۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ۰۹:۵۸
کد خبر: . ۸۷٬۴۸۳
قیمت انواع آهن آلات در ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰

امروز قیمت انواع آهن آلات در بازار نسبت به روز گذشته با تغییرات کمی همراه شد.

به گزارش بازار، آخرین قیمت آهن آلات در نوزدهم اردیبهشت ۱۴۰۰ به شرح زیر است:

قیمت روز تیرآهن

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

تیرآهن ۱۲

۱۲ متری

۱۲۲

۱۷.۵۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۱۴

۱۲ متری

۱۵۵

۲۰.۹۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۱۶

۱۲ متری

۱۹۵

۲۵.۲۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۱۸

۱۲ متری

۲۲۵

۳۱.۳۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۲۰

۱۲ متری

۲۷۶

۴۱.۱۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۲۲

۱۲ متری

۳۱۵

۵۲.۰۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۲۴

۱۲ متری

۳۶۹

۵۹.۰۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۲۷

۱۲ متری

۴۳۴

۷۲.۵۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۳۰

۱۲ متری

۵۰۰

۸۰.۰۰۰.۰۰۰

قیمت روز میلگرد

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو میلگرد ۶.۵

کلاف

۴.۵

۱۶۱.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۸

شاخه

۶

۱۴۴.۵۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۰

۱۲ متری

۷.۵

۱۳۷.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۲

۱۲ متری

۱۱

۱۳۷.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۴

۱۲ متری

۱۵

۱۳۱.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۶

۱۲ متری

۱۹

۱۳۷.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۸

۱۲ متری

۲۵

۱۳۷.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۲۰

۱۲ متری

۳۰

۱۳۷.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۲۲

۱۲ متری

۳۶

۱۳۷.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۲۵

۱۲ متری

۴۷

۱۳۷.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۲۸

۱۲ متری

۵۶

۱۳۷.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۳۲

۱۲ متری

۷۵

۱۳۷.۰۰۰

قیمت روز پروفیل

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو پروفیل۵۰۷ -۵۰۸ -۵۰۹

۶ متری

هر متر ۲.۴۴

۲۳۳.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۱۰ در ۲۰

۶ متری

۴.۵

۲۳۴.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۱۰ در ۲۵

۶ متری

۵.۵

۲۳۳.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۱۰ در ۳۰

۶ متری

۶.۵

۲۳۳.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۲۰ در ۲۰

۶ متری

۷

۲۳۲.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۲۰ در ۳۰

۶ متری

۹.۵

۲۳۲.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۲۵ در ۲۵

۶ متری

۹

۲۳۲.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۳۰ در ۵۰

۶ متری

۱۶

۲۳۲.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۳۰ در ۶۰

۶ متری

۱۷

۲۳۳.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۴۰ در ۴۰

۶ متری

۱۵

۲۳۳.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۴۰ در ۶۰

۶ متری

۱۹

۲۳۳.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۴۰ در ۱۰۰

۶ متری

۲۸

۲۳۳.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۴۰ در ۸۰

۶ متری

۲۳

۲۲۹.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۷۰ در ۷۰

۶ متری

۲۷

۲۲۹.۰۰۰

قیمت روز ناودانی

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو ناودانی ۶.۵

۶ متری

۴۲

۱۴۷.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۸

۶ متری

۴۴

۱۴۷.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۰

۶ متری

۵۲

۱۴۷.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۲

۶ متری

۶۴

۱۴۷.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۴

۱۲ متری

۱۵۵

۱۴۷.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۶

۱۲ متری

۱۷۰

---

هر کیلو ناودانی ۱۸

۱۲ متری

۲۱۵

------

هر کیلو ناودانی ۲۰

۱۲ متری

۲۳۰

-------

قیمت روز صفحه ستون

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو ورق ۸

---

---

۲۳۰.۰۰۰

هر کیلو ورق ۱۰

---

---

۲۳۰.۰۰۰

هر کیلو ورق ۱۲

---

---

۲۳۰.۰۰۰

هر کیلو ورق ۱۵

---

---

۲۳۰.۰۰۰

هر کیلو ورق ۲۰

---

---

۱۹۹.۰۰۰

هر کیلو ورق ۲۵

---

---

۱۹۹.۰۰۰

قیمت روز نبشی

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو نبشی ۳

۶ متری

۹

۱۴۵.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۴

۶ متری

۱۵

۱۴۵.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۵

۶ متری

۲۲

۱۴۰.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۶

۶ متری

۳۲

۱۴۰.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۸

۶ متری

۵۸

۱۴۰.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۱۰

۶ متری

۹۰

۱۴۰.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۱۲

۶ متری

۱۳۰

۱۴۰.۰۰۰

قیمت روز ورق سیاه

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو ورق سیاه ۲

رول

۱۲

۲۲۴.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۳

۱.۵ در ۶

۲۲۰

۲۲۵.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۴

۱.۵ در ۶

۲۹۰

۲۱۹.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۵

۱.۵ در ۶

۳۶۰

۱۷۴.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۶

۱.۵ در ۶

۴۳۵

۱۶۸.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۸

۱.۵ در ۶

۵۸۰

۱۸۱.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۱۰

۱.۵ در ۶

۷۲۰

۱۸۱.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۱۲

۱.۵ در ۶

۸۶۵

۱۸۱.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۱۵

۱.۵ در ۶

۱۰۸۰

۱۸۱.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۲۰

۱.۵ در ۶

۱۴۴۵

۱۸۳.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۲۵

۱.۵ در ۶

۱۸۰۵

۱۸۳.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۳۰

۱.۵ در ۶

۲۱۶۵

۱۸۳.۰۰۰

قیمت روز تسمه

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو تسمه ۵ در ۲۰

۱۲ متری

۲

۱۴۵.۰۰۰

هر کیلو تسمه ۵ در ۲۵

۱۲ متری

---

۱۴۵.۰۰۰

هر کیلو تسمه ۵ در ۳۰

۱۲ متری

---

۱۴۵.۰۰۰

هر کیلو تسمه ۵ در ۴۰

۱۲ متری

---

۱۴۵.۰۰۰

هر کیلو تسمه ۵ در ۵۰

۱۲ متری

---

۱۴۵.۰۰۰

قیمت روز مفتول

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو حرارتی

---

---

۱۵۳.۰۰۰

هر کیلو زیگزاگ

---

---

۱۵۴.۰۰۰

هر کیلو سیم فابریک ۱.۵

---

---

۱۷۱.۰۰۰

هر کیلو سیم فابریک ۲.۵

---

---

۱۷۱.۰۰۰

هر کیلو سیم تسمه ۱.۵

---

---

۱۶۱.۰۰۰

هر کیلو سیم تسمه ۲.۵

---

---

۱۶۱.۰۰۰

قیمت روز خاموت

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو خاموت ۸

---

---

۱۴۰.۰۰۰

هر کیلو خاموت ۱۰

---

---

۱۳۳.۰۰۰

هر کیلو خاموت مهندسی ۸

---

---

۱۴۱.۰۰۰

هر کیلو خاموت مهندسی ۱۰

---

---

۱۳۴.۰۰۰

هر کیلو خاموت سنجاقی ۸

---

---

۱۴۱.۰۰۰

هر کیلو خاموت سنجاقی ۱۰

---

---

۱۳۴.۰۰۰

قیمت روز ورق گالوانیزه

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۴

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۳۱۹.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۵

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۹۲.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۶

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۷۰.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۷

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۶۳.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۸

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۶۳.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۹

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۶۴.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۱

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۶۵.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۲۵

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۶۳.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۵

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۶۷.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۲

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۵۵.۰۰۰

۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ۰۹:۵۸
کد خبر: ۸۷٬۴۸۳

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 7 + 1 =