۲۱ مهر ۱۳۹۹ - ۱۲:۲۳
کد خبر: . ۴۷٬۱۴۵
قیمت انواع آهن آلات در ۲۱ مهر ۱۳۹۹

امروز قیمت انواع آهن آلات در بازار نسبت به روز گذشته تغییری نکرده اما نرخ ورق سیاه، خاموت و مفتول افزایش جزئی را تجربه کرده است.

به گزارش خبرنگار بازار آخرین قیمت آهن آلات در ۲۱ مهر ماه ۱۳۹۹ به شرح زیر است:

قیمت روز تیرآهن

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

تیرآهن ۱۲

۱۲ متری

۱۲۲

۲۶.۰۰۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۱۴

۱۲ متری

۱۵۵

۲۵.۰۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۱۶

۱۲ متری

۱۹۵

۲۷.۰۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۱۸

۱۲ متری

۲۲۵

۳۰.۵۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۲۰

۱۲ متری

۲۷۶

۴۲.۵۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۲۲

۱۲ متری

۳۱۵

۴۳.۰۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۲۴

۱۲ متری

۳۶۹

۵۰.۵۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۲۷

۱۲ متری

۴۳۴

۹۳.۵۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۳۰

۱۲ متری

۵۰۰

۸۸.۵۰۰.۰۰۰

قیمت روز میلگرد

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو میلگرد ۶.۵

کلاف

۴.۵

۱۳۳.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۸

شاخه

۶

۱۳۲.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۰

۱۲ متری

۷.۵

۱۲۸.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۲

۱۲ متری

۱۱

۱۲۸.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۴

۱۲ متری

۱۵

۱۳۳.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۶

۱۲ متری

۱۹

۱۳۳.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۸

۱۲ متری

۲۵

۱۳۳.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۲۰

۱۲ متری

۳۰

۱۳۳.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۲۲

۱۲ متری

۳۶

۱۳۳.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۲۵

۱۲ متری

۴۷

۱۳۳.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۲۸

۱۲ متری

۵۶

۱۳۳.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۳۲

۱۲ متری

۷۵

۱۳۴.۰۰۰

قیمت روز پروفیل

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو پروفیل۵۰۷ -۵۰۸ -۵۰۹

۶ متری

هر متر ۲.۴۴

۲۲۴.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۱۰ در ۲۰

۶ متری

۴.۵

۲۲۵.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۱۰ در ۲۵

۶ متری

۵.۵

۲۲۵.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۱۰ در ۳۰

۶ متری

۶.۵

۲۲۵.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۲۰ در ۲۰

۶ متری

۷

۲۲۴.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۲۰ در ۳۰

۶ متری

۹.۵

۲۲۴.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۲۵ در ۲۵

۶ متری

۹

۲۲۴.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۳۰ در ۵۰

۶ متری

۱۶

۲۲۴.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۳۰ در ۶۰

۶ متری

۱۷

۲۲۴.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۴۰ در ۴۰

۶ متری

۱۵

۲۲۴.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۴۰ در ۶۰

۶ متری

۱۹

۲۲۴.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۴۰ در ۱۰۰

۶ متری

۲۸

۲۲۴.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۴۰ در ۸۰

۶ متری

۲۳

۲۲۴.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۷۰ در ۷۰

۶ متری

۲۷

۲۲۴.۰۰۰

قیمت روز ناودانی

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو ناودانی ۶.۵

۶ متری

۴۲

۱۴۲.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۸

۶ متری

۴۴

۱۴۲.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۰

۶ متری

۵۲

۱۴۲.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۲

۶ متری

۶۴

۱۴۲.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۴

۱۲ متری

۱۵۵

۱۴۲.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۶

۱۲ متری

۱۷۰

۱۴۴.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۸

۱۲ متری

۲۱۵

------

هر کیلو ناودانی ۲۰

۱۲ متری

۲۳۰

-------

قیمت روز صفحه ستون

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو ورق ۸

---

---

۱۶۰.۰۰۰

هر کیلو ورق ۱۰

---

---

۱۶۰.۰۰۰

هر کیلو ورق ۱۲

---

---

۱۶۰.۰۰۰

هر کیلو ورق ۱۵

---

---

۱۶۰.۰۰۰

هر کیلو ورق ۲۰

---

---

۱۵۳.۰۰۰

هر کیلو ورق ۲۵

---

---

۱۵۳.۰۰۰

قیمت روز نبشی

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو نبشی ۳

۶ متری

۹

۱۴۲.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۴

۶ متری

۱۵

۱۴۲.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۵

۶ متری

۲۲

۱۴۲.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۶

۶ متری

۳۲

۱۴۲.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۸

۶ متری

۵۸

۱۴۲.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۱۰

۶ متری

۹۰

۱۴۲.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۱۲

۶ متری

۱۳۰

۱۴۲.۰۰۰

قیمت روز ورق سیاه

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو ورق سیاه ۲

رول

۱۲

۲۲۶.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۳

۱.۵ در ۶

۲۲۰

۲۰۳.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۴

۱.۵ در ۶

۲۹۰

۱۹۳.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۵

۱.۵ در ۶

۳۶۰

۱۷۴.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۶

۱.۵ در ۶

۴۳۵

۱۷۴.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۸

۱.۵ در ۶

۵۸۰

۱۶۱.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۱۰

۱.۵ در ۶

۷۲۰

۱۶۱.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۱۲

۱.۵ در ۶

۸۶۵

۱۶۱.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۱۵

۱.۵ در ۶

۱۰۸۰

۱۶۱.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۲۰

۱.۵ در ۶

۱۴۴۵

۱۵۶.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۲۵

۱.۵ در ۶

۱۸۰۵

۱۵۶.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۳۰

۱.۵ در ۶

۲۱۶۵

۱۵۶.۰۰۰

قیمت روز تسمه

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو تسمه ۵ در ۲۰

۱۲ متری

۲

۱۴۱.۰۰۰

هر کیلو تسمه ۵ در ۲۵

۱۲ متری

---

۱۴۱.۰۰۰

هر کیلو تسمه ۵ در ۳۰

۱۲ متری

---

۱۴۱.۰۰۰

هر کیلو تسمه ۵ در ۴۰

۱۲ متری

---

۱۴۱.۰۰۰

هر کیلو تسمه ۵ در ۵۰

۱۲ متری

---

۱۴۱.۰۰۰

قیمت روز مفتول

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو حرارتی

---

---

۱۵۱.۰۰۰

هر کیلو زیگزاگ

---

---

۱۵۲.۰۰۰

هر کیلو سیم فابریک ۱.۵

---

---

۱۶۶.۰۰۰

هر کیلو سیم فابریک ۲.۵

---

---

۱۶۶.۰۰۰

هر کیلو سیم تسمه ۱.۵

---

---

۱۶۳.۰۰۰

هر کیلو سیم تسمه ۲.۵

---

---

۱۶۳.۰۰۰

قیمت روز خاموت

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو خاموت ۸

---

---

۱۵۱.۰۰۰

هر کیلو خاموت ۱۰

---

---

۱۴۱.۰۰۰

هر کیلو خاموت مهندسی ۸

---

---

۱۵۱.۰۰۰

هر کیلو خاموت مهندسی ۱۰

---

---

۱۴۱.۰۰۰

هر کیلو خاموت سنجاقی ۸

---

---

۱۵۲.۰۰۰

هر کیلو خاموت سنجاقی ۱۰

---

---

۱۴۲.۰۰۰

قیمت روز ورق گالوانیزه

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۴

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۳۳۸.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۵

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۳۲۳.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۶

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۹۴.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۷

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۸۹.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۸

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۸۶.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۹

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۸۸.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۱

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۸۴.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۲۵

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۷۸.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۵

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۸۲.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۲

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۷۹.۰۰۰

۲۱ مهر ۱۳۹۹ - ۱۲:۲۳
کد خبر: ۴۷٬۱۴۵

اخبار مرتبط

کمتر کسی میدونه که سریعترین راه خرید دلار، خرید تتر هستش. چون قیمت هر تتر برابر با ۱ دلاره. تتر در هر لحظه از شبانه روز خرید و فروش میشه و نگرانی نگهداری از دلار کاغذی رو هم نداره. در حال حاضر بزرگترین صرافی که این امکان رو به ایرانی‌ها میده، صرافی نوبیتکس هست. شما در کمتر از سه دقیقه می‌تونین تو این صرافی حساب باز کرده و سریع و آسان به‌ صورت آنلاین دلار بخرین.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 2 + 16 =