۵ بهمن ۱۴۰۰ - ۰۱:۵۳
کد خبر: . ۱۳۱٬۴۰۰
افزایش قدرت خریدار در برخی نمادهای دارویی

در شرایط کنونی گروه دارویی از جمله گروه هایی است که تقاضای خوبی در آن شکل گرفته و در معاملات برخی از نمادهای آن در هفته اخیر قدرت خریدار بسیار قوی تر از فروشنده ها بود.

بازار؛ گروه بورس: در هفته اخیر روند نزولی بورس همچنان ادامه داشته با این حال برخی گروه هستند که از نظر بنیادی نمادها به سودسازی خوبی رسیدند و از نظر تکنیکال هم در محدوده کف حمایتی قرار دارند، به همین دلیل ورود سرمایه به این گروه ها اغاز شده است، در شرایط کنونی گروه دارویی از جمله گروه هایی است که تقاضای خوبی در آن شکل گرفته و در معاملات برخی از نمادهای آن در هفته اخیر قدرت خریدار بسیار قوی تر از فروشنده ها بود، به همین دلیل احتمالا به زودی صعودی خواهند شد.

افزایش قدرت خریدار در برخی نمادهای دارویی

نماد برکت در حال حاضر با پی بر ایی ۴۴ حدود ۶۱ درصد از سقف ریزش داشته و بازدهی سه ماهه آن منفی ۳۶ درصد و بازدهی سالانه منفی ۱۰ است و روند سه ساله این نماد نشان می دهد که در این بازه زمانی رشدی ۱۲۰۰ درصدی داشته است

نماد برکت

شرکت ایران دارو با نماد برکت در حال حاضر با پی بر ایی ۴۴ حدود ۶۱ درصد از سقف ریزش داشته و بازدهی سه ماهه آن منفی ۳۶ درصد و بازدهی سالانه منفی ۱۰ است و روند سه ساله این نماد نشان می دهد که در این بازه زمانی رشدی ۱۲۰۰ درصدی داشته است، با این حال این نماد روز دوشنبه در قیمت ۱۴۲۱ تومان در منفی ها معامله می شد. از نظر تکنیکال اندیکاتور کامودینی گارد نزولی دارد و آر اس آی هم در محدوده فیبوی ۳۰ حفظ شده و مک دی هم خروج سرمایه را نشان می دهد، با این حال واگرایی مثبت در این سهم نمایان است. از نظر بنیادی با توجه به افزایش سرمایه ای داشته گزارش های شرکت حکایت از کاهش سودسازی به ازای هر سهم دارد، در شرایط کنونی گزارش صورت های مالی نشان می دهد که سرمایه گذاری و دارایی های غیرجاری شرکت نسبت به سال گذشته رشد قابل ملاحظه ای داشته است.

نماد دیران روز دوشنبه در قیمت ۱۳۴۰ تومان به صورت متعادل و در محدوده صفر تابلو معامله می شد. از نظر تکنیکال اندیکاتور کامودینی و آر اس آی هم در محدوده فیبوی ۲۵ گارد صعودی دارند

نماد دیران

افزایش قدرت خریدار در برخی نمادهای دارویی

شرکت ایران دارو با نماد دیران در حال حاضر با پی بر ایی ۱۵ حدود ۶۲ درصد از سقف ریزش داشته و بازدهی سه ماهه آن منفی ۵۳ درصد و بازدهی سالانه منفی ۳۸ است و روند سه ساله این نماد نشان می دهد که در این بازه زمانی رشدی ۱۱۰۰ درصدی داشته است، با این حال این نماد روز دوشنبه در قیمت ۱۳۴۰ تومان به صورت متعادل و در محدوده صفر تابلو معامله می شد. از نظر تکنیکال اندیکاتور کامودینی و آر اس آی هم در محدوده فیبوی ۲۵ گارد صعودی دارند اما مک دی خروج سرمایه را نشان می دهد، از نظر بنیادی با توجه به افزایش سرمایه ای که سال داشته گزارش های ۹ ماهه شرکت هم تحت تاثیر قرار گرفته و کاهش سودسازی به ازای هر سهم ناشی از این بخش است. در واقع در ۹ ماهه سود هر سهم به حدود ۶۰ تومان رسیده که بخشی از این مساله تحت تاثیر افزایش تعداد سهام در نتیجه افزایش سرمایه است.

افزایش قدرت خریدار در برخی نمادهای دارویی

نماد دبالک از نظر تکنیکال به کف حمایتی نزدیک شده، و آر اس آی گارد در فیبوی ۳۲ درجه قرار گرفته و مک دی هم خروج سرمایه را نشان می دهد بنابراین اگر نقدینگی وارد این سهم شود پتانسیل افزایش قیمت تا ۱۰۰۰ تومان یعنی محدود خط روند نزولی را دارد

نماد دبالک

شرکت البرز بالک با نماد دبالک در حال حاضر با پی بر ایی ۲۴ بازدهی سه ماهه منفی ۱۹درصد و بازدهی سالانه منفی ۵۵ درصد داشته در حالی که از نظر رشد سه سالانه نسبت به هم گروهی های خود جامانده ۴۱۱ درصد بازدهی ثبت کرده است. این نماد روز دوشنبه با افزایش عرضه روبرو شده و در قیمت ۶۶۶ تومان در به صف فروش رسید. از نظر تکنیکال به کف حمایتی نزدیک شده، و آر اس آی گارد در فیبوی ۳۲ درجه قرار گرفته و مک دی هم خروج سرمایه را نشان می دهد بنابراین اگر نقدینگی وارد این سهم شود پتانسیل افزایش قیمت تا ۱۰۰۰ تومان یعنی محدود خط روند نزولی را دارد. از نظر بنیادی با وجود افزایش سرمایه ای که داشته گزارش ۹ ماهه حکایت از افزایش درآمد شرکت دارد، به طوری که به ازای هر سهم ۵۵ تومان سود ساخته در حالی که در ۱۲ ماهه سال گذشته این شرکت به ازای هر سهم ۶۷ تومان سودسازی داشته است.

افزایش قدرت خریدار در برخی نمادهای دارویی

نماد دسانکواز نظر تکنیکال مقاومت کیجونسن را پیش رو دارد هرچند آر اس آی مقاومت فیبوی ۶۰ درصد را پیش رو دارد با این حال مک دی هم ورود سرمایه و واگرایی مخفی را نشان می دهد

نماد دسانکو

شرکت سبحان آنکولوژی با نماد دسانکو در حال حاضر با پی بر ایی ۳۱ بازدهی سه ماهه منفی۱۱ درصد و بازدهی سالانه مثبت ۲ درصد داشته و با توجه به اینکه ۳۰ درصد نسبت به سقف ۲۰۰ روزه ریزش داشت روز دوشنبه با افزایش عرضه در قیمت ۱۲۶۸ تومان به صف فروش رسید. از نظر تکنیکال مقاومت کیجونسن را پیش رو دارد هرچند آر اس آی مقاومت فیبوی ۶۰ درصد را پیش رو دارد با این حال مک دی هم ورود سرمایه و واگرایی مخفی را نشان می دهد. از نظر بنیادی هم در گزارش های ۹ ماهه شرکت نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش درآمد داشته، به طوری که در ۱۱ ماهه ۴۲۱ میلیار تومان درآمد داشته در حالی که در گزارش یک ساله گذشته میزان درآمد شرکت ۲۶۶ میلیارد تومان بوده است، اما از آنجایی که هفته گذشته سهام در محدوده کنونی ورود نقدینگی داشته احتمالا روند صعودی در کوتاه مدت خواهد داشت.

نماد دتولید با پی بر ای ۲۸ نسبت به سقف ۲۰۰ روزه ۷۰ درصد ریزش داشته و روز دوشنبه با افزایش تقاضا در قیمت منفی ۵۸۵ تومان معامله شد. بازدهی سه ماهه منفی ۴۴ درصد و بازدهی سالانه منفی ۷۳ درصد داشته

نماد دتولید

شرکت تولید با

افزایش قدرت خریدار در برخی نمادهای دارویی

با پی بر ای ۲۸ نسبت به سقف ۲۰۰ روزه ۷۰ درصد ریزش داشته و روز دوشنبه با افزایش تقاضا در قیمت منفی ۵۸۵ تومان معامله شد. بازدهی سه ماهه منفی ۴۴ درصد و بازدهی سالانه منفی ۷۳ درصد داشته که متاثر از کاهش شاخص کل و افت سودسازی است. این نماد از نظر تکنیکال در کف حمایتی آر اس آی قرار دارد و مک دی هم ورود سرمایه را سیگنال کرده است، اما از نظر بنیادی ۹ ماهه امسال شرکت فروشی ۱۶۸ میلیارد تومانی داشته که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته که ۲۵۹ میلیارد تومان فروش داشته افت کرده به همین دلیل در سال جاری به نظر نمی رسد دتولید در ۱۲ ماهه بتواند مانند سال گذشته به ازای هر سهم ۸۰ تومان سودی بسازد هرچند این موضوع تحت افزایش سرمایه هم بوده است.

نماد والبر از نظر تکنیکال هم واگرایی مخفی مثبت در آر اس آیی را نشان داده به همین دلیل با افزایش تقاضا مواجه شده و از نظر بنیادی با توجه به افزایش سرمایه ای که داشته در ۹ ماهه شرکت درآمد ۱۴ تومان به ازای هر سهم داشتهاست

نماد والبر

شرکت سرمایه گذاری البرز با نماد والبر در حال حاضر با پی بر ای ۸ بازدهی سه ماهه منفی ۲۰ درصد و بازدهی سالانه منفی ۲۰ دارد، با این حال ۴۱ درصد از سقف تاریخی خود ریزش داشته و روز دوشنبه با افزایش قدرت خریدار در منفی ها و قیمت ۶۶۵ تومان مواجه شد. از نظر تکنیکال هم واگرایی مخفی مثبت در آر اس آیی را نشان داده به همین دلیل با افزایش تقاضا مواجه شده است، اما از نظر بنیادی با توجه به افزایش سرمایه ای که داشته در ۹ ماهه شرکت درآمد ۱۴ تومان به ازای هر سهم داشته و از آنجایی که در ۱۲ ماهه سال گذشته این شرکت به ازای هر سهم ۲۰۲ تومان سودسازی داشته احتمالا در مجمع امسال این عدد محقق نمی شود.

از نظر بنیادی هم با توجه به افزایش سرمایه ای که شرکت داشته سودسازی به ازای هر سهم کاهش بوده و از نظر درآمدی هم در ۸ ماهه امسال هم ۷۱۰ میلیارد تومان فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال گذشته که ۴۸۰ میلیارد تومان درآمد کسب کرده روندی صعودی داشته .

نماد درازک

شرکت دارویی رازک با

افزایش قدرت خریدار در برخی نمادهای دارویی

در حال حاضر با پی بر ای ۸ بازدهی سه ماهه منفی ۱۹ درصد و بازدهی سالانه منفی ۱۷ دارد که متاثر از کاهش قیمت ناشی از افزایش سرمایه هم است. این نماد از ۱۵ دی ماه بسته است. از نظر تکنیکال با سیگنال مثبت کیجونسن همراه شده و آر اس آی هم در محدوده ای فیبوی ۶۰ قرار دارد، از این رو احتمالا همچنان صف خرید خود را حفظ خواهد کرد، از نظر بنیادی هم با توجه به افزایش سرمایه ای که شرکت داشته سودسازی به ازای هر سهم کاهش بوده است. از نظر درآمدی هم در ۸ ماهه امسال هم ۷۱۰ میلیارد تومان فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال گذشته که ۴۸۰ میلیارد تومان درآمد کسب کرده روندی صعودی دارد.

افزایش قدرت خریدار در برخی نمادهای دارویی

نماد دسبحان از نظر تکنیکال هم سیگنال حمایتی آر اس آی و کامودیتی را داشته اما مک دی خروج سرمایه را تایید کرده است، از نظر بنیادی هم با توجه به کاهش فروش شرکت در ۹ماهه ۶۶ تومان به ازای هر سه سود ساخته که کمتر از سال گذشته است

نماد دسبحان

شرکت سبحان دارو با نماد دسبحان که در حال حاضر با پی بر ای ۸ بازدهی سه ماهه منفی ۲۸ درصد و بازدهی سالانه منفی ۳۲ درصد داشته که متاثر از کاهش ارزش شاخص کل بورس است بر همین مبنا ۴۹ درصد از سقف ۲۰۰ روز ریزش داشته. این نماد روز دوشنبه در قیمت ۷۴۵ تومان منفی معامله شد. از نظر تکنیکال هم سیگنال حمایتی آر اس آی و کامودیتی را داشته اما مک دی خروج سرمایه را تایید کرده است، از نظر بنیادی هم با توجه به کاهش فروش شرکت در ۹ماهه ۶۶ تومان به ازای هر سه سود ساخته که کمتر از سال گذشته است پیش بینی می شود امسال شرکت در ۱۲ ماهه به ازای هر سهم کمتر از ۱۸۰ تومان سود مجمع سال گذشته سودسازی کند.

افزایش قدرت خریدار در برخی نمادهای دارویی

نماد کی بی سی در حال حاضر برای افزایش سرمایه بسته است از این رو با پی بر ای ۳۸ بازدهی سه ماهه منفی ۱ درصد و بازدهی سالانه منفی ۴۰ درصدی داشته و از آنجایی که ۴۲ درصد هم نسبت به سقف تاریخی ریزش داشته این نماد باید با افزایش تقاضا بازگشایی شود

نماد کی بی سی

شرکت کی بی سی با نماد کی بی سی در حال حاضر برای افزایش سرمایه بسته است از این رو با پی بر ای ۳۸ بازدهی سه ماهه منفی ۱ درصد و بازدهی سالانه منفی ۴۰ درصدی داشته و از آنجایی که ۴۲ درصد هم نسبت به سقف تاریخی ریزش داشته این نماد باید با افزایش تقاضا بازگشایی شود و به صف خرید برسد. از نظر تکنیکال در کف حمایتی قرار دارد و مک دی هم ورود سرمایه را تایید کرده، از نظر بنیادی با توجه به افزایش درآمد شرکت در ۱۱ ماهه امسال که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از ۴۰۱ میلیارد تومان به ۴۶۰ میلیارد تومان رسیده است، پیش بینی می شود این شرکت در ۱۲ ماهه امسال به ازای هر سهم سودسازی خوبی بکند.

افزایش قدرت خریدار در برخی نمادهای دارویی

نماد دالبر از نظر تکنیکال در محدوده حمایتی کندل بالایی قرار دارد و مک دی هم ورود سرمایه را تایید کرده، از نظر بنیادی هم با توجه به اینکه ۹ ماهه امسال شرکت درآمدی مشابه سال گذشته داشته و سود هر سهم به ۷۵ تومان رسیده پیش بینی می شود نماد در میان مدت رشد خوبی داشته باشد

نماد دالبر

شرکت البرز دارو با نماد دالبر که در حال حاضر با پی بر ای ۹ بازدهی سه ماهه منفی ۱۹ درصد و بازدهی سالانه منفی ۱۸ داشته که متاثر از افت بازار سرمایه است. این نماد روز از ۲۹ دی ماه در قیمت ۱۱۴۵ تومان بسته شد. از نظر تکنیکال در محدوده حمایتی کندل بالایی قرار دارد و مک دی هم ورود سرمایه را تایید کرده، از نظر بنیادی هم با توجه به افزایش سرمایه ای که داشته و اینکه ۹ ماهه امسال شرکت درآمدی مشابه سال گذشته داشته و سود هر سهم به ۷۵ تومان رسیده پیش بینی می شود نماد در میان مدت رشد خوبی داشته باشد.

افزایش قدرت خریدار در برخی نمادهای دارویی

نماد دسبحا در حال حاضر با پی بر ای ۹ بازدهی سه ماهه منفی ۱۰درصد و بازدهی سالانه منفی ۲ داشته که متاثر از کاهش شاخص سرمایه هم بوده است. این نماد ۲۷ درصد از سقف تاریخی خود ریزش داشته و براساس وضعیت معاملات روز دوشنبه افزایش تقاضا در قیمت ۱۶۱۲ تومان داشت

نماد دسبحا

شرکت دارو سبحان با نماد دسبحا در حال حاضر با پی بر ای ۹ بازدهی سه ماهه منفی ۱۰درصد و بازدهی سالانه منفی ۲ داشته که متاثر از کاهش شاخص سرمایه هم بوده است. این نماد ۲۷ درصد از سقف تاریخی خود ریزش داشته و براساس وضعیت معاملات روز دوشنبه افزایش تقاضا در قیمت ۱۶۱۲ تومان که منفی بود وجود داشت از نظر تکنیکال هم در سیگنال مثبت مک دی را دارد و از نظر بنیادی با توجه به عملکرد ۹ ماهه امسال شرکت که درآمدی مشابه سال گذشته داشته به نظر می رسد سودسازی به ازای هر سهم شرکت متاثر از افزایش سرمایه کاهش یافته است.

۵ بهمن ۱۴۰۰ - ۰۱:۵۳
کد خبر: ۱۳۱٬۴۰۰

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
 • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
 • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
 • 3 + 0 =

  نظرات

  • نظرات منتشر شده: 1
  • نظرات در صف انتشار: 0
  • نظرات غیرقابل انتشار: 0
  • حسین IR ۰۲:۱۱ - ۱۴۰۰/۱۱/۰۵
   0 0
   ....خلف وعده جرم است و اگر آن کسی ک ب او وعده داده شده از بابت خلف وعده طرف مقابل ضرر کند میتواند از طریق قانون پی گیری کند