۲۰ مهر ۱۴۰۰ - ۰۷:۰۰
غربت استارتاپ‌ها در مازندران | نقشه راه لازمه توسعه فناوری
بازار گزارش می‌دهد؛

غربت استارتاپ‌ها در مازندران | نقشه راه لازمه توسعه فناوری

ساری- رشد استارتاپ ها و دیجیتالی شدن به فضای جدیدی از کسب وکارها نیازمند است و مازندران سنتی امروز با این سبک از اشتغال ناهمخوان و غریبه است.

بازار؛ گروه استان‌ها: طبق آمار یونسکو، فرزندان کنونی در آینده به مشاغلی مشغول می‌شوند که در حال حاضر وجود ندارد و کسب و کارهای دیجیتالی و فناور مهمترین شاخص مشاغل دهه‌های آینده به شمار می‌رود.

تغییر ساختار اقتصادی و گرایش به مشاغل جدید ضرورت تهیه نقشه راه فناوری و نوآوری را در استان مازندران الزامی می‌سازد زیرا در حال حاضر بخش اعظمی از اشتغال استان مبتنی بر رویکردهای سنتی است.

طی سال‌های اخیر تلاش‌های زیادی برای کسب و کارهای فناورانه و نواورانه در استان مازندران صورت گرفت و با این حال، وضعیت استان برای ورود به فضای جدید نیازمند تأمین زیرساخت‌ها است. با نگاهی بر تحولات اقتصادی مبتنی بر تحول دیجیتال و تغیر پارادایم و انتقال به اقتصاد دانشی و گذار از اقتصاد سنتی و منبع محور با اقتصادی ارزش آفرین روبرو هستیم که می‌تواند برای قشرهای کم درآمد و حتی به حاشیه رانده شده موجبات کسب درآمد را فراهم کند.

اقتصاد دانش بنیان مظهر توسعه یافتگی است
زینب بنی شیخ الاسلامی مدرس دانشگاه در گفتگو با خبرنگار بازار درباره ضرورت توسعه اقتصاد دانش بنیان اظهار داشت: امروزه یکی از مظاهر و شاخص‌های توسعه یافتگی دستیابی به اقتصاد مبتنی بر دانش است. زیست بوم اقتصادی با رویکرد دانش محورانه، کسب مزیت رقابتی و توانایی رقابت در بازارهای جهانی میسر نمی‌گردد مگر اینکه بتوان محرک‌های اقتصادی، رژیم نهادی را به دلیل وجود تعاملات بین بازیگران نظام تولید و نهادهای عمومی و بخش آموزش و پرورش نیروی انسانی که توسعه دانش از آنجا آغاز می‌شود را هدایت کرد.

غربت استارتاپ‌ها در مازندران| نقشه راه لازمه توسعه فناوری

وی افزود: رشد همه جانبه اگر بر پایه اینکه هر فرد آن را درگرو رشد اجتماع و محیط در برگیرنده اش بداند، درک از جامعه توسعه یافته با همکاری و مشارکت در سطح کلان رخ دهد که به مثابه شتابدهنده هایی برای موتور رشد و توسعه همه جانبه و پایدار می‌باشد. استراتژی تحول دیجیتال آنچنان عمیق و بلند مدت الگوهای اجتماعی را تغییر خواهند داد که انسان با چالشی عظیم روبرو می‌شود و این سوال را برایش ایجاد می‌کند که در آیا می‌تواند در همان پیله خویش بماند و یا تبدیل به پروانه‌ای خواهد شد؟

فرزندان امروز مشاغل نو می‌خواهند
علی معتمدزادگان رئیس پارک علم و فناوری مازندران با بیان اینکه طبق آمار یونسکو ۸۰ درصد بچه‌های ۱۲ ساله کنونی در آینده شغلی را خواهند داشت که در حال حاضر وجود ندارد، گفت: بخش بزرگی از اقتصاد طی یک دهه آینده در دست استارتاپ ها بوده که در حال رشد هستند.

وی ادامه داد: این کسب و کارها در قالب شرکت فناور، استارتاپ و پارک‌های فناوری جریان پیدا می‌کند.

وی با اظهار اینکه ۱۰ سال از فعالیت پارک علم و فناوری در استان می‌گذرد، افزود: باید مطالعه آمایشی از وضعیت نوآوری در استان صورت گیرد و راه توسعه استان در سال‌های آتی مبتنی بر اقتصاد دانش بنیان خواهد بود.

معتمدزادگان یادآور شد: پس از بررسی‌های مختلف، دومین استانی هستیم که سند توسعه آمایش و نوآوری را تهیه کردیم و به سرانجام رساندیم.

جهش و ورود مازندران به کسب و کارهای نوآورانه و فناور نیازمند تهیه و تدوین نقشه راهی است تا رویکرد سنتی به مشاغل در استان تغییر یابد. در حال حاضر به دلیل عدم توسعه کسب و کارهای فناور بسیاری از نخبگان بار سفر و کوچ به سمت پایتخت و استان‌های بزرگ را بسته اند و توانایی خود را در دیگر مناطق به ظهور می‌رسانند.

مفید غلامی راد رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی مازندران با اشاره به هدفگذاری رشد واحدهای فناور اظهار داشت: در سند ۱۴۰۴ رشد هشت درصدی برنامه ریزی شده بود ولی به دلایل مختلف این موضوع محقق نشده است.

ضرورت توجه به رویکردهای توان محور
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی مازندران در گفتگو با خبرنگار بازار تحریم‌ها، کرونا را از جمله مسائلی دانست که در عدم تحقق برنامه‌های توسعه مؤثر بوده است، افزود: در نظام مدیریت برنامه ریزی، اجرای هماهنگی، نظارت و کنترل توسعه چندان توجهی به رشد توسعه نشده است.

وی با اشاره به رویکردهای توازن محور در منطقه افزود: در موضوع مهم رشد از جمله فناوری و نوآوری نتایج خوبی دست نیافتیم.

وی با عنوان اینکه باید نقشه راه توسعه فناوری و نوآوری در استان مشخص و روشن شود، افزود: تمام کشورها تلاش می‌کنند نقشه راه نوآوری را تهیه کنند که در کشور اقدام شایسته ای در این زمینه صورت نگرفته است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی مازندران تصریح کرد: باید نوع نگاه به فعالیت‌ها تغییر کند زیرا انسان عصر کنونی، انسان دیجیتال، دانش فنی و نوآوری است از این رو فعالیت‌ها نیز در قالب این رویکرد باشد.

غلامی راد یادآور شد: نگاه به ماهیت اشتغال تغییر کرده است و متأسفانه از نظر برنامه ریزی و برنامه نویسی در مراحل اولیه و ابتدایی قرار داریم.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی مازندران سوق دادن اختیارات به مناطق و منطقه را از جمله رویکردهای جدید ذکر کرد و گفت: باید محوریت کارها به محلات و شهرستان‌ها واگذار شود.

غربت استارتاپ‌ها در مازندران| نقشه راه لازمه توسعه فناوری

وی ادامه داد: دنیا به سمت رویکردهای بهره وری و نوآوری مهر پیش رفته است و ما ناچاریم به این سمت پیش رویم چه منابع داشته باشیم چه نداشته باشیم، از این رو بدنه اجرایی باید به نوآوری و فناوری توجه داشته باشند.

دنیا به سمت رویکردهای بهره وری و نوآوری مهر پیش رفته است و ما ناچاریم به این سمت پیش رویم چه منابع داشته باشیم چه نداشته باشیم، از این رو بدنه اجرایی باید به نوآوری و فناوری توجه داشته باشند

غلامی یادآور شد: در مازندران، گلستان و گیلان استان‌هایی با نرخ تحصیلی بالا و نیروی انسانی تحصیل کرده هستند و وقتی به جداول آماری و درآمد خانوار نگاه می‌کنیم، سطح درآمدی خانوار بالا است، از این رو این عناصر اجازه نمی‌دهد با رویکردهای قبلی ادامه دهیم.

کوچ نخبگان از منطقه
وی با اشاره به دام درآمدی گفت: باید فضای فناورانه و مبتکرانه برای نخبگان و جوانان تهیه کنیم زیرا در غیر این صورت با خالی شدن منطقه از نخبگان مواجه می‌شویم.

وی با عنوان اینکه عمده ارزش افزوده و اشتغال در بخش کشاورزی است، به تغییر ساختار اقتصادی در استان اشاره کرد و گفت: اگر این ترکیب مدیریت نشود، ساختار استان را دچار تغییر می‌کند.

غلامی راد بورس بازی زمین را جمله تهدیدهای فراروی بیان کرد و گفت: باید ضریب فناوری را افزایش دهیم زیرا اقتصاد کشور هوشمند شده و باید در این راستا پیشگام باشیم.

وی خواستار توجه و تصویب سند فناوری در شورای برنامه ریزی تاکید کرد. اکوسیستم نوآوری و فناوری را در سطح استان برای توسعه فعالیت‌های کارآفرینانه پیش بریم.

اقتصاد دانش بنیان و کسب و کارهای جدید لازمه کارآفرینی و اشتغال در دهه‌های پیش رو است، از این رو تأمین زیرساخت و تغییر نگرش برای ورود به بازارهای جدید مالی و شغلی در مازندران ضرورتی اجتناب ناپذیر به شمار می‌رود.

کد خبر: ۱۱۱٬۵۲۸

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha