۱ شهریور ۱۳۹۹ - ۱۰:۰۳
کد خبر: . ۳۶٬۸۴۲
 کارت های بازرگانی چه کسانی تا ۳۰ روز دیگر باطل می شود؟

قمری، دبیر کارگروه پایش سوء رفتار تجاری از مهلت یک ماهه به صاحبان شرکتهای صادراتی و تولیدی-صادراتی برای بازگشت ارزهای صادراتی به کشور خبر داد.

ملیحه خورده پا، بازار: رفع تعهد ارزی در شرایطی که تحریم های ظالمانه علیه ایران از سوی آمریکا و همدستانش تمدید شده است شاید یکی از بهترین راهکارها برای تامین ارز جهت رفع نیازهای ارزی و مدیریت بازار ارز محسوب شود به همین دلیل از سال ۹۷ مصوب شد تا صادرکنندگان باید ظرف مدت یکسال ارزهای حاصل از صادرات را بسته به میزان صادرات و نوع شرکت (صادراتی یا تولیدی-صادراتی) به کشور بازگردانند.

براساس قانون؛ ارزهای حاصل از صادرات سال ۹۷ باید تیر ماه سال ۹۸ به کشور باز می گشت و ارزهای حاصل از صادرات سال ۹۸  تا تیر ماه ۹۹ به اقتصاد کشور تزریق می شد تا به چرخه تولید بازگردد اما این امر از سوی برخی از صادرکنندگان محقق نشد به همین دلیل بانک مرکزی با همراهی وزارت صمت پس از پایان مهلت تعیین شده، کارت بازرگانی آن دسته از صادرکنندگانی که میزان رفع تعهد ارزی آنها صفر درصد بود را تعلیق کرد.

البته ۲۵۰ صادرکننده ای که میزان رفع تعهد ارزی آنها صفر درصد بود به دستگاه قضاییه کشور به عنوان متخلف ارزی نیز معرفی شدند ولی در این میان صادرکنندگانی هستند که بخشی از رفع تعهد ارزی خود را انجام داده اند اما هنوز میزان بازگشت ارز صادراتی از سوی آنها به حد تعیین شده براساس قانون نرسیده است.

با توجه به اینکه برخی صادرکنندگان به دلیل تبعات اقتصادی تحریم ها با چالش هایی در مسیر بازگشت ارزهای حاصل از صادرات به کشور مواجه هستند بنابراین سازمان توسعه تجارت ایران در آستانه هفته دولت و به منظور حمایت از این صادرکنندگان مهلت یک ماهه جهت بازگشت ارزهای صادراتی و رفع تعهد ارزی آنها تعیین کرد.

براساس اعلام مدیرکل دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران صاحبان شرکت های صادراتی و تولیدی-صادراتی تا پایان تابستان سال جاری فرصت دارند که میزان رفع تعهد ارزی خود را به ۳۰ تا ۷۰ درصد برسانند.

آن گروه از صاحبان شرکت های صادراتی که بیش از ۳۰ درصد و کمتر از ۷۰ درصد رفع تعهد ارزی کرده اند نیز برای بازگرداندن مابقی ارزهای حاصل از صادرات به کشور تا ۳۱ شهریور ماه فرصت دارند و در غیر این صورت کارت بازرگانی آنها  تعلیق می شود

مهلت ۱۵ روزه برای رساندن رفع تعهد ارزی به ۳۰ درصد
احسان قمری مدیر کل دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران درباره شرایط بازگشت ارزهای حاصل از صادرات به کشور گفت: کارت بازرگانی آن دسته از صادرکنندگانی که میزان رفع تعهد ارزی آنها صفر بود تعلیق شده است.

وی افزود: با توجه به اینکه برخی صادرکنندگان برای بازگرداندن ارزهای حاصل از صادرات به کشور مشکلاتی داشتند مقرر شد؛ بین ۱۵ روز تا یک ماه به آن دسته از صادرکنندگانی که بین یک تا ۷۰ درصد رفع تعهد ارزی کرده اند برای بازگشت مابقی ارزهای صادراتی به کشور مهلت داده شود.

دبیر کارگروه پایش سوء رفتار تجاری ادامه داد: آن دسته از شرکتهای صادراتی که بین یک تا ۳۰ درصد رفع تعهد ارزی کرده اند تا ۱۵ شهریور نسبت به رفع تعهد ارزی خود مهلت دارند و اگر تا مهلت تعیین شده اقدام به بازگرداندن ارزهای صادراتی نکنند، کارت بازرگانی آنها تعلیق می شود.

قمری تصریح کرد: صادرکنندگانی که میزان رفع تعهد ارزی آنها کمتر از ۳۰ درصد است تا نیمه شهریور ماه فرصت دارند تا میزان رفع تعهد ارزی خود را به این میزان برسانند.

مدیر کل دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران اظهار کرد: آن گروه از صاحبان شرکت های صادراتی که بیش از ۳۰ درصد و کمتر از ۷۰ درصد رفع تعهد ارزی کرده اند نیز برای بازگرداندن مابقی ارزهای حاصل از صادرات به کشور تا ۳۱ شهریور ماه فرصت دارند و در غیر این صورت کارت بازرگانی آنها  تعلیق می شود.

قمری خاطرنشان کرد: به عبارتی دیگر مهلت رساندن میزان تعهد ارزی شرکتهای صادراتی به ۷۰ درصد تا ۳۱  شهریور ماه امسال تعیین شده است و اگر این امر از سوی صادرکنندگان محقق نشود، کارت ها بازرگانی آنها تعلیق خواهد شد.

 شرایط بازگرداندن ارزهای صادراتی شرکتهای تولیدی-صادراتی
دبیر کارگروه پایش سوء رفتار تجاری درباره شرایط بازگرداندن ارزهای حاصل از صادرات به کشور از سوی شرکت های تولیدی-صادراتی اظهار کرد: مهلت رفع تعهد ارزی برای شرکت های تولیدی-صادراتی تا ۳۱ شهریور ماه سال جاری تعیین شده است.

مدیرکل دفترتوسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران تصریح کرد: شرکت های تولیدی –صادراتی برای رفع تعهد ارزی تا ۳۱ شهریورماه امسال مهلت دارند و اگر آنها نسبت به بازگرداندن ارزهای حاصل از صادرات به کشور اقدام نکنند کارتهای بازرگانی شان  تعلیق می شود.

پس از ارائه اسناد رفع تعهد ارزی از سوی صادرکنندگان به یکی از دستگاههای مربوط  اقدامات لازم با بانک مرکزی برای آزادسازی کارت های بازرگانی آنها انجام می شود

تداوم فعالیت کمیته اقدام ارزی
قمری درباره دلیل تمدید مهلت برای رفع تعهد ارزی شرکتهای صادراتی و شرکتهای تولیدی-صادراتی خاطرنشان کرد: براساس تکلیف قانونی صادرکنندگان تا پایان تیر ماه سال جاری برای رفع تعهد ارزی مهلت داشتند و باید کارت بازرگانی آن دسته از صادرکنندگانی که ارزهای حاصل از صادرات را به کشور بازنگردانده اند دو ماه قبل تعلیق می شد اما به منظور حمایت از صادرکنندگان و همراهی با آنها جهت رفع مشکلاتی که در مسیر بازگشت ارز به کشور وجود دارد، مهلت بازگشت ارزهای صادراتی به کشور تا پایان شهریور ماه تمدید شد.

دبیر کارگروه پایش سوء رفتار تجاری گفت: صادرکنندگان برای رفع تعهد ارزی یک ماه فرصت دارند تا با مراجعه به سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان ها، اتاق بازرگانی در سراسر کشور و سازمان توسعه تجارت ایران نسبت به رفع تعهد ارزی و ارائه اسناد اقدام کنند.

مدیر کل دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران افزود: پس از ارائه اسناد رفع تعهد ارزی از سوی صادرکنندگان به یکی از دستگاههای مربوطه اقدامات لازم با بانک مرکزی برای آزادسازی کارت های بازرگانی آنها انجام می شود.

قمری با اشاره به فعالیت کمیته اقدام ارزی در تمامی استان ها و سازمان توسعه تجارت ایران خاطرنشان کرد: به منظور تسهیل و تسریع بازگشت ارزهای حاصل از صادرات و کمک به صادرکنندگان به کشور کمیته اقدام ارزی در تمامی استان ها و سازمان توسعه تجارت ایران به فعالیت خود ادامه می دهد.

دبیر کارگروه پایش سوء رفتار تجاری اظهار کرد: در حال حاضر برخی از صادرکنندگان نتوانسته اند ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازگرداند به همین دلیل رفع تعهد ارزی از سوی آنها انجام نشده است.

مدیر کل دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران خاطرنشان کرد:آن دسته از صادرکنندگانی که برای بازگرداندن ارزهای صادراتی خود به کشور راهکاری ندارند می توانند با مراجعه کمیته اقدام ارزی در سازمان توسعه تجارت ایران و سازمان های صنعت، معدن و تجارت سراسر کشور با اخذ راهکارهای کاربردی نسبت به بازگشت ارز به کشور اقدام کنند.

۱ شهریور ۱۳۹۹ - ۱۰:۰۳
کد خبر: ۳۶٬۸۴۲

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 2 + 7 =