اوراسیا مقصد میوه و سبزیجات و مبدا کالاهای اساسی ایران/  تراز تجاری با اوراسیا همچنان منفی است

لطیفی، سخنگوی گمرک جمهوری اسلامی ایران گفت: مقایسه آمار مبادلات تجاری ایران با کشورهای اوراسیا در نیمه نخست امسال نسبت به دوره مشابه سال گذشته به لحاظ وزنی کاهش ۱۷۲ هزار و ۱۶۷ تنی و به لحاظ ارزشی کاهش ۱۰۴ میلیون و ۹۱۰ هزار و ۱۴۷ دلاری را تجربه کرده است.

روح اله لطیفی در گفتگو با خبرنگار بازار اظهار کرد: در نیمه نخست سال جاری امسال سه میلیون و ۱۰۶ هزار و ۶۰۵ تن  کالا به ارزش یک میلیارد و ۳۴ میلیون دلار میان ایران و کشورهای اوراسیا مبادله شده است.

وی افزود: در شش ماهه نخست سال جاری صادرات یک میلیون و ۱۰۳ هزار و ۹۴۲ تن کالا به ارزش ۳۷۱ میلیون و ۷۵۵ هزار و ۳۴۹ دلار  به کشورهای اوراسیا صادر شده است که در مقایسه با صادرات یک میلیون و ۸۰۴ هزار و ۶۰۸ تنی کالا به ارزش ۴۵۱ میلیون و ۹۵۸ هزار و ۳۴۵ دلار  در نیمه نخست سال گذشته به لحاظ وزنی میزان صادرات ایران به کشورهای اوراسیایی به لحاظ وزنی کاهش ۷۰۰ هزار ۶۶۶ تنی و به لحاظ ارزشی کاهش ۸۰ میلیون و ۲۰۲ هزار و۹۹۶ دلاری را تجربه کرد.

سخنگوی گمرک ادامه داد: واردات از اوراسیا در نیمه نخست امسال دو میلیون و دو هزار و ۷۰۸ تن به ارزش ۶۶۲ میلیون و ۶۱۴ هزار و ۲۸۲ دلار صورت گرفته است که در مقایسه با واردات یک میلیون و ۴۷۴ هزار و ۱۶۴ تنی کالا به ارزش ۶۸۷ میلیون و ۳۲۱ هزار و ۴۳۳ دلار در نیمه نخست سال گذشته از کشورهای اوراسیا به لحاظ وزنی ۵۲۸ هزار و ۵۴۴ تن افزایش و به لحاظ ارزشی منفی۲۴ میلیون و ۷۰۷ هزار و ۱۵۱ دلار شده است.

بررسی مبادلات تجاری ایران با کشورهای اوراسیایی در نیمه نخست سال گذشته نشان می دهد در این بازه زمانی بیشترین کالا از ایران به ارمنستان صادر و بیشترین کالا از روسیه وارد ایران شده است

وی تصریح کرد: مجموع تجارت ایران با کشورهای اوراسیا در نیمه نخست سال جاری سه میلیون و ۱۰۶ هزار و ۶۰۵ تن به ارزش یک میلیارد و ۳۴ میلیون و ۳۶۹ هزار ۶۳۱دلار بوده است که در مقایسه با تجارت سه میلیون ۲۷۸ هزار ۷۷۲ تن کالا به ارزش بیش از یک میلیارد و ۱۳۹ میلیون و ۲۷۹ هزار ۷۷۸  دلاری میان ایران با  کشورهای اورسیایی در نیمه نخست سال گذشته به لحاظ  وزنی کاهش ۱۷۲ هزار و ۱۶۷ تنی و به لحاظ ارزشی کاهش ۱۰۴ میلیون و ۹۱۰ هزار و ۱۴۷ دلاری را تجربه کرد.

لطیفی خاطرنشان کرد: مقایسه آمار صادرات و واردات ایران و کشورهای عضو   اوراسیا در نیمه نخست سالجاری نشان می دهد تراز تجاری در این مبادلات منفی 290 میلیون 858 هزار و 933 دلار استو

از نیمه نخست امسال دو میلیون و دو هزار و ۷۰۸ تن به ارزش ۶۶۲ میلیون و ۶۱۴ هزار دلار از کشورهای اوراسیا وارد ایران شده است

جزئیات تجارت ایران و کشورهای اوراسیا در نیمه سال ۹۹
سخنگوی گمرک جمهوری اسلامی ایران درباره جزئیات مبادلات تجاری ایران با کشورهای اوراسیا گفت: بیشترین صادرات  و واردات ایران در نیمه نخست سال در میان کشورهای عضو اوراسیا با روسیه صورت گرفته است.

لطیفی افزود: در نیمه نخست امسال از ایران به روسیه ۴۶۳ هزار و ۴۱۹ تن کالا به ارزش ۱۹۸ میلیون و ۶۵۰ هزار و ۹۷۳ دلار، به ارمنستان ۵۱۵ هزار و ۶۴۲ تن کالا به ارزش ۹۵ میلیون و ۳۲۱ هزار و ۴۶۴ دلار و به قزاقستان ۱۱۷ هزار و ۹۰۶ تن کالا به ارزش ۶۰ میلیون و ۹۲۱ هزار و ۷۳۲ دلار صادر شده است.

وی ادامه داد: همچنین در نیمه نخست امسال از ایران به قرقیزستان چهار هزار و ۵۳۴ تن کالا به ارزش ۹ میلیون و ۱۰۵ هزار و ۱۶۶ دلار و به بلاروس دو هزار و ۴۴۰ تن کالا به ارزش ۷ میلیون و ۷۵۶ هزار و ۱۴ دلار صادر شده است.

سخنگوی گمرک جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه از نیمه نخست امسال دو میلیون و دو هزار و ۷۰۸ تن به ارزش ۶۶۲ میلیون و ۶۱۴ هزار دلار از کشورهای اوراسیا وارد ایران شده است، اظهار کرد:  در نیمه نخست سال جاری از روسیه یک میلیون و ۹۳۳ هزار و ۳۹۷ تن به ارزش ۶۲۵ میلیون و ۳۹۶ هزار و ۸۱۵ دلار، از قزاقستان ۵۸ هزار و ۶۱ تن به ارزش ۲۱ میلیون و ۷۳۲ هزار و ۵۲ دلار، از ارمنستان سه هزار و ۷۷۰ تن کالا به ارزش ۹ میلیون و ۱۴۹ هزار و ۲۹۸ دلار، از بلاروس هزار و ۶۹۵ تن کالا به ارزش سه میلیون و ۵۲۵ هزار و ۸۴۴ دلار و از قرقیزستان هم پنج هزار و ۷۸۴ تن کالا به ارزش دو میلیون و ۸۱۰ هزار و ۲۷۳ دلار به ایران صادر شده است.

وی  درباره جزئیات کالاهایی میان ایران با کشورهای اورسیا مبادله شده است، تصریح کرد: عمدتا کالاهای اساسی از کشورهای اوراسیا به ایران وارد شده است و بیشتر کالاهای صادراتی از ایران به این کشورها شامل محصولات کشاورزی از جمله سیب، خشکبار، پسته، کیوی و سایر اقلام سبزیجات و میوه می شود.

سال گذشته یک میلیون و ۸۰۴ هزار و ۶۰۸ تن کالا به ارزش ۴۵۱ میلیون و ۹۵۸ هزار و ۳۴۵ دلار از ایران به کشورهای اوراسیایی صادر و یک میلیون و ۴۷۴ هزار و ۱۶۴ تن کالا به ارزش ۶۸۷ میلیون و ۳۲۱ هزار و ۴۳۳ دلار از این کشورها وارد بازار ایران شده است

تفکیک آمار تجارت ایران با کشورهای اوراسیا در نیمه ۹۸
لطیفی با بیان اینکه در نیمه نخست سال گذشته سه میلیون ۲۷۸ هزار۷۷۲ تن به ارزش بیش از یک میلیارد و ۱۳۹ هزار دلار میان ایران با کشورهای اوراسیا مبادله شده است، گفت: سال گذشته یک میلیون و ۸۰۴ هزار و ۶۰۸ تن کالا به ارزش ۴۵۱ میلیون و ۹۵۸ هزار و ۳۴۵ دلار از ایران به کشورهای اوراسیایی صادر و یک میلیون و ۴۷۴ هزار و ۱۶۴ تن کالا به ارزش ۶۸۷ میلیون و ۳۲۱ هزار و ۴۳۳ دلار از این کشورها وارد بازار ایران شده است.

وی افزود: بررسی مبادلات تجاری ایران با کشورهای اوراسیایی در نیمه نخست سال گذشته نشان می دهد در این بازه زمانی بیشترین کالا از ایران به ارمنستان صادر و بیشترین کالا از روسیه وارد ایران شده است.

سخنگوی گمرک جمهوری اسلامی ایران ادامه داد: در نیمه نخست سال گذشته یک میلیون و ۶۱ هزار و ۴۲۰ تن کالا به ارزش ۲۲۵ میلیون و ۸۰۷ هزار و ۵۰۴ دلار از ایران به ارمنستان، ۳۶۲ هزار و ۲۸۹ تن کالا به ارزش ۱۵۶ میلیون و ۶۳ هزار و ۱۳ دلار به روسیه، ۳۶۶ هزار و ۲۱ تن کالا به ارزش ۴۲ میلیون و ۴۰۶ هزار و ۱۱۵ دلاراز ایران به قزاقستان، ۱۳ هزار و ۵۹۱ تن کالا به ارزش ۲۳ میلیون و ۵۸۳ هزار و ۹۵۹ دلار از ایران به قرقیزستان و هزار و ۲۸۷ تن کالا به ارزش چهار میلیون و ۹۷ هزار و ۷۵۸ دلار از ایران به بلاروس صادر شد.

لطیفی درباره جزئیات واردات کالا از کشورهای اوراسیایی به ایران در نیمه نخست سال گذشته خاطرنشان کرد: در بازه زمانی مورد نظر در این گزارش روسیه یک میلیون و ۳۴۴ هزار و ۶۷۴ تن کالا به ارزش ۵۹۶ میلیون و ۹۰۹ هزار و ۵۳۵ دلار، قزاقستان ۱۱۶ هزار و ۶۷۳ تن کالا به ارزش ۵۲ میلیون و ۸۳۱ هزار و ۷۰۶ دلار، ارمنستان سه هزار و ۲۲۵ تن کالا به ارزش ۲۱ میلیون و ۸۵۰ هزار و ۴۷۸ دلار، بلاروس سه هزار و ۶۷۷ تن کالا به ارزش ۹ میلیون و ۶۴۹ هزار و ۷۷۹ دلار و قرقیزستان پنج هزار و ۹۱۳ تن کالا به ارزش شش میلیون و ۷۹ هزار و ۹۳۵ دلار به بازار ایران صادر کرده است.

۲۷ مهر ۱۳۹۹ - ۱۳:۳۴
کد خبر: ۴۷٬۷۵۴

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 2 + 15 =