۱۴ تیر ۱۴۰۱ - ۱۵:۱۲
کد خبر: . ۱۶۰٬۱۱۰
قیمت انواع آهن آلات در ۱۴ تیر ۱۴۰۱

امروز قیمت انواع آهن آلات در بازار نسبت به روز گذشته با تغییرات کمی همراه شد.

به گزارش بازار، آخرین قیمت آهن آلات در چهاردهم تیر ۱۴۰۱ به شرح زیر است:

قیمت روز تیرآهن

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

تیرآهن ۱۲

۱۲ متری

۱۲۲

۲۳.۷۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۱۴

۱۲ متری

۱۵۵

۲۹.۰۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۱۶

۱۲ متری

۱۹۵

۳۴.۲۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۱۸

۱۲ متری

۲۲۵

۳۹.۷۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۲۰

۱۲ متری

۲۷۶

۴۶.۲۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۲۲

۱۲ متری

۳۱۵

۵۳.۲۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۲۴

۱۲ متری

۳۶۹

۶۳.۸۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۲۷

۱۲ متری

۴۳۴

۷۴.۴۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۳۰

۱۲ متری

۵۰۰

۹۹.۰۰۰.۰۰۰

قیمت روز میلگرد

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو میلگرد ۶.۵

کلاف

۴.۵

۱۹۳.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۸

شاخه

۶

۱۷۹.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۰

۱۲ متری

۷.۵

۱۷۲.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۲

۱۲ متری

۱۱

۱۷۲.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۴

۱۲ متری

۱۵

۱۷۶.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۶

۱۲ متری

۱۹

۱۷۶.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۸

۱۲ متری

۲۵

۱۷۶.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۲۰

۱۲ متری

۳۰

۱۷۶.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۲۲

۱۲ متری

۳۶

۱۷۶.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۲۵

۱۲ متری

۴۷

۱۷۶.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۲۸

۱۲ متری

۵۶

۱۷۶.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۳۲

۱۲ متری

۷۵

۱۷۶.۰۰۰

قیمت روز پروفیل

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو پروفیل۵۰۷ -۵۰۸ -۵۰۹

۶ متری

هر متر ۲.۴۴

۲۳۰.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۱۰ در ۲۰

۶ متری

۴.۵

۲۳۱.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۱۰ در ۲۵

۶ متری

۵.۵

۲۳۰.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۱۰ در ۳۰

۶ متری

۶.۵

۲۳۰.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۲۰ در ۲۰

۶ متری

۷

۲۳۰.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۲۰ در ۳۰

۶ متری

۹.۵

۲۳۰.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۲۵ در ۲۵

۶ متری

۹

۲۳۰.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۳۰ در ۵۰

۶ متری

۱۶

۲۳۰.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۳۰ در ۶۰

۶ متری

۱۷

۲۳۰.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۴۰ در ۴۰

۶ متری

۱۵

۲۳۰.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۴۰ در ۶۰

۶ متری

۱۹

۲۴۳.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۴۰ در ۱۰۰

۶ متری

۲۸

۲۳۰.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۴۰ در ۸۰

۶ متری

۲۳

۲۳۰.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۷۰ در ۷۰

۶ متری

۲۷

۲۳۰.۰۰۰

قیمت روز ناودانی

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو ناودانی ۶.۵

۶ متری

۴۲

۱۹۷.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۸

۶ متری

۴۴

۱۹۷.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۰

۶ متری

۵۲

۱۹۷.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۲

۶ متری

۶۴

۱۹۷.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۴

۱۲ متری

۱۵۵

۱۹۷.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۶

۱۲ متری

۱۷۰

---

هر کیلو ناودانی ۱۸

۱۲ متری

۲۱۵

------

هر کیلو ناودانی ۲۰

۱۲ متری

۲۳۰

-------

قیمت روز صفحه ستون

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو ورق ۸

---

---

۲۳۷.۰۰۰

هر کیلو ورق ۱۰

---

---

۲۳۷.۰۰۰

هر کیلو ورق ۱۲

---

---

۲۳۷.۰۰۰

هر کیلو ورق ۱۵

---

---

۲۳۷.۰۰۰

هر کیلو ورق ۲۰

---

---

۲۳۷.۰۰۰

هر کیلو ورق ۲۵

---

---

۲۳۷.۰۰۰

قیمت روز نبشی

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو نبشی ۳

۶ متری

۹

۱۸۵.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۴

۶ متری

۱۵

۱۸۵.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۵

۶ متری

۲۲

۱۸۵.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۶

۶ متری

۳۲

۱۸۵.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۸

۶ متری

۵۸

۱۸۵.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۱۰

۶ متری

۹۰

۱۸۵.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۱۲

۶ متری

۱۳۰

۱۸۱.۰۰۰

قیمت روز ورق سیاه

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو ورق سیاه ۲

رول

۱۲

۲۳۳.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۳

۱.۵ در ۶

۲۲۰

۲۲۵.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۴

۱.۵ در ۶

۲۹۰

۲۲۷.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۵

۱.۵ در ۶

۳۶۰

۲۲۵.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۶

۱.۵ در ۶

۴۳۵

۲۲۵.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۸

۱.۵ در ۶

۵۸۰

۲۲۵.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۱۰

۱.۵ در ۶

۷۲۰

۲۲۰.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۱۲

۱.۵ در ۶

۸۶۵

۲۲۰.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۱۵

۱.۵ در ۶

۱۰۸۰

۲۲۰.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۲۰

۱.۵ در ۶

۱۴۴۵

۲۲۰.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۲۵

۱.۵ در ۶

۱۸۰۵

۲۲۰.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۳۰

۱.۵ در ۶

۲۱۶۵

۲۳۰.۰۰۰

قیمت روز تسمه

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو تسمه ۵ در ۲۰

۱۲ متری

۲

۱۹۱.۰۰۰

هر کیلو تسمه ۵ در ۲۵

۱۲ متری

---

۱۹۱.۰۰۰

هر کیلو تسمه ۵ در ۳۰

۱۲ متری

---

۱۹۱.۰۰۰

هر کیلو تسمه ۵ در ۴۰

۱۲ متری

---

۱۹۱.۰۰۰

هر کیلو تسمه ۵ در ۵۰

۱۲ متری

---

۱۹۱.۰۰۰

قیمت روز مفتول

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو حرارتی

---

---

۲۱۰.۰۰۰

هر کیلو زیگزاگ

---

---

۲۱۰.۰۰۰

هر کیلو سیم فابریک ۱.۵

---

---

۲۱۰.۰۰۰

هر کیلو سیم فابریک ۲.۵

---

---

۲۱۰.۰۰۰

هر کیلو سیم تسمه ۱.۵

---

---

۲۱۰.۰۰۰

هر کیلو سیم تسمه ۲.۵

---

---

۲۱۰.۰۰۰

قیمت روز خاموت

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو خاموت ۸

---

---

۲۰۰.۰۰۰

هر کیلو خاموت ۱۰

---

---

۱۹۰.۰۰۰

هر کیلو خاموت مهندسی ۸

---

---

۲۰۰.۰۰۰

هر کیلو خاموت مهندسی ۱۰

---

---

۱۹۱.۰۰۰

هر کیلو خاموت سنجاقی ۸

---

---

۲۰۰.۰۰۰

هر کیلو خاموت سنجاقی ۱۰

---

---

۲۰۰.۰۰۰

قیمت روز ورق گالوانیزه

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۴

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۳۰۹.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۵

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۸۱.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۶

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۸۰.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۷

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۷۱.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۸

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۷۱.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۹

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۷۱.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۱

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۷۱.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۲۵

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۷۱.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۵

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۷۱.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۲

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۳۰۰.۰۰۰

۱۴ تیر ۱۴۰۱ - ۱۵:۱۲
کد خبر: ۱۶۰٬۱۱۰

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 2 + 4 =