۶ خرداد ۱۴۰۰ - ۰۹:۵۹
کد خبر: . ۹۰٬۷۰۰
قیمت انواع آهن آلات در ۶ خرداد ۱۴۰۰

امروز قیمت انواع آهن آلات در بازار نسبت به روز گذشته کمی افزایش یافت.

به گزارش بازار، آخرین قیمت آهن آلات در ششم خرداد ۱۴۰۰ به شرح زیر است:

قیمت روز تیرآهن

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

تیرآهن ۱۲

۱۲ متری

۱۲۲

۱۷.۵۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۱۴

۱۲ متری

۱۵۵

۲۳.۰۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۱۶

۱۲ متری

۱۹۵

۲۷.۹۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۱۸

۱۲ متری

۲۲۵

۳۱.۳۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۲۰

۱۲ متری

۲۷۶

۴۴.۱۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۲۲

۱۲ متری

۳۱۵

۵۴.۰۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۲۴

۱۲ متری

۳۶۹

۶۵.۰۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۲۷

۱۲ متری

۴۳۴

۷۵.۰۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۳۰

۱۲ متری

۵۰۰

۸۶.۰۰۰.۰۰۰

قیمت روز میلگرد

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو میلگرد ۶.۵

کلاف

۴.۵

۱۷۰.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۸

شاخه

۶

۱۴۹.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۰

۱۲ متری

۷.۵

۱۴۵.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۲

۱۲ متری

۱۱

۱۴۵.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۴

۱۲ متری

۱۵

۱۴۵.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۶

۱۲ متری

۱۹

۱۴۵.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۸

۱۲ متری

۲۵

۱۴۳.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۲۰

۱۲ متری

۳۰

۱۴۳.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۲۲

۱۲ متری

۳۶

۱۴۵.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۲۵

۱۲ متری

۴۷

۱۴۵.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۲۸

۱۲ متری

۵۶

۱۴۶.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۳۲

۱۲ متری

۷۵

۱۴۶.۰۰۰

قیمت روز پروفیل

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو پروفیل۵۰۷ -۵۰۸ -۵۰۹

۶ متری

هر متر ۲.۴۴

۲۳۳.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۱۰ در ۲۰

۶ متری

۴.۵

۲۳۴.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۱۰ در ۲۵

۶ متری

۵.۵

۲۳۳.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۱۰ در ۳۰

۶ متری

۶.۵

۲۳۳.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۲۰ در ۲۰

۶ متری

۷

۲۳۲.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۲۰ در ۳۰

۶ متری

۹.۵

۲۳۲.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۲۵ در ۲۵

۶ متری

۹

۲۳۲.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۳۰ در ۵۰

۶ متری

۱۶

۲۳۲.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۳۰ در ۶۰

۶ متری

۱۷

۲۳۳.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۴۰ در ۴۰

۶ متری

۱۵

۲۳۳.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۴۰ در ۶۰

۶ متری

۱۹

۲۳۳.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۴۰ در ۱۰۰

۶ متری

۲۸

۲۳۳.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۴۰ در ۸۰

۶ متری

۲۳

۲۳۳.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۷۰ در ۷۰

۶ متری

۲۷

۲۳۳.۰۰۰

قیمت روز ناودانی

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو ناودانی ۶.۵

۶ متری

۴۲

۱۵۵.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۸

۶ متری

۴۴

۱۵۵.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۰

۶ متری

۵۲

۱۵۵.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۲

۶ متری

۶۴

۱۵۵.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۴

۱۲ متری

۱۵۵

۱۵۵.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۶

۱۲ متری

۱۷۰

---

هر کیلو ناودانی ۱۸

۱۲ متری

۲۱۵

------

هر کیلو ناودانی ۲۰

۱۲ متری

۲۳۰

-------

قیمت روز صفحه ستون

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو ورق ۸

---

---

۲۴۵.۰۰۰

هر کیلو ورق ۱۰

---

---

۲۴۵.۰۰۰

هر کیلو ورق ۱۲

---

---

۲۴۵.۰۰۰

هر کیلو ورق ۱۵

---

---

۲۴۵.۰۰۰

هر کیلو ورق ۲۰

---

---

۲۳۵.۰۰۰

هر کیلو ورق ۲۵

---

---

۲۳۵.۰۰۰

قیمت روز نبشی

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو نبشی ۳

۶ متری

۹

۱۴۹.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۴

۶ متری

۱۵

۱۴۹.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۵

۶ متری

۲۲

۱۴۸.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۶

۶ متری

۳۲

۱۴۸.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۸

۶ متری

۵۸

۱۴۸.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۱۰

۶ متری

۹۰

۱۴۸.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۱۲

۶ متری

۱۳۰

۱۴۸.۰۰۰

قیمت روز ورق سیاه

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو ورق سیاه ۲

رول

۱۲

۲۳۸.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۳

۱.۵ در ۶

۲۲۰

۲۲۵.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۴

۱.۵ در ۶

۲۹۰

۲۱۹.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۵

۱.۵ در ۶

۳۶۰

۲۲۰.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۶

۱.۵ در ۶

۴۳۵

۲۲۵.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۸

۱.۵ در ۶

۵۸۰

۲۲۰.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۱۰

۱.۵ در ۶

۷۲۰

۲۲۰.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۱۲

۱.۵ در ۶

۸۶۵

۲۲۰.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۱۵

۱.۵ در ۶

۱۰۸۰

۲۲۰.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۲۰

۱.۵ در ۶

۱۴۴۵

۲۲۰.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۲۵

۱.۵ در ۶

۱۸۰۵

۲۲۰.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۳۰

۱.۵ در ۶

۲۱۶۵

۲۳۰.۰۰۰

قیمت روز تسمه

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو تسمه ۵ در ۲۰

۱۲ متری

۲

۱۴۹.۰۰۰

هر کیلو تسمه ۵ در ۲۵

۱۲ متری

---

۱۴۹.۰۰۰

هر کیلو تسمه ۵ در ۳۰

۱۲ متری

---

۱۴۹.۰۰۰

هر کیلو تسمه ۵ در ۴۰

۱۲ متری

---

۱۴۹.۰۰۰

هر کیلو تسمه ۵ در ۵۰

۱۲ متری

---

۱۴۹.۰۰۰

قیمت روز مفتول

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو حرارتی

---

---

۱۵۳.۰۰۰

هر کیلو زیگزاگ

---

---

۱۵۴.۰۰۰

هر کیلو سیم فابریک ۱.۵

---

---

۱۷۱.۰۰۰

هر کیلو سیم فابریک ۲.۵

---

---

۱۷۱.۰۰۰

هر کیلو سیم تسمه ۱.۵

---

---

۱۶۱.۰۰۰

هر کیلو سیم تسمه ۲.۵

---

---

۱۶۱.۰۰۰

قیمت روز خاموت

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو خاموت ۸

---

---

۱۴۸.۰۰۰

هر کیلو خاموت ۱۰

---

---

۱۵۱.۰۰۰

هر کیلو خاموت مهندسی ۸

---

---

۱۵۰.۰۰۰

هر کیلو خاموت مهندسی ۱۰

---

---

۱۵۰.۰۰۰

هر کیلو خاموت سنجاقی ۸

---

---

۱۵۰.۰۰۰

هر کیلو خاموت سنجاقی ۱۰

---

---

۱۵۱.۰۰۰

قیمت روز ورق گالوانیزه

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۴

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۳۲۹.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۵

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۹۲.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۶

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۷۰.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۷

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۶۳.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۸

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۶۳.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۹

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۶۴.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۱

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۶۵.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۲۵

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۶۳.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۵

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۶۷.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۲

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۶۵.۰۰۰

۶ خرداد ۱۴۰۰ - ۰۹:۵۹
کد خبر: ۹۰٬۷۰۰

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 6 + 3 =