۱۱ آذر ۱۴۰۲ - ۱۱:۳۲
اجرای طرح های عمرانی در دانشگاه علوم پزشکی شاهرود | خدمت رسانی سرعت گرفت
در گفت‌وگو با بازار مطرح شد؛

اجرای طرح های عمرانی در دانشگاه علوم پزشکی شاهرود | خدمت رسانی سرعت گرفت

شاهرود- دانشگاه علوم پزشکی شاهرود در سال های اخیر توانسته پروژه های عمرانی خوبی را به خصوص در حوزه مناطق محروم و روستایی اجرایی کند.

بازار، گروه استان‌ها: دانشگاه علوم پزشکی شاهرود ۴۰ درصد از جمعیت استان سمنان را تحت پوشش خود دارد و در دو سال اخیر شاهد هستیم که اقدامات خوبی در زمینه بهداشت و درمان به خصوص طرح های عمرانی در این دانشگاه رخ داده است.

راه اندازی مراکز سلامت روستایی از جمله اقدامات دانشگاه علوم پزشکی شاهرود در زمینه اشاعه خدمات درمانی و بهداشتی در شهرستان های شاهرود و میامی است. با حسین شیبانی رئیس دانشگاه علوم پزشکی شاهرود درباره طرح ها و اقدامات دانشگاه به گفتگو نشستیم.

* درباره مهمترین طرح های عمرانی و درمانی دانشگاه توضیح دهید

راه اندازی مرکز جامع سلامت امام حسن مجتبی با ساختمان سه طبقه خیری، اخذ مجوز جهت تبدیل خانه بهداشت رضوان (سواغلن) به مرکز درمانی و اخذ مجوز احداث و استقرار پایگاه بهداشت درشهرک فدک شاهرود از جمله مهترین اقداماتی است که صورت گرفته است.

دریافت مجوز پست بهورز در روستای رضاآباد که تا ۳۰ سال فعال باشد در کنار ارائه خدمات به صورت شبانه روزی در درمانگاه حسین آباد کالپوش و ارتقاء تجهیزات مراکز بهداشتی درمانی دور دست شامل الکتروشوک به مراکز کالپوش، نام نیک و بکران و میامی از دیگر کارهای دانشگاه در این یک سال و نیم اخیر محسوب می شود. در مجموعه دانشگاه علوم پزشکی شاهرود همچنین شاهد فعال کردن خدمات دندانپزشکی در مرکز جامع سلامت زمان آباد و تکمیل و بهره برداری از پروژه آموشگاه بهورزی با مساحت سه هزار و ۵۰۰ مترمربع بوده ایم.

افتتاح پردیس فناوری سامت با مشارکت پارک علم و فناوری استان سمنان در زمینی به مساحت پنج هزار و ۲۰۰ متر

تکمیل و بهره برداری از پروژه سردخانه زنجیره سرما با زیربنای ۵۴۰ متر مربع و تأسیس آزمایشگاه مولکولی که گرید سبز سازمان بهداشت جهانی را کسب کرده است، از دیگر اقدامات دانشگاه محسوب می شود ما همچنین شاهد راه اندازی تست مولکولی تشخیص انواع ویروس‌های شایع شامل انواع هپاتیت، آنفلوانزا، ویروی سنفیشیال با جلب کمک مردم بوده ایم.

ایجاد محیط انتقال ویروس کرونا وآنفلو انزا بصورت بومی، دریافت گرید سبز سازمان بهداشت جهانی در اعتبار بخشی و کیفیت سنجی توسط آزمایشگاه عظیمای معاونت بهداشتی و اخذ موافقت سازمان بهداشت جهانی در تبدیل آزمایشگاه عظیمای معاونت بهداشتی به آزمایشگاه مرجع بهداشت شهرستان و دریافت دستگاه‌های هورمون شناسی وبیوشیمی اتومات از جمله افتخارات ما محسوب می شود.

* درباره خانه های بهداشت به خصوص روستاها هم صحبت کنید

تکمیل و بهره برداری از پروژه مرکز خدمات جامع سلامت قلعه نو خرقان با زیربنای یک هزار و ۲۰۰ متر مربع، تکمیل و بهره برداری از پروژه مرکز خدمات جامع سلامت خانخودی با زیربنای ۴۱۰ متر مربع و تکمیل و بهره برداری از پروژه مرکز خدمات جامع سلامت نردین با زیربنای ۶۰۹ متر مربع از جمله طرح های محقق شده دانشگاه علوم پزشکی شاهرود است.

ما همچنین شاهد تکمیل و بهره برداری از پروژه الحاقی مرکز خدمات جامع سلامت نام نیک با زیر بنای ۲۷۰ متر مربع و پیگیری روند پیشرفت پروژه‌های خیّرساز مرکز سامت جامع بیارجمند با ۱۰۰ درصد پیشرفت فیزیکی بودیم تا مردم بتوانند از آن بهره مند شوند.

تکمیل و بهره برداری از پروژه خانه بهداشت ابراهیم آباد با زیربنای ۱۲۹ متر مربع، تکمیل و بهره برداری از پروژه خانه بهداشت کلاته اسد با زیربنای ۱۲۹ متر مربع، تکمیل و بهره برداری از پروژه خانه بهداشت قدس با زیربنای ۹۶ متر مربع، تکمیل و بهره برداری از پروژه خانه بهداشت دزیان با زیربنای ۹۶ متر مربع و تکمیل و بهره برداری از پروژه خانه بهداشت تلوبین با زیربنای ۷۲ متر مربع از دیگر اقدامات دانشگاه علوم پزشکی شاهرود در دو سال اخیر است.

تکمیل و بهره برداری از پروژه خانه بهداشت کرنگ با زیربنای ۸۱ متر مربع، تکمیل و بهره برداری از پروژه پانسیون پزشکان مرکز فرومد با زیربنای ۱۳۱ متر مربع، تکمیل و بهره برداری از پروژه پانسیون پزشکان مرکز میامی با زیربنای ۳۹۲.۴ متر مربع، تکمیل و بهره برداری از پروژه پانسیون پزشکان مرکز محمد آباد با زیربنای ۸۱ متر مربع و انعقاد قرارداد و شروع عملیات اجرایی پروژه تکمیل پانسیون پزشکان مرکز حسین آباد کالپوش با زیر بنای ۵۴۰ متر مربع از جمله دیگر اقدامات انجام شده است.

ما همچنین شاهد تکمیل و بهره برداری از پروژه پانسیون پزشکان مرکز نام نیک با زیر بنای ۱۴۰ متر مربع، تکمیل و بهره برداری از پروژه پانسیون پزشکان مرکز خانخودی با زیر بنای ۱۲۰ متر مربع، تکمیل و بهره برداری از پروژه پانسیون پزشکان مرکز بکران با زیر بنای ۱۵۰ متر مربع و تکمیل و بهره برداری از سالن مدیریت بحران مرکز بهداشت بوده ایم.

اجرای طرح های عمرانی در دانشگاه علوم پزشکی شاهرود | خدمت رسانی سرعت گرفت

* درباره دیگر اقدامات دانشگاه توضیح دهید

صدور دو مورد موافقت اصولی جهت ثبت شرکت تعاونی بهداشتی درمانی، اجرای ۱۰۰ درصد پرونده الکترونیک، دریافت تشویق از وزارت محترم برای فعالیت خوب در جهت آموزش پرسنل در راستای جوانی جمعیت، اجرای برنامه‌های کمیته ساغ، افتتاح اتاق تکاملی کوک (تست بیلی)در شبکه بهداشت و درمان شهرستان میامی از جمله دیگر کارهایی است که در مجموعه دانشگاه علم پزشکی شاهرود صورت گرفته است.

همچنین شاهد برگزاری همایش‌های قرارگاه جوانی جمعیت، تدوین سند تقویت نظام شبکه بهداشتی درمانی و ارسال آن به وزارت متبوع، تکمیل ساختمان انبار دارویی مرکز بهداشت، تجهیز پانسیون میامی و آزمایشگاه تشخیص بیومولکولی، توسعه خدمات مبتنی بر پرونده الکترونیک سلامت در ۱۰۰ درصد واحدهای ارائه دهنده خدمت و دسترسی به خدمات نوین سامت در برنامه پزشک خانواده روستایی، عشایر و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفروبالای بیست هزار نفر با رعایت استانداردها در کنار ارتقا فرایند بهبود استاندارد ونگهداشت تجهیزات پزشکی واحدهای ارائه خدمت بوده ایم.

در دو سال اخیر همچنین کاهش موارد ارجاع بیماران به سطوح بالاتر در تمامی مراکز مجری برنامه پزشک خانواده، راه اندازی ارجاع الکترونیکی بیماران، ارتقای کمی وکیفی پایش ونظارت از مراکز خدمات جامع سلامت، انجام نسخه نویسی الکترونیک بصورت ۱۰۰ درصد، افزایش میزان ثبت به موقع موارد مرگ ومیر و علل آن در جمعیت تحت پوشش، اجرای نمایشگاه پویایی و بالندگی، نمایشگاه ازدواج سالم، نمایشگاه هفته مبارزه با مواد و مخدر و دخانیات در سطح دانشگاه‌های شهرستان صورت گرفته که در زمره اقدامات شاخص محسوب می شود.

تفاهم نامه همکاری اداره ورزش و جوانان در اجرای برنامه‌های نشاط اجتماعی بمنظور ارتقای سطح سامت جامعه، افزایش پوشش برنامه نیازسنجی سلامت و مداخلات ارتقای سلامت و افزایش درصد شاغلین دارای پرونده پزشکی سلامت از جمله اقدامات دیگری است که با اقبال عمومی هم روبرو شده است.

* در زمینه بهداشت هم توضیح دهید

نظارت دقیق‌تر برکاهش مواجهه شاغلان با ریسک فاکتورهای ارگونومیکی، افزایش نظارت بر بهداشت آب آشامیدنی، اخذ معاینه فنی موتورخانه‌ها و سامانه‌های احتراقی تحت پوشش دانشگاه، افزایش درصد معادن تحت پوشش بازدید، افتتاح دفتر خدمات سامت ( انجام خدمات ممیزی، مشاوره، آموزش‌های بهداشت عمومی اصناف و…) و تجهیز شهرستان میامی به آزمایشگاه میکروبی آب آشامیدنی از جمله اقدامات حوزه بهداشت بوده است.

همچنین شاهد اجرای برنامه شهر و روستای بدون دخانیات، دنبال کردن دقیق برنامه حذف آزبست از محیط کار در راستای کنوانسیون روتردام، افزایش درصد بیمارستان‌های دارای واحد بهداشت حرفه‌ای، افزایش سالم سازی محیط کار از طریق اجرای برنامه خوداظهاری کارگاه‌های بالای ۲۵ نفر، افزایش میزان بازرسی بهداشت حرفه‌ای از کارگاه‌های درجه یک الی سه، افزایش دسترسی به خدمات بهداشت حرفه‌ای از طریق ارتقائ مراکز مجاز ارائه دهنده این خدمات و افزایش نظارت بر بهداشت آب استخرها بوده ایم.

تکمیل پروژه توسعه بلوک زایمانی بیمارستان بهار با زیر بنای یک هزار و ۶۲۰ متر مربع

ارتقای وضعیت دفع فاضلاب بیمارستان ها، ارتقای وضعیت بهداشت محیط آشپزخانه و ارائه خدمات غذایی در بیمارستان‌ها و مراکزبهداشتی درمانی، ارتقا وضعیت مدیریت پسماندهای بییمارستانی (شیمیایی و دارویی، عفونی وتیزوبرنده، حاوی جیوه)، بهبود وضعیت بهداشت محیط در بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی درمانی، توسعه و بهبود وضعیت سیستم‌های تهویه در بیمارستان و مراکز جراحی محدود و سرپایی از دیگر خدمات دانشگاه علوم پزشکی شاهرود در یک سال و نیم الی دو سال اخیر بوده است.

* در چارچوب ابعاد مأموریتی واحد سلامت خانواده نیز چه اقداماتی صورت داده اید؟

تجهیز و افتتاح مرکز بازی کودک در یکی از نقاط محروم شهر شاهرود، برگزاری جشنواره‌های جوانی جمعیت و فرزند آوری، افزایش کمی و کیفی پوشش مراقبت سالمندان، افزایش پوشش خدمات ادغام یافته سلامت میانسالان، کاهش میزان مرگ کودکان زیر یکسال سال به ۳.۸، کاهش میزان مرگ و میر نوزادان به ۶.۵ درصد، کاهش مرگ مادران باردار به صفر، افزایش تعداد مدارس مروج سلامت و افزایش رویدادهای فرهنگی و ترویجی حمایت از خانواده و ترویج فرزندآوری از اقدامات دانشگاه در این حوزه بوده است.

ارتقا اقدامات ادغام خدمات شناسایی و تشخیص زودرس زوجین در معرض خطرناباروری و ارجاع و افتتاح پردیس فناوری سامت با مشارکت پارک علم و فناوری استان سمنان در زمینی به مساحت پنج هزار و ۲۰۰ متر و عرصه‌ای به مساحت ۱۲۰۰ متر مربع در بسطام نیز محقق شده است.

* شما در زمینه اقدامات حوزه علم و دانش هم صحبت هایی کردید درباره این موضوع توضیح بیشتری دهید

افزایش شرکتهای فناور از ۲۸ به ۳۲ شرکت فناور و دانش بنیان از چهار به شش شرکت دانش بنیان مستقر در مرکز رشد دانشگاه علوم پزشکی شاهرود در یک سال و نیم اخیر از جمله کارهایی بوده که صورت گرفته است همچنین برگزاری هجدهمین نشست فصلی اپیدمیولوژیست های ایران با موضوع پرفشاری خون درایران وجهان به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود که با حضور بیش از ۵۰۰ نفر از اساتید و مسئولان کشوری از دیگر اقدامات است.

سرپا نگه داشتن و ادامه فعالیت کوهورت های دانشگاه شامل کوهورت چشم، کوهورت سلامت کارمندان، برقراری ارتباط فیبر نوری از ستاد دانشگاه علوم پزشکی تا ساختمان شبکه بهداشت ودرمانی میامی به طول ۷۰ کیلومتر در سال ۱۴۰۰، تهیه و راه اندازی یک دستگاه سرور سامانه اطلاعات بیمارستانی شهرستان میامی در نیمه اول سال ۱۴۰۱ و تهیه و راه اندازی یک دستگاه ذخیره ساز اطلاعات در ستاد دانشگاه در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ از دیگر اقدامات دو سال اخیر بوده است.

اجرای طرح های عمرانی در دانشگاه علوم پزشکی شاهرود | خدمت رسانی سرعت گرفت

* به خیران اشاره کردید درباره این موضوع هم توضیح دهید

ارتقای میزان جذب کمک خیران از ۲۵ هزار تومان به ازای هر نفر شاهرودی به ۱۵۰ هزار تومان یکی از اقداماتی است که خوشبختانه در دو سال اخیر صورت گرفته است. همچنین ساخت و بهره برداری از همراه سرای بیمار سه طبقه (تمام خیّر ساز) بیمارستان امام حسین (ع) برای اولین بار در جمعیت تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شاهرود به متراژ ۵۷۰ متر مربع -۱۲ واحد و تجهیزکامل همراه سرا با توجه به اینکه ۳۰ درصد بیماران ما همیشه غیربومی هستند، از جمله دیگر کارهایی بود که صورت گرفته است.

برنامه ریزی جهت ساخت همراه سرای بیمار بیمارستان بهار به تعداد ۵ سوئیت ۵۰ متری، برگزاری جلسات با خیّرین و تشکیل مجمع خیّرین شهرستان میامی، راه اندازی مرکز خدمات جامع سلامت امام حسن مجتبی (ع) با ساختمان اهدایی سه طبقه خیّر و پیگیری روند پیشرفت پروژه‌های خیّرساز مرکز سلامت جامع بیارجمند (با ۶۵ درصد پیشرفت فیزیکی)،کلینیک دندانپزشکی آیت ا… شاهرودی (با ۶۵ درصد پیشرفت فیزیکی) وخانه بهداشت کرنگ و تلوبین (۱۰۰ درصد پیشرفت فیزیکی و اتمام پروژه)از دیگر اقدامات دانشگاه است.

* و در ادامه درباره مهمترین اقدامات دانشگاه بگویید

پرداخت معوقات دیرینه پرسنلی ازجمله حق اشعه از هفت سال قبل، انکالی از چهار سال قبل، تامین اعتبار برای تعمیر اساسی ۱۰ دستگاه آمبولانس، آغاز فرآیند جذب تجهیزات آزمایشگاهی بانک جهانی جهت آزمایشگاه بیمارستان امام حسین(ع) شاهرود و آزمایشگاه معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، طراحی و راه اندازی نرم افزار مدیریت هزینه کرد امور نقلیه و طراحی سامانه مدیریت حامل‌های انرژی دانشگاه از اقدامات صورت گرفته است.

تهیه و تصویب برنامه راهبردی پنج ساله دانشگاه در راستای بهبود کیفت ارائه خدمات و طرح ملی عدالت و تعالی نظام سلامت با شاخص‌های پایش عملکرد، تدوین و تصویب و ابلاغ برنامه راهبردی ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۵، مرکز آموزشی پژوهشی، درمانی، شبکه‌های بهداشت، اورژانس و فوریت‌های پزشکی و حوزه‌های دیگر به صورت با یک الگو و فرمت، برای اولین بار و یک اقدام نو آورانه و تدوین و تصویب برنامه برنامه عملیاتی سالیانه دانشگاه، ابلاغ به حوزه‌های تخصصی وپایش به عنوان یک اقدام نو آورانه در همه دانشگاه‌ها برای کارایی و اثربخشی قعالیت هاو منابع حوزه سلامت از جمله مهمترین کارهایی است که صورت داده ایم.

تدوین شیوه نامه بکارگیری منابع انسانی و اطلاع رسانی شفاف برای توسعه عدالت دربرخورداری از فرصت‌های برابر و رضایتمندی ارباب رجوعیت و فعال کردن ماده ۵۱ پیمان برای اولین بار، بروز شدن رتبه وطبقه پرسنل، حذف احکام حقوقی کاغذی از اول شهریور ۱۴۰۲، برنده شدن در ۹۵ شکایت از ۱۰۰ شکایت پرسنلی، لینک امور تعمیرو نگهداشت تاسیسات با سامانه CMMC، ایجاد ردیف اعتباری مدیریت سبز با رویکرد بهره وری منابع در دانشگاه و تجمیع کلیه امور بیمه‌ای (ثالث، بدنه، آتش سوزی، خودرویی) واحدهای تابعه دانشگاه از جمله اقدامات شاخص دیگر هستند که می توان به آنها اشاره کرد.

تبدیل وضعیت ۳۲۳ نیروی ایثارگر در سال ۱۴۰۰ و ۱۰۰ نفر در سال ۱۴۰۱، بازنگری ساختارهای هیات علمی دانشکده‌ها و شبکه و مراکز بهداشت و خدمات جامع سلامت شهری و روستایی و اورژانس پیش بیمارستانی مطابق استانداردها و نرم‌ها و استقرار مدیریت دانش و برگزاری جلسات توجیهی - آموزشی و معرفی ارزیابان از تمامی حوزه‌های دانش و عضویت ۳۷۰ نفر و ۴۰ دانش ثبت شده در کنار حذف چک‌های فیزیکی و امکان صدور حواله به صورت الکترونیک در جابه جایی مبالغ ریالی ازطریق بانک مرکزی از جمله دیگر کارهای دانشگاه بوده است.

ساماندهی درخواست تجهیزات وکالاهای سرمایه‌ای واحدهای تابعه در راستای مدیریت هزینه‌ها و استفاده بهینه از منابع دانشگاه، افزایش سهم اعتبارات دانشگاه با رایزنی مکرر در سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور، جذب کامل اوراق خزانه اسلامی، انعقاد قرارداد فاز سه و شروع عملیات اجرایی تا مرحله تکمیل پروژه طرح توسعه بیمارستان امام حسین (ع) با زیر بنای ۹ هزار متر مربع، انعقاد قرارداد فاز سه و شروع عملیات اجرایی تا مرحله تکمیل پروژه احداث مرکز غربالگری، تشخیص و درمان سرطان بیمارستان امام حسین(ع) با زیر بنای ۴۵۰۰ متر مربع از دیگر کارهایی است که در دو سال اخیر صورت گرفته است.

* درباره طرح های عمرانی هم توضیح دهید

انعقاد قرارداد و شروع عملیات اجرایی پروژه احداث مرکز اسکوپی بیمارستان امام حسین(ع) با زیر بنای ۴۵۰ متر مربع، انعقاد قرارداد و شروع عملیات اجرایی پروژه فاز ۲ احداث اسکلت دانشکده بهداشت با زیربنای ۵۳۰۰ متر مربع انعقاد قرارداد شروع عملیات اجرایی پروژه تکمیل کلینیک تخصصی دندانپزشکی آیت ا…شاهرودی با زیر بنای ۳۴۰۰ متر مربع و تکمیل و بهره برداری از پروژه ارتقای مرکز ۱۲ تختخوابی به بیمارستان ۶۴ تختخوابی امام رضا(ع) میامی با زیربنای ۲۵۰۰ متر مربع را می توان در این زمینه اشاره کرد.

تکمیل پروژه توسعه بلوک زایمانی بیمارستان بهار با زیر بنای یک هزار و ۶۲۰ متر مربع، تکمیل پروژه توسعه انبار دارویی بیمارستان امام حسین(ع) با زیر بنای ۴۵۰ متر مربع، تکمیل و بهره برداری از پروژه پانسیون پزشکان متخصص بیمارستان امام رضا(ع) میامی با زیربنای ۱۸۰ متر مربع و تکمیل و بهره برداری از پروژه خوابگاه برادران دانشگاه با زیر بنای ۳۵۰۰ متر مربع و ظرفیت ۲۴۶ نفر از دیگر کارهای دانشگاه بوده است.

همچنین شاهد تکمیل و بهره برداری از پروژه مرکز خدمات جامع سلامت قلعه نو خرقان با زیر بنای ۵۸۹ مترمربع، تکمیل و بهره برداری از مرکز آموزش بهورزی شهرستان با زیر بنای یک هزار و ۳۰۰ متر مربع، تکمیل و اماده سازی وافتتاح ساختمان مرکزی اورژانس ۱۱۵، اماده سازی ساختمان آزمایشگاه ژنی مولکولی امام حسین برای جذب وام بانک جهانی، تکمیل و بهره برداری از پروژه مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های منطقه ۱ شهرستان شاهرود با زیر بنای ۸۷۰ متر مربع و تکمیل پروژه احداث پایگاه اورژانس زمان آباد با زیربنای ۱۰۰ متر مربع بوده ایم.

تکمیل پروژه احداث پایگاه اورژانس دهملا با زیر بنای ۱۰۰ متر مربع

در این بخش همچنین باید به تکمیل پروژه احداث پایگاه اورژانس دهملا با زیر بنای ۱۰۰ متر مربع، تکمیل و بهره برداری از پایگاه اورژانس فرومد با زیر بنای ۱۰۰ متر مربع، انعقاد قرارداد و آغاز عملیات اجرایی پروژه احداث پایگاه اورژانس جاده‌ای محور بیارجمند چاه جام با زیر بنای ۱۰۰ متر مربع، جذب اعتبار و پیشبرد پروژه کلینیک دندانپزشکی ایت الله شاهرودی با ۶۵ درصد پیشرفت، تکمیل و بهره برداری از پروژه مرکز خدمات جامع سلامت و پانسیون پزشکان نام نیک با زیر بنای ۴۱۰ متر مربع و تکمیل و بهره برداری از پروژه خانه بهداشت ابراهیم آباد با زیربنای ۱۲۹ متر مربع اشاره کرد.

* در همین زمان شاهد بهره برداری از چند خانه بهداشت روستایی هم بوده ایم

بله؛ تکمیل و بهره برداری از پروژه خانه بهداشت کلاته اسد با زیربنای ۱۲۹ متر مربع، تکمیل و بهره برداری از پروژه خانه بهداشت قدس با زیربنای ۹۶ متر مربع، تکمیل و بهره برداری از پروژه خانه بهداشت دزیان با زیربنای ۹۶ متر مربع، تکمیل و بهره برداری از پروژه خانه بهداشت تلوبین با زیربنای ۷۲ متر مربع، تکمیل و بهره برداری از پروژه خانه بهداشت کرنگ با زیربنای ۸۱ متر مربع، تکمیل و بهره برداری از پروژه مرکز خدمات جامع سلامت خانخودی با زیربنای ۴۱۰ متر مربع، تکمیل و بهره برداری از پروژه سردخانه زنجیره سرما با زیربنای ۵۴۰ متر مربع از جمله کارهای عمرانی دیگری است که صورت داده ایم.

در زمینه کارهای عمرانی همچنین باید به تکمیل و بهره برداری از پروژه پانسیون پزشکان مرکز فرومد با زیربنای ۱۳۱ متر مربع، تکمیل و بهره برداری از پروژه پانسیون پزشکان مرکز میامی با زیربنای ۳۹۲.۴ متر مربع، تکمیل و بهره برداری از پروژه پانسیون پزشکان مرکز محمد آباد با زیربنای ۸۱ متر مربع، ادامه عملیات اجرای پروژه مرکز خدمات جامع سلامت نردین با زیر بنای ۶۰۹ متر مربع، انعقاد قرارداد و شروع عملیات اجرایی پروژه تکمیل پانسیون پزشکان مرکز حسین آباد کالپوش با زیر بنای ۵۴۰ متر مربع، تکمیل و بهره برداری از پروژه مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های منطقه ۱ شهرستان شاهرود با زیر بنای ۸۷۰ متر مربع و تکمیل و بهره برداری از پایگاه اورژانس فرومد با زیر بنای ۱۰۰ متر مربع اشاره کرد.

تکمیل پروژه احداث پایگاه اورژانس زمان آباد با زیربنای ۱۰۰ متر مربع، تکمیل پروژه احداث پایگاه اورژانس دهملا با زیر بنای ۱۰۰ متر مربع، انعقاد قرارداد و آغاز عملیات اجرایی پروژه احداث پایگاه اورژانس جاده‌ای محور بیارجمند چاه جام با زیر بنای ۱۰۰ متر مربع، پیگیری پیشرفت پروژه خیر ساز الحاقی مرکز جامع سلامت بیارجمند با ۱۰۰ درصد پیشرفت، جذب اعتبار و پیشبرد پروژه کلینیک دندانپزشکی ایت الله شاهرودی با ۶۵ درصد پیشرفت از جمله دیگر کارهایی بوده که صورت گرفته است.

کد خبر: ۲۵۹٬۰۶۷

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha