۱۶ دی ۱۳۹۹ - ۱۱:۰۱
کد خبر: . ۶۵٬۵۱۲
قیمت انواع آهن آلات در ۱۶ دی ۱۳۹۹

امروز قیمت میلگرد، تیرآهن، ورق سیاه و پروفیل افزایش جزئی را تجربه کرده است.

به گزارش خبرنگار بازار آخرین قیمت آهن آلات در ۱۶ دی ماه ۱۳۹۹ به شرح زیر است:

قیمت روز تیرآهن

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

تیرآهن ۱۲

۱۲ متری

۱۲۲

۳۴.۵۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۱۴

۱۲ متری

۱۵۵

۲۱.۷۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۱۶

۱۲ متری

۱۹۵

۲۶.۶۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۱۸

۱۲ متری

۲۲۵

۳۱.۷۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۲۰

۱۲ متری

۲۷۶

۳۶.۵۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۲۲

۱۲ متری

۳۱۵

۴۱.۰۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۲۴

۱۲ متری

۳۶۹

۶۲.۰۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۲۷

۱۲ متری

۴۳۴

۷۵.۰۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۳۰

۱۲ متری

۵۰۰

۱۴۰.۰۰۰.۰۰۰

قیمت روز میلگرد

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو میلگرد ۶.۵

کلاف

۴.۵

۱۴۸.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۸

شاخه

۶

۱۳۵.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۰

۱۲ متری

۷.۵

۱۳۳.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۲

۱۲ متری

۱۱

۱۳۳.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۴

۱۲ متری

۱۵

۱۳۴.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۶

۱۲ متری

۱۹

۱۳۴.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۸

۱۲ متری

۲۵

۱۳۴.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۲۰

۱۲ متری

۳۰

۱۳۴.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۲۲

۱۲ متری

۳۶

۱۳۴.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۲۵

۱۲ متری

۴۷

۱۳۴.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۲۸

۱۲ متری

۵۶

۱۳۴.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۳۲

۱۲ متری

۷۵

۱۳۵.۰۰۰

قیمت روز پروفیل

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو پروفیل۵۰۷ -۵۰۸ -۵۰۹

۶ متری

هر متر ۲.۴۴

۲۲۳.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۱۰ در ۲۰

۶ متری

۴.۵

۲۲۴.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۱۰ در ۲۵

۶ متری

۵.۵

۲۲۴.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۱۰ در ۳۰

۶ متری

۶.۵

۲۲۴.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۲۰ در ۲۰

۶ متری

۷

۲۲۳.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۲۰ در ۳۰

۶ متری

۹.۵

۲۲۳.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۲۵ در ۲۵

۶ متری

۹

۲۲۳.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۳۰ در ۵۰

۶ متری

۱۶

۲۲۳.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۳۰ در ۶۰

۶ متری

۱۷

۲۲۳.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۴۰ در ۴۰

۶ متری

۱۵

۲۲۳.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۴۰ در ۶۰

۶ متری

۱۹

۲۲۳.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۴۰ در ۱۰۰

۶ متری

۲۸

۲۲۳.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۴۰ در ۸۰

۶ متری

۲۳

۲۲۳.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۷۰ در ۷۰

۶ متری

۲۷

۲۲۳.۰۰۰

قیمت روز ناودانی

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو ناودانی ۶.۵

۶ متری

۴۲

۱۴۱.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۸

۶ متری

۴۴

۱۴۱.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۰

۶ متری

۵۲

۱۴۱.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۲

۶ متری

۶۴

۱۴۱.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۴

۱۲ متری

۱۵۵

۱۴۱.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۶

۱۲ متری

۱۷۰

---

هر کیلو ناودانی ۱۸

۱۲ متری

۲۱۵

------

هر کیلو ناودانی ۲۰

۱۲ متری

۲۳۰

-------

قیمت روز صفحه ستون

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو ورق ۸

---

---

۱۷۰.۰۰۰

هر کیلو ورق ۱۰

---

---

۱۷۵.۰۰۰

هر کیلو ورق ۱۲

---

---

۱۷۸.۰۰۰

هر کیلو ورق ۱۵

---

---

۱۷۵.۰۰۰

هر کیلو ورق ۲۰

---

---

۱۶۴.۰۰۰

هر کیلو ورق ۲۵

---

---

۱۶۴.۰۰۰

قیمت روز نبشی

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو نبشی ۳

۶ متری

۹

۱۴۱.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۴

۶ متری

۱۵

۱۴۱.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۵

۶ متری

۲۲

۱۴۱.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۶

۶ متری

۳۲

۱۴۱.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۸

۶ متری

۵۸

۱۴۱.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۱۰

۶ متری

۹۰

۱۴۱.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۱۲

۶ متری

۱۳۰

۱۴۱.۰۰۰

قیمت روز ورق سیاه

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو ورق سیاه ۲

رول

۱۲

۲۴۱.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۳

۱.۵ در ۶

۲۲۰

۲۳۲.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۴

۱.۵ در ۶

۲۹۰

۲۲۸.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۵

۱.۵ در ۶

۳۶۰

۱۷۸.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۶

۱.۵ در ۶

۴۳۵

۱۷۳.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۸

۱.۵ در ۶

۵۸۰

۱۷۳.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۱۰

۱.۵ در ۶

۷۲۰

۱۷۶.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۱۲

۱.۵ در ۶

۸۶۵

۱۷۹.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۱۵

۱.۵ در ۶

۱۰۸۰

۱۷۹.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۲۰

۱.۵ در ۶

۱۴۴۵

۱۷۵.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۲۵

۱.۵ در ۶

۱۸۰۵

۱۷۵.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۳۰

۱.۵ در ۶

۲۱۶۵

۱۷۵.۰۰۰

قیمت روز تسمه

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو تسمه ۵ در ۲۰

۱۲ متری

۲

۱۳۲.۰۰۰

هر کیلو تسمه ۵ در ۲۵

۱۲ متری

---

۱۳۲.۰۰۰

هر کیلو تسمه ۵ در ۳۰

۱۲ متری

---

۱۳۲.۰۰۰

هر کیلو تسمه ۵ در ۴۰

۱۲ متری

---

۱۳۲.۰۰۰

هر کیلو تسمه ۵ در ۵۰

۱۲ متری

---

۱۳۲.۰۰۰

قیمت روز مفتول

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو حرارتی

---

---

۱۵۹.۰۰۰

هر کیلو زیگزاگ

---

---

۱۶۰.۰۰۰

هر کیلو سیم فابریک ۱.۵

---

---

۱۸۱.۰۰۰

هر کیلو سیم فابریک ۲.۵

---

---

۱۸۱.۰۰۰

هر کیلو سیم تسمه ۱.۵

---

---

۱۶۶.۰۰۰

هر کیلو سیم تسمه ۲.۵

---

---

۱۶۶.۰۰۰

قیمت روز خاموت

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو خاموت ۸

---

---

۱۴۷.۰۰۰

هر کیلو خاموت ۱۰

---

---

۱۴۰.۰۰۰

هر کیلو خاموت مهندسی ۸

---

---

۱۴۸.۰۰۰

هر کیلو خاموت مهندسی ۱۰

---

---

۱۴۱.۰۰۰

هر کیلو خاموت سنجاقی ۸

---

---

۱۴۹.۰۰۰

هر کیلو خاموت سنجاقی ۱۰

---

---

۱۴۲.۰۰۰

قیمت روز ورق گالوانیزه

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۴

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۳۱۰.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۵

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۹۵.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۶

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۶۸.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۷

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۵۹.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۸

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۵۹.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۹

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۵۹.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۱

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۵۹.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۲۵

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۵۹.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۵

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۵۹.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۲

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۵۳.۰۰۰

۱۶ دی ۱۳۹۹ - ۱۱:۰۱
کد خبر: ۶۵٬۵۱۲

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 5 + 10 =