۱۴ اسفند ۱۴۰۲ - ۱۵:۵۰
ایجاد بانک اطلاعاتی برای شناسایی مظنونان به پولشویی| مقابله باپولشویی درآمدهای دولت را افزایش می دهد
«بازار» گزارش می دهد

ایجاد بانک اطلاعاتی برای شناسایی مظنونان به پولشویی| مقابله باپولشویی درآمدهای دولت را افزایش می دهد

راه اندازی بانک اطلاعاتی شناسایی مظنونان به پولشویی در حالی خیلی از پولشویان را به دام انداخته است که به گفته کارشناسان این اقدام علاوه بر حفظ سلامت اقتصاد، تاثیز بسزایی بر افزایش درآمدهای دولت دارد.

بازار؛ گروه بانک و بیمه: رصد اطلاعات نقل و انتقالات مالی و تراکنش های بانکی در راستای شناسایی پولشویان و بر هم زنندگان اقتصاد کشور هم اکنون با استفاده از تجهیزات مدرن و امکانات لازم در حال انجام است. اقداماتی که از چند مسیر ارتباطی توسط سازمانهای، دستگاهها و ارگانهای کشور به صورت منسجم برای مبارزه با پدیده پولشویی صورت می گیرد تا نه تنها از ورود پول غیر قانونی یا به اصطلاح کثیف به سیستم بانکی و بدنه اقتصاد که حاصل معاملات و فعالیت های مجرمانه نظیر قاچاق مواد مخدر، اسلحه، کلاهبرداری، رشوه و ...است، جلوگیری شود، بلکه با شناسایی و برخورد جدی قانونی به آنها دیگر کسی سودای تمیز کردن پولهای کثیف در سیستم بانکی و پولی کشور و البته فرار از مالیات با ردگمی معاملات و فعالیت های اقتصادی زیر زمینی را در سر نپروراند.

البته بانک مرکزی به عنوان مرجع نظارت بر بانک ها، موسسات اعتباری و دیگر نهادهای فعال در بازار پولی کشور علاوه بر فراهم ساختن زیر ساخت های لازم برای پیشگیری از پولشویی در بازار پولی کشور و مقابله با آن، بر حسن اجرای قوانین و مقررات ذیربط در این بازار نظارت می کند. نظارتی که هم اکنون با شناسایی و رصد انجام تراکنش های بانکی در کنار استفاده بانک های اطلاعاتی بدنبال بستن مسیر های غیر قانونی فعالان اقتصادی و معامله گرانی است که فعالیت آنها منطبق با قانون و مقررات نیست.

تفکیک حسابهای شخصی از تجاری، الزام صاحبان کارتخواهای بانکی در اتصال به سازمان امور مالیاتی، شناسایی و رصد تراکنش های بانکی، مالی و اقتصادی نمونه ای از اقدامات بانک مرکزی برای مقابله با پولشویی و فرار مالیاتی است و چنانچه معاملات مشکوک به پولشویی احساس شود قطعا با آن برخود می شود

نظارت قوی بانک مرکزی بر عملکرد بانکها و موسسات برای جلوگیری از پولشویی

به طور مثال تفکیک حسابهای شخصی از تجاری، الزام صاحبان کارتخواهای بانکی در اتصال به سازمان امور مالیاتی، شناسایی و رصد تراکنش های بانکی، مالی و اقتصادی نمونه ای از اقدامات بانک مرکزی برای مقابله با پولشویی و فرار مالیاتی است. این در حالی است که سایر سازمانها و نهادها نیز نسبت به این موضوع حساس هستند و چنانچه معاملات مشکوک به پولشویی را احساس کنند قطعا با آن برخود می کنند، زیرا پولشویی آثار و تبعات منفی فراوانی در عرصه های مختلف اقتصادی و اجتماعی را در پی دارد. نمونه آن ورود پولهای نامشروع به سیستم بانکی است که این پولها چون منشاء و منبع مشخصی ندارند، بی تردید اقتصاد کشور را با چالش مواجه می کنند.

آثار و تبعاتی همچون گسترش فساد در جامعه، تضعیف بخش خصوصی، ‌ کاهش اعتماد به بازارهای مالی، افت درآمد دولت، تقویت منابع و شبکه مالی مجرمین، نمونه عواقب منفی این پدیده شوم است که چنانچه نسبت به آن کم توجهی شود، نمی توان گفت؛ اقتصاد کشور در مسیر درستی در حرکت است. البته جمهوری اسلامی ایران از جمله کشورهایی است که با تصویب قانون مبارزه با پولشویی و آیین نامه اجرایی آن، در صدد مقابله با این پدیده مذموم برآمده است و همانطور که گفته شد بانک مرکزی نیز برای مقابله با چنین پدیده ای نظارت دقیقی بر عملکرد سیستم بانکی و دیگر نهادهای فعال در بازار پولی را دارد.

برای مقابله با پدیده پولشویی، بانک مرکزی به تنهایی نمی تواند به طور کامل مانع از آن شود، مقابله با این پدیده نیازمند همکاری و هم افزایی و همیاری همه دستگاهها و ارگانهای مرتبط است. البته بانک مرکزی به عنوان نهاد پولی نظارت دقیقی در این بخش دارد

ضرروت همکاری و هم افزایی همه دستگاهها و ارگانها برای مقابله با پولشویی

محسن صادقی، کارشناس مسائل پولی بانکی در گفت و گو با خبرگزاری «بازار» راجع به تمرکز و توجه بیش از پیش نهادهای مرتبط در مقابله با پولشویی، بخصوص بانک مرکزی برای جلوگیری از نفوذ این پدید در اقتصاد کشور، اظهارداشت: امکانات و زیرساخت های لازم برای مقابله با پولشویی در بانک مرکزی ایجاد شده و طی سالهای اخیر نیز همکاری کشورمان با نهادهای بین المللی در این زمینه بیشتر شده است. از طرفی نیز سیستم بانکی و مالی فرایندهای لازم را آنگونه که شرکت ها و نهادها گزارش های لازم را در این بخش ارایه دهند، به خوبی انجام شده است.

وی با بیان اینکه برای مقابله با پولشویی بانک مرکزی به تنهایی نمی تواند به طور کامل مانع از آن شود، افزود:مقابله با این پدیده نیازمند همکاری و هم افزایی و همیاری همه دستگاهها و ارگانهای مرتبط است. البته بانک مرکزی به عنوان نهاد پولی نظارت دقیقی در این بخش دارد همچنین بازار سرمایه نیز استاندارهای لازم را برای کنترل پولشویی رعایت می کند چرا که از قبل الزامات نسبت به این مسئله در بازارهای معتبر و بزرگ چون بورس پیاده سازی شده است، مسئله ای که در گذشته خیلی به این شکل نبود ولی اکنون انجام هر گونه فعالیتی در خصوص پولشویی در کشور به درستی رصد می شود.

هرچند بانک مرکزی بانک مرکزی با استفاده از ابزارهای قانونی، رد و بدل پول را در سیستم بانکی بدقت رصد می کند، ولی این اقدام هدفمند برای جلوگیری از فرار مالیاتی است، در حالی که همین اقدامات نیز تا حد زیادی کمک قابل توجهی به جلوگیری از وقوع پولشویی در سیستم بانکی می کند

اقدام هدفمند بانک مرکزی برای شناسایی پولشویان با رصد تراکنش های بانکی

این کارشناس مسائل پولی و بانکی درادامه خاطرنشان کرد: هرچند هنوز در بخش پولی و مالی بخصوص در سیستم بانکی یک سری ریزه کاریهایی چون جابجایی حسابها، انجام نقل و انتقال پول از طریق کارت به کارت وجود دارد و بانک مرکزی نیز با استفاده از ابزارهای قانونی، رد و بدل پول را در سیستم بانکی بدقت رصد و شناسایی می کند، ولی این اقدام هدفمند بانک مرکزی برای جلوگیری از فرار مالیاتی برخی ها است که سعی می کنند از پرداخت مالیات قانونی به دولت بگریزند، است. در حالی که همین اقدامات نیز تا حد زیادی کمک قابل توجهی به جلوگیری از وقوع پولشویی در سیستم بانکی می کند.

صادقی تصریح کرد: ردیابی بخش عمده پدید پولشویی را می توان در انجام معاملات ملکی و یا معامله های صوری که با زد و بند انجام می شود در کنار قاچاق کالا و ارز، مواد مخدر و ... یافت، زیرا در چنین معاملاتی این امکان وجود دارد که معامله گران با زیرکی و ترفند پول حاصل از انجام چنین فعالیتهای را جذب سیستم بانکی کنند، هر چند چنین اتفاقی کمتر در سیستم بانکی رخ می دهد. توجه به این نکته ضروری است که هم اکنون به دلیل ممانعت از پدیده پولشویی و فرار از مالیات تمام معاملاتی که حسابرسی می شوند توسط حسابرس شرکت ها و بنگاههای اقتصادی چک خواهند شد تا معامله مشکوکی اتفاق نیفتد.

انجام معاملات پایاپای یا معامله از طریق رمز ارزها بر ظهور پدیده پولشویی همواره چالش آفرین هستند، بنابراین باید توجه داشت که معاملات مشکوک و نامتعارف خارج از حیطه مقررات رصد شود زیرا پدیده پولشویی برای اقتصاد کشور زیان آور بوده و از طرفی باعث کاهش میزان درآمدهای مالیاتی خواهد شد

معاملات پایا پای و استفاده از رمز ارزها زمینه ساز پولشویی

وی با بیان اینکه اکنون همه شرکتها و سیستم بانکی الزامات را در این حیطه رعایت می کنند، افزود: آموزش های لازم در خصوص جلوگیری از پدیده شوم پولشویی باید بیش از پیش داده شود چرا که هم اکنون معاملات پایاپای یا انجام معاملات از طریق رمز ارزها صورت می گیرد که این مسائل خود بر ظهور پدیده پولشویی همواره چالش آفرین هستند، بنابراین باید توجه داشت که معاملات مشکوک و نامتعارف خارج از حیطه مقررات رصد شود زیرا پدیده پولشویی برای اقتصاد کشور زیان آور بوده و از طرفی باعث کاهش میزان درآمدهای مالیاتی خواهد شد.

بنا به این گزارش، هر اقدام اقتصادی که مجوز قانونی در چهارچوب قوانین و مقررات کشور نداشته باشد، به عنوان یک فعالیت با زمینه پولشویی شناخته می شود. به طور مثال هم اکنون و در راستای مبارزه با پدیده پولشویی تمام تراکنش مالی و اقتصادی در کشور رصد می‌شوند و طبق گفته مسئولان اگر محرز شود که تراکنش ها مشکوک به پولشویی و جرایم پولشویی است، قطعا با آن برخورد خواهد شد. این در حالی است که برای اولین بار بانک اطلاعاتی اشخاص مظنون به پولشویی در کشور ایجاد شده است و از این طریق اشخاص مظنون زیادی به پولشویی تحت ممنوعیت قرار گرفته اند.

کد خبر: ۲۷۶٬۵۱۸

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha