۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۹ - ۱۸:۲۲
کد خبر: . ۱۸٬۲۱۵
قیمت انواع ماهی در۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۹

قیمت ماهی همانند روز گذشته ثابت ماند.

به گزارش خبرنگاربازار، قیمت انواع ماهی در ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ به شرح زیر است:

نوع ماهی

قیمت(ریال)

ماهی شمال، اردک ماهی (بالای ۷۰۰گرم)

۵۵۰,۰۰۰

ماهی شمال، سفید دریایی (بالای ۸۰۰گرم)

۷۳۰,۰۰۰

 ماهی شمال، سفید دریایی (بین ۵۰۰تا ۸۰۰گرم)

۶۵۰,۰۰۰

ماهی شمال، سوف (بالای ۸۰۰گرم)

۶۹۰,۰۰۰

ماهی شمال، سوف (بین ۴۰۰تا ۸۰۰گرم)

۵۹۰,۰۰۰

ماهی شمال، سیم

۱۵۰,۰۰۰

ماهی شمال، کفال (بالای ۸۰۰گرم)

۶۹۰,۰۰۰

ماهی شمال، کفال (بین ۴۰۰تا ۸۰۰گرم)

۵۹۰,۰۰۰

ماهی شمال، کیلکا

۹۵,۰۰۰

ماهی پرورشی آمور (بالای۱۵۰۰گرم)

۳۲۰,۰۰۰

ماهی پرورشی آمور (۱۰۰۰تا۱۵۰۰گرم)

۳۵۰,۰۰۰

ماهی پرورشی بیگ هد (بالای۳۰۰۰گرم)

۲۱۰,۰۰۰

ماهی پرورشی بیگ هد (۲۰۰۰تا۳۰۰۰گرم)

۲۰۰,۰۰۰

ماهی پرورشی فیتوفاگ (بالای ۱۵۰۰گرم)

۱۹۵,۰۰۰

ماهی پرورشی فیتوفاگ (بین ۱۰۰۰تا ۱۵۰۰گرم)

۱۷۵,۰۰۰

ماهی پرورشی فیتوفاگ (بین ۷۰۰تا ۱۰۰۰گرم)

۱۳۵,۰۰۰

ماهی پرورشی قزل آلای رنگین کمان (بین ۳۰۰تا ۱۵۰۰گرم)

۳۰۰,۰۰۰

ماهی پرورشی کپور (بالای۱۵۰۰گرم)

۳۰۰,۰۰۰

ماهی پرورشی کپور (بین۱۰۰۰تا۱۵۰۰گرم)

۲۸۰,۰۰۰

ماهی شیر (بچه شیر) با سر و دم بین ۱۰۰۰تا۳۰۰۰گرم

۶۵۰,۰۰۰

ماهی شیر (بچه شیر) با سرو دم بین ۷۰۰تا۱۰۰۰گرم

۶۰۰,۰۰۰

ماهی بیاح (بالای ۲۰۰گرم)

۱۷۰,۰۰۰

ماهی پرستو (کمتر از۵۰۰گرم)

۳۵۰,۰۰۰

ماهی حلوا سیاه (بالای ۱۰۰۰گرم)

۶۶۰,۰۰۰

ماهی حلوا سیاه (بین ۵۰۰تا ۱۰۰۰گرم)

۶۰۰,۰۰۰

ماهی راشکو (بین ۱۰۰۰تا ۳۰۰۰گرم)

۱,۰۹۰,۰۰۰

ماهی راشکو (بالای ۳۰۰۰گرم)

۹۹۰,۰۰۰

ماهی خامه ماهی (زیبا) بالای ۳۰۰۰گرم

۲۰۰,۰۰۰

خامه ماهی (زیبا) بین ۱۰۰۰تا ۳۰۰۰گرم

۲۵۰,۰۰۰

ماهی سارم (بین ۱۰۰۰تا ۳۰۰۰گرم)

۲۶۰,۰۰۰

ماهی سارم (بین ۳۰۰۰تا ۵۰۰۰گرم)

۲۳۰,۰۰۰

ماهی سرخو اصل (بالای ۳۰۰۰گرم)

۶۵۰,۰۰۰

ماهی سرخو اصل (بین ۱۰۰۰تا ۳۰۰۰گرم)

۷۰۰,۰۰۰

ماهی سکن با سرودم (بالای ۲۰۰۰گرم)

۵۰۰,۰۰۰

ماهی سنگسرطلایی (بالای ۱۰۰۰گرم)

۵۳۰,۰۰۰

ماهی سنگسر طلایی (بین ۷۰۰تا ۱۰۰۰گرم)

۴۸۰,۰۰۰

ماهی سنگسر سایر انواع (بالای ۱۰۰۰گرم)

۴۵۰,۰۰۰

ماهی پرورشی سی بس

۵۶۰,۰۰۰

ماهی شانک (بالای ۴۰۰گرم)

۴۸۰,۰۰۰

ماهی شوریده (بالای ۷۰۰گرم)

۶۵۰,۰۰۰

ماهی شوریده (بین ۵۰۰ تا ۷۰۰گرم)

۶۰۰,۰۰۰

ماهی شیر خلیج فارس با سرودم (بالای۳۰۰۰گرم)

۶۹۰,۰۰۰

 ماهی شیر خلیج فارس بی سرودم (بالای۳۰۰۰گرم)

۷۷۰,۰۰۰

ماهی صافی موج دار (بلدرچین) بالای ۱۰۰۰گرم

۳۵۰,۰۰۰

ماهی طوطی ماهی (بالای ۱۰۰۰گرم)

۳۵۰,۰۰۰

ماهی عروس (بالای ۷۰۰گرم)

۲۷۰,۰۰۰

ماهی قباد(بین ۷۰۰تا ۱۰۰۰گرم)

۵۰۰,۰۰۰

ماهی کوتر دم سبز با سر و دم (بالای۳۰۰۰گرم)

۴۹۰,۰۰۰

ماهی کوتر دم سبز با سرودم (بین۰۰۰ ۱تا۳۰۰۰گرم)

۵۳۰,۰۰۰

ماهی کوتر دم سیاه با سرودم (بالای ۳۰۰۰گرم)

۳۶۰,۰۰۰

ماهی کوتر دم سیاه با سرودم (بین۱۰۰۰تا۳۰۰۰گرم)

۳۹۰,۰۰۰

ماهی کتو (بالای ۵۰۰گرم)

۱۲۰,۰۰۰

ماهی کفشک (بالای ۱۰۰۰گرم)

۵۰۰,۰۰۰

ماهی کفشک (بین ۷۰۰ تا ۱۰۰۰گرم)

۴۶۰,۰۰۰

ماهی گیش مقوا بین ۳۰۰۰تا ۵۰۰۰گرم)

۳۷۰,۰۰۰

ماهی گیش مقوا بین ۱۰۰۰تا ۳۰۰۰گرم)

۴۲۰,۰۰۰

ماهی گیش مقوابین ۵۰۰تا ۱۰۰۰گرم)

۳۲۰,۰۰۰

 ماهی میش شکم پر(بین ۱۰۰۰تا ۳۰۰۰گرم)

۵۸۰,۰۰۰

ماهی میش شکم پر(بین ۳۰۰۰تا ۶۰۰۰گرم)

۵۰۰,۰۰۰

ماهی میش شکم خالی(بین ۳۰۰۰تا ۶۰۰۰گرم)

۶۳۰,۰۰۰

ماهی هامور(بین ۳۰۰۰ تا ۵۰۰۰گرم)

۵۵۰,۰۰۰

ماهی هامور(بین ۱۰۰۰ تا ۳۰۰۰گرم)

۶۳۰,۰۰۰

ماهی منجمد بچه شیر (بین ۱۰۰۰تا ۳۰۰۰گرم)

۵۶۰,۰۰۰

ماهی منجمد بلووارهو وارداتی(سایز۱)

۱۷۰,۰۰۰

ماهی منجمد تیلا پیا فیله شده سایز S

۵۲۰,۰۰۰

ماهی منجمد تیلا پیا فیله شده سایز m و l

۵۶۰,۰۰۰

ماهی منجمد حسون سایز L

۱۵۰,۰۰۰

ماهی منجمد حسون سایز M

۱۳۰,۰۰۰

ماهی منجمد حلوا سیاه سایز XL

۶۱۰,۰۰۰

ماهی منجمد حلوا سیاه سایز L

۵۶۰,۰۰۰

ماهی منجمد حلوا سیاه سایز M

۵۲۰,۰۰۰

ماهی منجمد راشگو سایز L,XL

۸۲۰,۰۰۰

 ماهی منجمد ردکاد وارداتی سایز L

۱۶۰,۰۰۰

ماهی منجمد سارم صنعتی سایز l و XL

۲۴۰,۰۰۰

ماهی منجمد سالمون نروژی شکم خالی

۱,۵۰۰,۰۰۰

ماهی منجمد سرخو سایز L

۵۰۰,۰۰۰

ماهی منجمد سلطان ابراهیم سایز L

۲۰۰,۰۰۰

ماهی منجمد سلطان ابراهیم سایز M

۱۷۰,۰۰۰

ماهی منجمد سنگسر سایر انواع سایز L,M

۴۰۰,۰۰۰

ماهی منجمد سنگسر طلایی سایز L

۴۵۰,۰۰۰

ماهی منجمد شوریده داخلی سایز XL

۴۸۰,۰۰۰

ماهی منجمد شوریده داخلی سایز L

۴۵۰,۰۰۰

ماهی منجمد شوریده داخلی سایز M

۴۰۰,۰۰۰

ماهی منجمد شیر با سرو دم بالای ۳۰۰۰گرم

۶۵۰,۰۰۰

ماهی منجمد شیر بی سرو دم

۷۳۰,۰۰۰

ماهی منجمد طلال سایز L

۱۵۰,۰۰۰

ماهی منجمد کوتر دم سبز بالای ۱۰۰۰گرم

۴۴۰,۰۰۰

ماهی منجمد کوتر دم سیاه بالای ۱۰۰۰گرم

۳۵۰,۰۰۰

ماهی منجمد کفشک سایز XL

۴۳۰,۰۰۰

ماهی منجمد کفشک سایز L

۴۰۰,۰۰۰

ماهی منجمد گیش معمولی سایز L

۲۵۰,۰۰۰

ماهی منجمد گیش مقوایی سایز L

۳۵۰,۰۰۰

ماهی منجمد میش سایز x و، xl

۴۵۰,۰۰۰

میگوی منجمد دریایی با سرسایز۵۱-۶۰

۶۲۰,۰۰۰

میگوی منجمد دریایی با سرسایز۴۱-۵۰

۶۸۰,۰۰۰

میگوی منجمد دریایی با سرسایز۳۱-۴۰

۷۴۰,۰۰۰

ماهی منجمد هامور سایز XL

۴۰۰,۰۰۰

ماهی منجمد هوکی وارداتی-سایز L و، XL

۴۳۰,۰۰۰

ماهی زنده قزل آلای رنگین کمان (بین ۴۰۰تا ۱۵۰۰گرم)

۳۳۸,۰۰۰

ماهی زنده آمور(بالای۱۲۰۰گرم)

۳۷۰,۰۰۰

ماهی زنده پرورشی کپور(بالای۱۰۰۰گرم)

۳۲۰,۰۰۰

ماهی زنده فیتوفاگ(بالای۱۰۰۰گرم)

۲۳۰,۰۰۰

ماهی زنده بیگ هد(بالای۲۰۰۰گرم)

۲۴۰,۰۰۰

ماهی حسون بالای ۴۰۰گرم

۱۳۰,۰۰۰

ماهی شهری بالای ۱۰۰۰گرم

۵۰۰,۰۰۰

ماهی کوتر ریز دم سیاه و دم سبززیر۱۰۰۰گرم

۲۹۰,۰۰۰

میگوی دریایی تازه با سرمخلوط ( mix )

۸۰۰,۰۰۰

 ماهی منجمد سکن با سر و دم (سایز L)

۴۵۰,۰۰۰

ماهی منجمد ماهی شهری سایز l

۳۸۵,۰۰۰

میگوی پرورشی منجمد مخلوط ( mix )

۵۰۰,۰۰۰

میگوی پرورشی تازه با سر مخلوط ( mix)

۶۳۰,۰۰۰

ماهی گیش انواع (خانجان، لوله ای و…)بالای ۱۰۰۰گرم

۲۹۰,۰۰۰

ماهی زنده قزل آلای ویژه گوشت نارنجی (بالای ۵۰۰گرم)

۳۵۰,۰۰۰

ماهی پرورشی قزل آلای ویژه گوشت نارنجی (بالای۵۰۰گرم)

۳۱۰,۰۰۰

ماهی منجمد ماهی هیک وارداتی سایز l و xl

۲۸۰,۰۰۰

ماهی منجمد ماهی چام سالمون فیله شده (چینی)

۳۴۰,۰۰۰

ماهی پرستو بین ۵۰۰ تا ۱۵۰۰گرم

۴۰۰,۰۰۰

ماهی قباد (بالای ۱۰۰۰ گرم)

۵۵۰,۰۰۰

ماهی همام (بین ۱۰۰۰ تا ۳۰۰۰ گرم)

۵۵۰,۰۰۰

ماهی همام (بالای ۳۰۰۰ گرم)

۵۰۰,۰۰۰

ماهی سلطان ابراهیم (بالای ۲۵۰ گرم)

۲۰۰,۰۰۰

ماهی منجمد هیک فیله وارداتی

۴۲۰,۰۰۰

ماهی کفال خاکستری سرپهن جنوب بین۷۰۰تا۱۰۰۰گرم

۳۵۰,۰۰۰

ماهی کفال خاکستری سرپهن جنوب (بالای ۱۰۰۰ گرم)

۴۰۰,۰۰۰

ماهی پرورشی قزل آلای رنگین کمان(بالای ۱۵۰۰گرم)

۲۹۰,۰۰۰

ماهی زنده قزل آلای رنگین کمان (بالای ۱۵۰۰گرم)

۳۱۰,۰۰۰

ماهی زبان

۳۳۰,۰۰۰

ماهی منجمد میگوی پرورشی سایز۵۱-۶۰

۶۰۰,۰۰۰

ماهی منجمد میگوی پرورشی سایز۷۰-۶۱

۵۵۰,۰۰۰

ماهی منجمد کیلکا

۸۵,۰۰۰

ماهی منجمد – سی بس

۵۴۰,۰۰۰

ماهی پرورشی تیلاپیا

۲۸۰,۰۰۰

ماهی پرورشی اوزون برون صید شده

۹۹۰,۰۰۰

ماهی زنده – اوزون برون (بالای ۳کیلوگرم)

۱,۱۵۰,۰۰۰

ماهی پرورشی اوزون برون بی سرو دم شکم خالی بالای ۷ کیلوگرم

۱,۲۰۰,۰۰۰

ماهی تن (هوور، گیدر، زرده)

۲۲۰,۰۰۰

ماهی پرورشی سی بریم

۶۶۰,۰۰۰

ماهی سرخو سایر انواع (چمن، سبیتی، مهاجر، دندانه) بالای ۱۰۰۰گرم

۵۸۰,۰۰۰

ماهی سرخو عینکی (بالای ۱۰۰۰گرم)

۳۵۰,۰۰۰

ماهی گالیت (خرک) بالای ۱۰۰۰گرم

۳۰۰,۰۰۰

ماهی حمام (کبوتر) بالای ۱۰۰۰گرم

۳۰۰,۰۰۰

ماهی سالمون نروژی وارداتی (بالای ۲۰۰۰گرم)

۱,۹۰۰,۰۰۰

ماهی سالمون نروژی بدون سرو دم اسلایس شده

۲,۰۰۰,۰۰۰

۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۹ - ۱۸:۲۲
کد خبر: ۱۸٬۲۱۵

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 4 + 10 =