۱۷ بهمن ۱۴۰۰ - ۰۶:۲۲
کد خبر: . ۱۳۳٬۴۹۹
عامل آشوب در بورس غلبه بازار ثانویه بر بازار اولیه است| بدهی عظیم روحانی برای رییسی

شیخی، استاد دانشکده دانشگاه اقتصاد گفت: عامل آشوب در بازار بورس، غلبه بازار ثانویه بر بازار اولیه است و برای رفع این مشکل باید بازار ثانویه را تعطیل کنیم.

بازار؛ گروه ایران: کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی با حذف ارز۴۲۰۰ تومانی موافقت نکرد که دولت خیلی از برنامه های خود را در این راستا تدوین کرده بود. گرچه خیلی ها براین باور بودند حذف ارز۴۲۰۰ تومانی برای اقتصاد به غیر نابودی چیزی دیگر ندارد.
در همین راستا خبرنگار «بازار» با «عبدالمجید شیخی» اقتصاددان و تحلیلگر مسائل اقتصادی به گفتگو پرداخته است که با هم می خوانیم:

*باتوجه به رویکار آمدن دولت سیزدهم زمزمه های حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز به گوش رسید که حتی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ نیز به این موضوع اشاره شد ولی با مخالفت اعضای کمیسیون تلفیق مواجه شد. یکی از علت هایی که دولت سیزدهم اصرار بر حذف ارز ۴۲۰۰ داشت این بود با بودن ارز دولتی فساد و تورم بیشتر از قبل می شود. سوالی که اینجا بوجود می آید؛ باتوجه به عدم حذف ارز دولتی، دولت برای اینکه فساد در این زمینه بیشتر نشود باید چه اقداماتی را انجام بدهد؟
در حال حاضر ما در دنیای دیجیتال و دنیای الکترونیک زندگی می کنیم و بر فعالیت های اقتصادی، اجرایی، آموزشی، فرهنگی و پژوهشی سوار شده و بایستی از این فرصت مناسب نهایت استفاده را کنیم و آن هدف دولت الکترونیک تحقق بپذیرد. همچنین باید یک سامانه ای طراحی کنیم که این سامانه از مبدا تا مقصد که سفره مردم است بتواند کالا را کاملا در این مسیر رصد کند. اگر این سامانه طراحی شود این امانت ارز ترجیحی اعطایی دولت برای استفاده مصرف کننده نهایی به جیب دلال نمی رود. در این سامانه مشخص می شود که کدام کالا از کدام مبدا و به کدام مقصد از کدام مسیر وارد و صادر شده و به مقصد رسیده است. یکی دیگر از سامانه های مورد نیاز، سامانه تراکنش های پولی و مالی که اگر این سامانه طراحی شود بایستی تمام تراکنش های پولی مردم رصد شود و جلوی آنهایی که فرار مالیاتی دارند گرفته شود. متاسفانه حجم فرار مالیاتی در کشور بسیار بالاست که در همین راستا باید نظام توزیع اصلاح شود. پیشنهادی که برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مطرح شده بود، عده ای از مضرات و عده ای از مزایای آن می گفتند و انصافا هر دو گروه درست تحلیل می کردند ولی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف معلول‌ست و علت آن نابه سامانی و خراب بودن نظام توزیع که باید نظام توزیع را اصلاح کنیم.

یکی از عوامل دامن زننده نظام توزیع گردش که بیش از ۷۰درصد حجم نقدینگی در بخش غیرمولد اقتصادی که عمدتا در این بخش آنهایی که از دادن مالیات فرار می کنند اگر این نقدینه در خدمت بخش تولید قرار بگیرد و بخش مجازی یا بخش دلالی اقتصاد از نقدینگی تهی شود عملا