۸ دی ۱۳۹۹ - ۱۲:۰۵
کد خبر: . ۶۳٬۷۹۵
قیمت انواع آهن آلات در ۸ دی ۱۳۹۹

امروز قیمت میلگرد، ناودانی، نبشی، تسمه و ورق گالوانیزه افزایش جزئی را تجربه کرده است.

به گزارش خبرنگار بازار آخرین قیمت آهن آلات در ۸ دی ماه ۱۳۹۹ به شرح زیر است:

قیمت روز تیرآهن

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

تیرآهن ۱۲

۱۲ متری

۱۲۲

۳۴.۰۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۱۴

۱۲ متری

۱۵۵

۲۱.۷۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۱۶

۱۲ متری

۱۹۵

۲۵.۷۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۱۸

۱۲ متری

۲۲۵

۲۹.۷۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۲۰

۱۲ متری

۲۷۶

۳۵.۷۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۲۲

۱۲ متری

۳۱۵

۴۰.۰۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۲۴

۱۲ متری

۳۶۹

۵۹.۰۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۲۷

۱۲ متری

۴۳۴

۷۹.۰۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۳۰

۱۲ متری

۵۰۰

۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰

قیمت روز میلگرد

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو میلگرد ۶.۵

کلاف

۴.۵

۱۳۵.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۸

شاخه

۶

۱۳۰.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۰

۱۲ متری

۷.۵

۱۲۸.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۲

۱۲ متری

۱۱

۱۲۸.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۴

۱۲ متری

۱۵

۱۲۹.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۶

۱۲ متری

۱۹

۱۲۹.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۸

۱۲ متری

۲۵

۱۲۹.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۲۰

۱۲ متری

۳۰

۱۲۹.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۲۲

۱۲ متری

۳۶

۱۲۹.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۲۵

۱۲ متری

۴۷

۱۲۹.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۲۸

۱۲ متری

۵۶

۱۲۹.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۳۲

۱۲ متری

۷۵

۱۳۰.۰۰۰

قیمت روز پروفیل

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو پروفیل۵۰۷ -۵۰۸ -۵۰۹

۶ متری

هر متر ۲.۴۴

۲۲۰.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۱۰ در ۲۰

۶ متری

۴.۵

۲۲۱.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۱۰ در ۲۵

۶ متری

۵.۵

۲۲۱.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۱۰ در ۳۰

۶ متری

۶.۵

۲۲۱.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۲۰ در ۲۰

۶ متری

۷

۲۲۰.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۲۰ در ۳۰

۶ متری

۹.۵

۲۲۱.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۲۵ در ۲۵

۶ متری

۹

۲۲۰.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۳۰ در ۵۰

۶ متری

۱۶

۲۲۰.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۳۰ در ۶۰

۶ متری

۱۷

۲۲۰.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۴۰ در ۴۰

۶ متری

۱۵

۲۲۰.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۴۰ در ۶۰

۶ متری

۱۹

۲۲۰.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۴۰ در ۱۰۰

۶ متری

۲۸

۲۲۰.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۴۰ در ۸۰

۶ متری

۲۳

۲۲۰.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۷۰ در ۷۰

۶ متری

۲۷

۲۲۰.۰۰۰

قیمت روز ناودانی

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو ناودانی ۶.۵

۶ متری

۴۲

۱۳۸.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۸

۶ متری

۴۴

۱۳۸.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۰

۶ متری

۵۲

۱۳۸.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۲

۶ متری

۶۴

۱۳۸.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۴

۱۲ متری

۱۵۵

۱۳۸.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۶

۱۲ متری

۱۷۰

---

هر کیلو ناودانی ۱۸

۱۲ متری

۲۱۵

------

هر کیلو ناودانی ۲۰

۱۲ متری

۲۳۰

-------

قیمت روز صفحه ستون

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو ورق ۸

---

---

۱۶۰.۰۰۰

هر کیلو ورق ۱۰

---

---

۱۶۵.۰۰۰

هر کیلو ورق ۱۲

---

---

۱۶۵.۰۰۰

هر کیلو ورق ۱۵

---

---

۱۶۵.۰۰۰

هر کیلو ورق ۲۰

---

---

۱۵۵.۰۰۰

هر کیلو ورق ۲۵

---

---

۱۵۵.۰۰۰

قیمت روز نبشی

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو نبشی ۳

۶ متری

۹

۱۳۷.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۴

۶ متری

۱۵

۱۳۵.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۵

۶ متری

۲۲

۱۳۵.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۶

۶ متری

۳۲

۱۵.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۸

۶ متری

۵۸

۱۳۵.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۱۰

۶ متری

۹۰

۱۳۶.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۱۲

۶ متری

۱۳۰

۱۳۶.۰۰۰

قیمت روز ورق سیاه

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو ورق سیاه ۲

رول

۱۲

۲۳۳.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۳

۱.۵ در ۶

۲۲۰

۲۲۱.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۴

۱.۵ در ۶

۲۹۰

۲۱۷.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۵

۱.۵ در ۶

۳۶۰

۱۶۷.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۶

۱.۵ در ۶

۴۳۵

۱۶۶.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۸

۱.۵ در ۶

۵۸۰

۱۶۲.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۱۰

۱.۵ در ۶

۷۲۰

۱۶۷.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۱۲

۱.۵ در ۶

۸۶۵

۱۷۴.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۱۵

۱.۵ در ۶

۱۰۸۰

۱۶۷.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۲۰

۱.۵ در ۶

۱۴۴۵

۱۶۵.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۲۵

۱.۵ در ۶

۱۸۰۵

۱۶۵.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۳۰

۱.۵ در ۶

۲۱۶۵

۱۶۵.۰۰۰

قیمت روز تسمه

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو تسمه ۵ در ۲۰

۱۲ متری

۲

۱۳۲.۰۰۰

هر کیلو تسمه ۵ در ۲۵

۱۲ متری

---

۱۳۲.۰۰۰

هر کیلو تسمه ۵ در ۳۰

۱۲ متری

---

۱۳۲.۰۰۰

هر کیلو تسمه ۵ در ۴۰

۱۲ متری

---

۱۳۲.۰۰۰

هر کیلو تسمه ۵ در ۵۰

۱۲ متری

---

۱۳۲.۰۰۰

قیمت روز مفتول

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو حرارتی

---

---

۱۵۴.۰۰۰

هر کیلو زیگزاگ

---

---

۱۵۵.۰۰۰

هر کیلو سیم فابریک ۱.۵

---

---

۱۶۰.۰۰۰

هر کیلو سیم فابریک ۲.۵

---

---

۱۶۰.۰۰۰

هر کیلو سیم تسمه ۱.۵

---

---

۱۵۶.۰۰۰

هر کیلو سیم تسمه ۲.۵

---

---

۱۵۶.۰۰۰

قیمت روز خاموت

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو خاموت ۸

---

---

۱۴۳.۰۰۰

هر کیلو خاموت ۱۰

---

---

۱۳۴.۰۰۰

هر کیلو خاموت مهندسی ۸

---

---

۱۴۶.۰۰۰

هر کیلو خاموت مهندسی ۱۰

---

---

۱۳۵.۰۰۰

هر کیلو خاموت سنجاقی ۸

---

---

۱۴۴.۰۰۰

هر کیلو خاموت سنجاقی ۱۰

---

---

۱۳۶.۰۰۰

قیمت روز ورق گالوانیزه

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۴

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۳۰۸.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۵

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۷۹۱.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۶

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۶۵.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۷

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۵۵.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۸

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۵۵.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۹

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۵۵.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۱

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۵۵.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۲۵

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۵۵.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۵

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۵۵.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۲

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۴۹.۰۰۰

۸ دی ۱۳۹۹ - ۱۲:۰۵
کد خبر: ۶۳٬۷۹۵

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 5 + 3 =