۲۵ اسفند ۱۳۹۸ - ۰۹:۳۷
کد خبر: . ۹٬۴۲۹
بانک های موفق در جذب سپرده‌ها/ جذابیت سودهای  بانکی برای شهروندان

بررسی گزارش ۹ ماهه بانک های بورسی نشان می دهد، سپرده سرمایه گذاری مدت دار از ابتدای سال ۹۸ تا انتهای آذر ماه در تمام بانک ها به جز بانک سرمایه افزایش یافته است.

وحید بلالی؛ خبرگزاری بازار- بررسی گزارش ۹ ماهه بانک های بورسی نشان می دهد، سپرده سرمایه گذاری مدت دار از ابتدای سال ۹۸ تا انتهای آذر ماه در تمام بانک ها به جز بانک سرمایه افزایش یافته است، در بانک سرمایه نیز کاهش به قدر ۲ درصد بوده و کاهش محسوسی نیست، افزایش این میزان سپرده های مدت دار نشان می دهد، مردم هدفمندتر پول های خود را در بانک می گذارند و فرضیه اینکه تمام سپرده های بانکی کاهش داشته را باطل می کند.

 همچنین نگاهی به صورت های مالی  بانک ها نشان می دهدکه برخی از بانک ها  عطش خود را در جذب منابع سپرده ای از دست داده اند و  برخی دیگر احتمالا به دلیل ترس از جریمه های بانک مرکزی  جذب  منابع را به شدت در دستور کار خود قرار داده اند .

بر اساس بررسی های بازار بانک سرمایه با کمترین درصد جذب در رتبه اول قرار دارد که جذب منابعش  تنها ۲ درصد بوده است اما بعد از این بانک سینا و  پارسیان   قرار دارند که هر دو این بانک ها به ترتیب ۷ و ۸ درصد سپرده های خود را بالا برده اند .   این دو بانک نسبت کفایت سرمایه شان در جایگاه مناسب تری  است ولذا احتمالا  سال جاری این بانکها  بر خلاف بانک سرمایه ، خودشان تمایلی به جذب  سپرده بیشتر نداشته اند. 

 در مقابل این بانک ها، موسسه ملل و خاور میانه  با بیشترین تلاش برای جذب  سپرده ها به ترتیب ۴۹و ۴۷ درصد سپرده های خود را را بالا برده اند. و بعد از این دو بانک صادرات  در جایگاه سوم  سپرده های خود را ۲۲ درصد افزایش داده است .

سپرده سرمایه‌گذاری مدت دار سپرده‌ای است که اشخاص به قصد سرمایه‌گذاری نزد بانک می‌گذارند و بانک را در به کارگیری و استفاده از سپرده طبق مقررات پیش‌بینی شده در قانون عملیات بانکی بدون ربا ، وکیل و وصی خود قرار می‌دهند.معمولا سپرده سرمایه گذاری در بانک ها به دو نوع سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلند مدت تقسیم می شود.

بانک شهر

سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار بانک تجارت در ابتدای سال ۹۸ عدد ۶۴۰,۹۶۱,۰۴۴ میلیون ریال بوده که با افزایش ۱۴ درصدی در تاریخ انتهای آذر۹۸ به عدد ۷۲۹,۹۳۸,۶۹۹ میلیون ریال رسیده است.

بانک گردشگری

سپرده های سرمایه گذاری مدت دار بانک گردشگری در ابتدای سال ۹۸ عدد ۳۲۹,۴۴۰,۶۹۰ میلیون ریال بوده که در انتهای آذر ۹۸ با افزایش ۲۰ درصدی به عدد ۳۹۶,۷۱۷,۸۸۹ میلیون ریال رسیده است.

بانک ملت

سپرده های سرمایه گذاری مدت دار بانک ملت در ابتدای سال ۹۸ عدد ۱,۲۶۰,۵۷۳,۰۲۰ میلیون ریال بوده که با افزایش ۱۷ درصدی در انتهای آذر ۹۸ به عدد ۱,۴۶۹,۶۷۹,۷۴۸ میلیون ریال رسیده است.

بانک صادرات 

سپرده های سرمایه گذاری مدت دار بانک صادرات نیز در ابتدای سال ۹۸ عدد ۱,۱۷۰,۴۱۵,۰۱۶ میلیون ریال بوده که با افزایش ۲۲ درصدی در انتهای آذر ۹۸ به عدد ۱,۴۳۴,۳۰۱,۷۴۳ میلیون ریال رسیده است.

موسسه اعتباری ملل

سپرده های سرمایه گذاری مدت دار در موسسه مالی اعتباری ملل در ابتدای سال ۹۸ عدد ۹۴,۳۵۸,۵۱۰ میلیون ریال بوده که با افزایش ۴۹ درصدی در انتهای آذر۹۸ به عدد ۱۴۰,۸۸۵,۹۶۱ میلیون ریال رسیده است.

بانک تجارت

سپرده های سرمایه گذاری مدت دار در بانک تجارت در ابتدای سال ۹۸ عدد ۱,۰۳۹,۵۷۲,۰۳۳ میلیون ریال بوده که در انتهای آذر۹۸ با افزایش ۱۷ درصدی به عدد ۱,۲۲۰,۵۳۰,۸۶۶ میلیون ریال رسیده است.

بانک کارآفرین

سپرده های سرمایه گذاری مدت دار در بانک کارآفرین در ابتدای سال ۹۸ عدد ۱۳۶,۹۹۰,۵۲۵ میلیون ریال بوده که با افزایش ۱۱ درصدی در انتهای آذر۹۸ به عدد ۱۵۲,۴۰۶,۷۹۴ میلیون ریال رسیده است.

بانک سینا

سپرده های سرمایه گذاری مدت دار در بانک سینا در ابتدای سال ۹۸ عدد ۱۴۳,۳۲۷,۱۴۲ میلیون ریال بوده که با افزایش ۷ درصدی در انتهای آذر۹۸ به عدد ۱۵۳,۵۲۳,۲۵۷ میلیون ریال رسیده است.

بانک اقتصاد نوین

سپرده های سرمایه گذاری مدت دار در بانک اقتصاد نوین در ابتدای فرودین سال ۹۸ عدد ۳۰۴,۹۹۵,۰۲۹ میلیون ریال بوده که با افزایش ۱۹ درصدی به عدد ۳۶۳,۴۷۸,۴۳۲ میلیون ریال رسیده است.

پست بانک ایران

سپرده های سرمایه گذاری مدت دار در پست بانک ایران در ابتدای فروردین سال ۹۸ عدد ۴۲,۵۴۱,۲۹۰ میلیون ریال بوده که با افزایش ۱۹ درصدی در انتهای آذر ۹۸ به عدد ۵۰,۴۳۶,۰۹۷ میلیون ریال رسیده است.

بانک پارسیان

سپرده های سرمایه گذاری مدت در بانک پارسیان در ابتدای فروردین ۹۸ عدد ۸۶۵,۴۶۵,۴۸۷ میلیون ریال بوده که با افزایش ۸ درصدی در انتهای آذر۹۸ به عدد ۹۳۳,۱۹۱,۸۰۷ میلیون ریال رسیده است.

بانک پاسارگاد

سپرده های سرمایه گذاری مدت دار در بانک پاسارگاد در ابتدای فروردین ۹۸ عدد ۷۹۱,۸۵۵,۷۳۷ میلیون ریال بوده که در انتهای آذر۹۸ و با افزایش ۲۲ درصدی به عدد ۹۶۷,۶۶۰,۶۱۱ میلیون ریال رسیده است.

بانک خاورمیانه 

سپرده های سرمایه گذاری مدت دار در بانک خاورمیانه در ابتدای فروردین ۹۸ عدد ۴۹,۹۱۰,۸۸۴ میلیون ریال بوده که با افزایش ۴۷ درصدی به عدد ۷۳,۱۳۷,۵۶۱ میلیون ریال رسیده است.

بانک دی

سپرده های سرمایه گذاری مدت در بانک دی در ابتدای فروردین ۹۸ عدد ۲۳۳,۶۴۸,۳۰۸ میلیون ریال بوده که با افزایش ۱۰ درصدی در انتهای آذر ۹۸به عدد ۲۵۷,۵۹۱,۲۱۸ میلیون ریال رسیده است.

بانک سرمایه 

سپرده های سرمایه گذاری مدت دار در بانک سرمایه در ابتدای فروردین ۹۸ عدد ۱۷۰,۸۴۶,۹۲۷ میلیون ریال بوده که با کاهش ۲ درصدی در تاریخ پایان آذر۹۸  به عدد ۱۶۷,۴۹۷,۹۶۲ میلیون ریال رسیده است.

بانک؛ هنوز جذابترین بازار برای سرمایه گذاری ایرانیان

برخی از کارشناسان اقتصادی دلایل افزایش قیمت نقدینگی در بازارهای موازی بانک به ویژه بازار سرمایه را فرار سرمایه از بانک ها ارزیابی کرده بودند، بررسی های ما نشان می دهد بانک ها هنوز گزینه اول سرمایه گذاری ایرانیان بوده و سپرده های مدت دار جذابترین نوع سپرده بانکی است. با این بررسی می توان گفت بورس ایران هنوز با مردمی شدن و گزینه اول سرمایه گذاری مردم فاصله بسیاری داشته و مردم هنوز آنچنان که باید در بازار سرمایه ورود نکرده اند، در صورت ورود بیشتر مردم به بورس بازار سرمایه در ایران روزهای استثنایی را در سال های آینده تجربه خواهد کرد. البته برای ترغیب مردم به ورود به بازار سرمایه باید این واقعیت روشن شود که بورس برای سرمایه گذاری بلند مدت بهترین بازار بوده و ریسک پذیری بازار سرمایه برای زمانی است که سرمایه گذار برای کوتاه مدت و میان مدت در بورس فعال باشد.

۲۵ اسفند ۱۳۹۸ - ۰۹:۳۷
کد خبر: ۹٬۴۲۹

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 1 + 10 =