۱۸ فروردین ۱۴۰۰ - ۱۴:۲۰
۲۰ میلیون ثروتمند همچنان یارانه می گیرند| 
۳ برابرشدن یارانه کم درآمدها با حذف یارانه پردرآمدها!
«بازار» گزارش می دهد؛

۲۰ میلیون ثروتمند همچنان یارانه می گیرند| ۳ برابرشدن یارانه کم درآمدها با حذف یارانه پردرآمدها!

چرخه اشتباه پرداخت یارانه نقدی ۴۵ هزارتومانی دولت به همه اقشار جامعه در حالی همچنان ادامه دارد که مجلس شورای اسلامی سالهاست دولت را مکلف به حذف یارانه پردرآمدها و اصلاح آن به نفع کم درآمدها کرده است اما متاسفانه دولت به این موضوع مهم توجه نمی کند.

اسدالله خسروی؛ بازار: بیش از یک دهه است پرداخت ناعادلانه یارانه ها انجام و رقم ۴۵ هزارتومانی که در آن روزهای ابتدای اجرای طرح هدفمندی یارانه ها تاحدودی برای اقشار ضعیف جامعه ارزشمند بود اما به مرورزمان درپی رشد بسیار بالای تورم و بی ارزش شدن پول ملی اکنون با آن حتی نمی توان یک کیلو موز خرید. یارانه ای که به دلیل ناتوانی دولت درشناسایی دقیق میزان درآمد و دارایی مردم همچنان به طور مساوی و ناعادلانه به ضعیف وغنی پرداخت می شود تا حقوق خیلی از پایین درآمدی های جامعه در این طرح پایمال شود چرا که دهک های بالا درآمدی نیازی به این رقم ندارند اما خیلی از افراد جامعه هنوز با این رقم ناچیز طی ماه حداقل روزانه یک قرص نان خالی تهیه می کنند.

یارانه ای که ارزش آن به خرید یک قرص نان در طول  ماه شده است
حال با وجودی که یارانه نقدی این روزها بی ارزش شده و روزانه در طول ماه فقط می توان با آن یک قرص نان خرید،  اما دولت به جای تغییر رقم آن به نفع کم درآمدها با خارج کردن متمکنین از لیست یارانه بگیران حتی در پرداخت آن نیز بر سر مردم منت می گذارد و بارها از زبان وزیر و مسئولان از آن به عنوان «مصیبت عظما» و «عذاب الیم» یاد شده است.

با وجود تکلیف قانون بودجه مبنی بر حذف پردرآمدها از لیست یارانه بگیران، اما اقدام جدی در این زمینه صورت نگرفت، تا جایی که در قانون بودجه سال جاری(۱۴۰۰) همین تکلیف هم برداشته شد و با تاکید و فشار مجلس به دولت برای بهبود معیشت دهک های پایین درآمدی جامعه از محل اصلاح پرداخت یارانه ها اما تاکنون تغییری در این رویه صورت نگرفته است

از طرفی با وجود تکلیف قانون بودجه مبنی بر حذف پردرآمدها از لیست یارانه بگیران، اما اقدام جدی در این زمینه صورت نگرفت، تا جایی که در قانون بودجه سال جاری(۱۴۰۰) همین تکلیف هم برداشته شد و با توجه به تاکید و فشار مجلس به دولت برای بهبود معیشت دهک های پایین درآمدی جامعه از محل اصلاح پرداخت یارانه ها اما تاکنون تغییری در این رویه صورت نگرفته است.

تلاش بهارستان نشینان برای بهبود معیشت مردم با تاکید بر حذف یارانه پردرآمدها
دربودجه سالجاری نیز مجلس شورای اسلامی که با شعار بهبود معیشت مردم کار را آغاز کرد بحث افزایش یارانه کم درآمدها و حذف پردرآمدها را هدف قرار داد و تلاش هایی در کمیسیون تلفیق برای اصلاح و پرداخت عادلانه یارانه ها انجام و بحث افزایش مبلغ آن مطرح شد تلاش براین شد تا از محل منابع ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، از جمعیت ۷۸ میلیونی یارانه بگیران، ۳۵ میلیون نفر دهک های پایین درآمدی ماهانه بیش از ۱۸۰ هزار تومان و حدود ۲۳ میلیون نفر دیگر ماهانه  ۱۳۸ هزار تومان یارانه دریافت کنند و مابقی که حدود ۲۰ میلیون نفر هستند هم ۹۱ هزار تومان در ماه، یارانه بگیرند. اما در نهایت این مصوبه تلفیق در صحن علنی رای نیاورد.
عبدالرضا مصری، عضو کنونی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی و وزیر رفاه در دولت نهم درباره چگونگی اصلاح یارانه نقدی آنگونه که در این مسیر حق به حق دار برسد در گفتگو با خبرگزاری «بازار» گفت: چنانچه دولت مطابق تکلیف قانونی دهک های بالا درآمدی را از لیست یارانه بگیران حذف کند منابعی که به ۳ دهک بالا درآمدی به شکل ناعادلانه پرداخت می شود به کم درآمدها تعلق خواهد گرفت، اما تا کنون این کار انجام نشده است.

۶ سال پیش مجلس دولت را مکلف به حذف یارانه پردرآمد کرد اما دولت هیچ وقت به این موضوع توجه نکرد این در حالی است که با حذف یارانه افراد متمکن از لیست یارانه بگیران بی تردید پرداخت یارانه نقدی به اقشار کم درآمد حدود ۳ برابر می شود

وی با بیان اینکه ۶ سال پیش مجلس دولت را مکلف به حذف یارانه پردرآمد کرد اما دولت هیچ وقت به این موضوع توجه نکرد افزود: با حذف یارانه افراد متمکن از لیست یارانه بگیران بی تردید پرداخت یارانه نقدی به اقشار کم درآمد حدود ۳ برابر می شود که طبق برآوردهای موجود ۲۰ میلیون ایرانی از درآمد بالایی در کشور برخوردارند اما یارانه ۴۵ هزارتومانی می گیرند و در صورت حذف این جمعیت همچنین اصلاح ساختار چگونگی پرداخت یارانه به دهک های پایین درآمدی مبلغ یارانه برای این دهک ها بیشتر می شود.

چرا دولت نسبت به حذف یارانه پردرآمدها بی توجه است؟
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اینکه چرا دولت طی این سالها اقدامی در راستای حذف یارانه پردرآمدها نکرده است افزود: دولت نبود بانک اطلاعاتی قوی برای شناسایی میزان درآمدی افراد را بهانه کرده است و می گوید امکان شناسایی همه افراد در این طرح وجود ندارد.
مصری ادامه داد: مجلس بدنبال بهبود معیشت مردم با اجرای قوانین است و دولت به عنوان قوه مجریه باید در این زمینه کار کند اما دولت حتی با اجرای طرح پرداخت مبلغ حمایت معیشتی به مردم که از سوی مجلس مطرح و با فشار فراوان در چند ماه پایانی سال گذشته انجام شد رسما مخالفت کرد.

مسئولان دولتی سال گذشته  اعلام کردند که در سال ۱۴۰۰ هیچ چیزی گران نمی شود اما خود دولت قیمت مرغ را رسما ۲۴ هزار ۵۰۰ تومان کرد. حال در چنین شرایطی که فشار اقتصادی بر مردم مستولی است بنابراین دولت باید فکری اساسی به حال کم درآمدهای جامعه کند و حداقل با حذف یارانه پردرآمدها و اختصاص آن منابع به اقشار فرودست و کم درآمد بهبود معیشت مردم را درنظر گیرد

وزیررفاه دولت نهم در ادامه به بی ارزش بودن رقم یارانه نقدی و بی توجهی دولت در اصلاح آن همچنین جلوگیری از رشد سرسام آورقیمت ها در بازار اشاره کرد و اظهارداشت: مسئولان دولتی سال گذشته به کرار اعلام کردند که در سال ۱۴۰۰ هیچ چیزی گران نمی شود اما خود دولت قیمت مرغ را رسما ۲۴ هزار ۵۰۰ تومان کرد. حال در چنین شرایطی که فشار اقتصادی بر مردم مستولی است بنابراین دولت باید فکری اساسی به حال کم درآمدهای جامعه کند و حداقل با حذف یارانه پردرآمدها و اختصاص آن منابع به اقشار فرودست و کم درآمد بهبود معیشت مردم را درنظر گیرد.

توجه به طبقه محروم کشور در بودجه سال ۱۴۰۰ توسط مجلس
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: در بودجه ۱۴۰۰ به نسبت بودجه سنوات گذشته مجلس به طبقه محرم کشور توجه بیشتری کرده است تا جایی که مستمری افراد تحت نهادهای حمایتی چون مددجویان کمیته امداد و بهزیستی و... را افزایش داده است از طرفی نیز از محل تبصره ۱۴ حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان را برای سری افراد نیازمند و آسیب پذیریی که تحت پوشش نهادهای حمایتی نیستند را اختصاص داد تا معیشت آنها تا حدی بهبود یابد.
بنا به این گزارش، هر چند دولت از لحاظ کسب منابع درآمدی نسبت به سالهای پیش شرایط مناسبی ندارد اما به عقیده کارشناسان می تواند با شناسایی دقیق افراد پر درآمد جامعه برای حذف این افراد از لیست یارانه بگیران نسبت به اصلاح پرداخت یارانه های نقدی به نفع فرودستان جامعه تلاش کند و این منابع را که بعضا دولت برای تامین آن خود را به در و دیوار می زند را به درستی هدفمند کند تا پردرآمدها از لیست یارانه بگیران خارج و کم درآمدها یارانه بیشتری بگیرند.
البته طی سالهای اخیر بارها بحث غربالگری یارانه بگیران مطرح بوده است و نمایندگان مجلس و حتی خود دولت از حذف دهک های بالا و ضرورت آن سخن گفته اند ولی در عمل اتفاقی نیفتاده است؛ نتیجه آن اکنون این است که ماهانه منابع زیادی در قالب یارانه به افرادی که نیازی به یارانه ندارند غیر هدفمند پرداخت شود. این در حالی بود که هیچ گاه گزارشی دقیق از وضعیت غربالگری و حذف های صورت گرفته و توقف و یا ادامه آن به صورت عمومی از سوی دولت تا کنون ارائه نشد و آنچه که اعلام شده نشان می دهد همچنان حدود ۷۸ میلیون نفر و تعدادی نزدیک به ۹۵ درصد ایرانی ها یارانه نقدی دریافت می کنند. این پرداخت نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی در ماه بیش از ۳۵۰۰ میلیارد تومان و در سال تا ۴۲ هزار میلیارد تومان هزینه دارد که باید مورد توجه قرار گیرد.

کد خبر: ۸۲٬۲۳۰

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
 • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
 • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
 • captcha

  نظرات

  • نظرات منتشر شده: 1
  • نظرات در صف انتشار: 0
  • نظرات غیرقابل انتشار: 0
  • سید مرتضی موسوی IR ۲۱:۵۴ - ۱۴۰۰/۰۱/۱۸
   0 0
   به هیچ وجه قابل قبول نیست کسی که حساب بانکی اش بالای 500میلیون با مددجوی بهزیستی و کمیته امداد بخصوص معلولین شدید و خیلی شدیدفاقددرامد متأهل یکسان یارانه بگیرند، این نشانه ضعف دولت است