷.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۲

۶ متری

۶۴

۱۴۷.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۴

۱۲ متری

۱۵۵

۱۴۷.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۶

۱۲ متری

۱۷۰

---

هر کیلو ناودانی ۱۸

۱۲ متری

۲۱۵

------

هر کیلو ناودانی ۲۰

۱۲ متری

۲۳۰

-------

قیمت روز صفحه ستون

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو ورق ۸

---

---

۲۳۰.۰۰۰

هر کیلو ورق ۱۰

---

---

۲۳۰.۰۰۰

هر کیلو ورق ۱۲

---

---

۲۳۰.۰۰۰

هر کیلو ورق ۱۵

---

---

۲۳۰.۰۰۰

هر کیلو ورق ۲۰

---

---

۱۹۹.۰۰۰

هر کیلو ورق ۲۵

---

---

۱۹۹.۰۰۰

قیمت روز نبشی

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو نبشی ۳

۶ متری

۹

۱۴۵.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۴

۶ متری

۱۵

۱۴۵.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۵

۶ متری

۲۲

۱۴۰.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۶

۶ متری

۳۲

۱۴۰.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۸

۶ متری

۵۸

۱۴۰.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۱۰

۶ متری

۹۰

۱۴۰.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۱۲

۶ متری

۱۳۰

۱۴۰.۰۰۰

قیمت روز ورق سیاه

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو ورق سیاه ۲

رول

۱۲

۲۲۴.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۳

۱.۵ در ۶

۲۲۰

۲۲۵.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۴

۱.۵ در ۶

۲۹۰

۲۱۹.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۵

۱.۵ در ۶

۳۶۰

۱۷۴.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۶

۱.۵ در ۶

۴۳۵

۱۶۸.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۸

۱.۵ در ۶

۵۸۰

۱۸۱.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۱۰

۱.۵ در ۶

۷۲۰

۱۸۱.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۱۲

۱.۵ در ۶

۸۶۵

۱۸۱.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۱۵

۱.۵ در ۶

۱۰۸۰

۱۸۱.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۲۰

۱.۵ در ۶

۱۴۴۵

۱۸۳.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۲۵

۱.۵ در ۶

۱۸۰۵

۱۸۳.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۳۰

۱.۵ در ۶

۲۱۶۵

۱۸۳.۰۰۰

قیمت روز تسمه

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو تسمه ۵ در ۲۰

۱۲ متری

۲

۱۴۵.۰۰۰

هر کیلو تسمه ۵ در ۲۵

۱۲ متری

---

۱۴۵.۰۰۰

هر کیلو تسمه ۵ در ۳۰

۱۲ متری

---

۱۴۵.۰۰۰

هر کیلو تسمه ۵ در ۴۰

۱۲ متری

---

۱۴۵.۰۰۰

هر کیلو تسمه ۵ در ۵۰

۱۲ متری

---

۱۴۵.۰۰۰

قیمت روز مفتول

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو حرارتی

---

---

۱۵۳.۰۰۰

هر کیلو زیگزاگ

---

---

۱۵۴.۰۰۰

هر کیلو سیم فابریک ۱.۵

---

---

۱۷۱.۰۰۰

هر کیلو سیم فابریک ۲.۵

---

---

۱۷۱.۰۰۰

هر کیلو سیم تسمه ۱.۵

---

---

۱۶۱.۰۰۰

هر کیلو سیم تسمه ۲.۵

---

---

۱۶۱.۰۰۰

قیمت روز خاموت

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو خاموت ۸

---

---

۱۴۰.۰۰۰

هر کیلو خاموت ۱۰

---

---

۱۳۳.۰۰۰

هر کیلو خاموت مهندسی ۸

---

---

۱۴۱.۰۰۰

هر کیلو خاموت مهندسی ۱۰

---

---

۱۳۴.۰۰۰

هر کیلو خاموت سنجاقی ۸

---

---

۱۴۱.۰۰۰

هر کیلو خاموت سنجاقی ۱۰

---

---

۱۳۴.۰۰۰

قیمت روز ورق گالوانیزه

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۴

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۳۱۹.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۵

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۹۲.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۶

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۷۰.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۷

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۶۳.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۸

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۶۳.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۹

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۶۴.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۱

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۶۵.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۲۵

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۶۳.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۵

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۶۷.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۲

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۵۵.۰۰۰

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ۰۹:۵۸
کد خبر: ۸۹٬۴۶۵

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 4 + 10 =