۲۹ دی ۱۴۰۰ - ۰۹:۲۱
کد خبر: . ۱۳۰٬۲۷۷
کاهش قیمت ارز برای کدام نمادها بیشتر ریسک دارد؟

در چند ماه گذشته گروه شیمیایی رشد زیادی داشته و اصلاح چندانی نکرده به همین دلیل احتمال ادامه کاهش قیمت در این گروه وجود دارد، مگر اینکه نمادها در سال جاری همچنان به رشد سودسازی ادامه داده باشند.

بازار؛ گروه بورس: بازار همچنان کف های حمایتی را می شکند و بهانه آن کاهش قیمت ارز و عدم حمایت دولت و حقوقی نمادهای بزرگ است، با این حال در چند ماه گذشته گروه شیمیایی رشد زیادی داشته و اصلاح چندانی نکرده به همین دلیل احتمال ادامه کاهش قیمت در این گروه وجود دارد، مگر اینکه نمادها در سال جاری همچنان به رشد سودسازی ادامه داده باشند، از این رو برای آگهی از وضعیت برخی نمادهای گروه پتروشیمی، نمادهای تاثیرگذار در بازار چند روز اخیر بررسی شده اند.

شسینا در سه ماهه ۴۱ درصد و در یک ساله ۶۹ درصد افت بازدهی داشته است و در روزهای اخیر هم با حجم های بالایی معاملات منفی داشته، در حالی که به تازگی افزایش سرمایه ۲۲۰۰ درصدی انجام داده است

شسینا
شرکت پتروشیمی سینا با نماد شسینا در سه ماهه ۴۱ درصد و در یک ساله ۶۹ درصد افت بازدهی داشته است و در روزهای اخیر هم با حجم های بالایی معاملات منفی داشته، در حالی که به تازگی افزایش سرمایه ۲۲۰۰ درصدی انجام داده و فروش آذر ماه شرکت ۲۶ میلیارد تومان بوده که ۲۷ درصد نسبت به فروش آبان افزایش داشته و حتی نسبت به میانگین فروش ۸ ماهه امسال ۵۲ درصد افزایش داشته است. همچنین از ابتدای سال مالی تاکنون مجموع فروش شرکت به ۱۶۶ میلیارد تومان رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۰۱ درصد رشد داشته و با در نظر گرفتن افزایش ۱۰ درصدی نرخ فروش فرمالین و ۷ درصدی پارافرمالدئید و ۳ درصدی هگزامین نسبت به آبان ماه روی افزایش درآمد شرکت داشته است.

نماد نوری در یک سال گذشته نزدیک به ۱۰۰ درصد افزایش قیمت در سهامش تجربه کرده و اصلاح اخیر هم منجر به افت ۸ درصدی قیمت سهام این شرکت در ۳ ماهه شده که در مقایسه با سایر نمادهای بورسی اصلاح ناچیزی است

نماد نوری
پتروشیمی نوری با نماد نوری در یک سال گذشته نزدیک به ۱۰۰ درصد افزایش قیمت در سهامش تجربه کرده و اصلاح اخیر هم منجر به افت ۸ درصدی قیمت سهام این شرکت در ۳ ماهه شده که در مقایسه با سایر نمادهای بورسی اصلاح ناچیزی است در حالی که شرکت در آذر ۵.۳ هزار میلیارد تومان فروش داشته که ۲۸ درصد نسبت به فروش ۷.۳ هزار میلیارد تومانی آبان کمتر بوده و ۲۲ درصد فروش محصول شرکت در آذر کاهش داشته و از ۴۲۰ هزار تن در آبان به ۳۳۱ هزار تن در آذر رسیده و از طرف دیگر نرخ فروش برش سبک ۸ درصد کاهش داشته است.

همچنین از ابتدای سال مالی تاکنون نوری نزدیک به ۵۲ هزار میلیارد تومان فروش داشته و نسبت به فروش ۲۴ هزار میلیارد تومانی سال قبل، ۱۱۵ درصد افزایش ثبت کرده هرچند فروش شرکت ۵.۵ درصد افت داشته و به ۳.۴۴ میلیون تن رسیده است.

نماد شغدیر که در ۶ ماهه به ازای هر سهم ۶۸۲ تومان سود ساخته با پی بر ایی ۵ در ماههای اخیر عملکرد نسبتا ضعیفی داشته به گونه ای که در سه ماهه ۲۹ درصد افت داشته، هرچند رشد ۶۶ درصدی بازدهی در یکساله ثبت کرده است

نماد شغدیر
پتروشیمی غدیر با نماد شغدیر که در ۶ ماهه به ازای هر سهم ۶۸۲ تومان سود ساخته با پی بر ایی ۵ در ماههای اخیر عملکرد نسبتا ضعیفی داشته به گونه ای که در سه ماهه ۲۹ درصد افت داشته، هرچند رشد ۶۶ درصدی بازدهی در یکساله ثبت کرده است. حالا با توجه به اینکه فروش شرکت در آذر ماه رشد ۵ درصدی داشته و به حدود ۴۱۵.۵ میلیارد تومان رسیده و مقدار تولید پی وی سی ۲۲ درصد در ماه گذشته افزایش داشته و فروش آن هم حدود ۳ درصد رشد داشته به نظر می رسد رشد سودسازی شرکت ادامه داشته باشد.

حال با توجه به اینکه مجموع فروش شرکت از ابتدای سال مالی نسبت به مدت مشابه سال مالی قبل ۸۶ درصد درصد رشد داشته به نظر می رسد اصلاح نماد در همین محدوده ها متوقف شود و تا زمانی که امضای برجم و کاهش مجدد قیمت ارز رخ ندهد در همین محدوده نوسان بدهد.

نماد شخارک در سه ماهه حدود ۲۴ درصد افت داشته در حالی که یک ساله رشدی ۲۹ درصدی ثبت کرده است و این مساله تحت تاثیر درآمدهای صادراتی این شرکت بوده و از طرف دیگر در آذر امسال ۶۴۰ میلیارد تومان فروش داشته که نسبت به ماه قبل ۱۶ درصد بیشتر بوده است

نماد شخارک
پتروشیمی خارک به عنوان یکی از مهمترین متانول سازهای ایران با نماد شخارک سه ماهه حدود ۲۴ درصد افت داشته در حالی که یک ساله رشدی ۲۹ درصدی ثبت کرده است و این مساله تحت تاثیر درآمدهای صادراتی این شرکت بوده و از طرف دیگر در آذر امسال ۶۴۰ میلیارد تومان فروش داشته که نسبت به ماه قبل ۱۶ درصد بیشتر و نسبت به میانگین ۸ ماهه امسال ۷ درصد کمتر بوده در مجموع از ابتدای سال مالی ۶۱۹۲ میلیارد تومان درآمد داشته ۱۲۲ درصد نسبت سال گذشته رشد داشته و مقدار فروش در ۹ ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۷ درصد رشد داشته و این به معنای افزایش سود عملیاتی شرکت است.

نماد آریا هرچند از نظر سوددهی در ۶ ماهه نسبت به مدت مشابه سال گذشته ضعیف تر عمل کرده و پی بر ایی آن از ۸ به ۱۰ رسیده است، با این حال از نظر بازدهی در یک ساله رشدی ۴۹ درصدی ثبت کرده و در سه ماهه تنها سه درصد افت داشته است

نماد آریا
پتروشیمی پلیمر آریا ساسول با نماد آریا هرچند از نظر سوددهی در ۶ ماهه نسبت به مدت مشابه سال گذشته ضعیف تر عمل کرده و پی بر ایی آن از ۸ به ۱۰ رسیده است، با این حال از نظر بازدهی در یک ساله رشدی ۴۹ درصدی ثبت کرده و در سه ماهه تنها سه درصد افت داشته است. از نظر عملکردی شرکت در آذر ماه حدود ۲۴۵۶ میلیارد تومان فروش داشته که نسبت به آبان ۲ درصد کاهش داشته، به طوری که مقدار تولید پلی اتیلن سبک به ۳۲،۰۰۶ و فروش آن به ۳۷،۷۶۷ تن رسیده که ۲ درصد کاهش در مقدار تولید و ۱۹ درصد افزایش در مقدار فروش ۱۹ داشته از طرف دیگر نرخ فروش پلی اتیلن سبک در آذر ماه حدود ۲ درصد نسبت به آبان ماه افت ثبت کرده با این حال مجموع فروش شرکت از ابتدای سال مالی تا کنون نسبت به مدت مشابه سال مالی قبل رشدی ۶۳ درصدی ثبت کرده است.

نماد کلر که از نظر سودسازی عملکرد ضعیف تری داشته به همین دلیل پی بر ایی شرکت از ۱۹ سال گذشته به ۲۷ رسیده، هرچند در ماه اخیر این شرکت عملکرد خوبی ثبت کرده به گونه ای که در آذرماه به فروش ۴۶ میلیارد تومانی رسیده

نماد کلر
شرکت کلر پارس با نماد کلر که از نظر سودسازی عملکرد ضعیف تری داشته به همین دلیل پی بر ایی شرکت از ۱۹ سال گذشته به ۲۷ رسیده، هرچند در ماه اخیر این شرکت عملکرد خوبی ثبت کرده به گونه ای که در آذرماه به فروش ۴۶ میلیارد تومانی رسیده که نسبت به ماه آبان رشد ۸ درصد و نسبت به میانگین ۸ ماهه امسال رشدی ۳۸ درصدی را ثبت کرده و مجموع درآمد ۹ ماهه شرکت را به ۳۱۴ میلیارد تومان به ثبت رسانده که در مقایسه با درآمد ۲۰۳ میلیارد تومانی مدت مشابه سال گذشته رشد خوبی داشته است هرچند هزینه های شرکت هم رشد فزاینده ای داشته است. البته نباید فراموش کرد که نرخ فروش کلر با رشد ۹ درصدی به بیش از ۴.۵ میلیون تومان در هر تن رسیده و نرخ فروش آب اکسیژنه هم با رشدی ۳ درصدی به ازای هر تن گزارش شده است.

نماد زاگرس از جمله شرکت هایی سودده گروه بوده که در شش ماهه به ازای هر سهم ۱۷۰۰ تومان سود ساخته این در حالی است که در مجمع سال گذشته ۲۴۰۰ تومان سود ساخته بود و همین مساله باعث شده که پی بر ایی شرکت از ۷ به ۵ برسد

نماد زاگرس
پتروشیمی زاگرس با نماد زاگرس از جمله شرکت هایی سودده گروه بوده که در شش ماهه به ازای هر سهم ۱۷۰۰ تومان سود ساخته این در حالی است که در مجمع سال گذشته ۲۴۰۰ تومان سود ساخته بود و همین مساله باعث شده که پی بر ایی شرکت از ۷ به ۵ برسد. از نظر عملکردی هم فروش شرکت در آذر ماه حدود ۱۳۶۴.۵ میلیارد تومان بوده که نسبت به آبان ۳۸ درصد افزایش داشته و مقدار تولید متانول به ۱۴۹،۶۸۶ تن و فروش آن آن به ۱۵۴،۱۸۳ تن رسیده که از نظر مقدار تولید ۱۵ درصد و نظر فروش رشدی ۴۹ درصدی نسبت به ماه قبل ثبت کرده است. همچنین از ابتدای سال مالی مجموع فروش شرکت به ۱۵۴۳۹.۴ میلیارد تومان رسیده که ۴۹ درصد نسبت به مدت مشابه سال مالی قبل رشد نشان می دهد.

نماد شگویا در سال جاری عملکرد خوبی داشته به طوری که در ۶ ماهه به ازای هر سهم ۸۱ تومان سود ساخته در حالی که سال گذشته در ۱۲ ماهه همین حدود سود را ساخته بود و همین مساله باعث شده پی بر ایی سهم از ۱۱ به ۷ برسد

نماد شگویا
پتروشیمی تندگویان با نماد شگویا در سال جاری عملکرد خوبی داشته به طوری که در ۶ ماهه به ازای هر سهم ۸۱ تومان سود ساخته در حالی که سال گذشته در ۱۲ ماهه همین حدود سود را ساخته بود و همین مساله باعث شده پی بر ایی سهم از ۱۱ به ۷ برسد، البته این شرکت در آذر ۱۴۰۰ میلیارد تومان فروش داشته که نسبت به فروش ۱۵۶۰ میلیارد تومانی آبان ۱۰ درصد افت داشته و همچنین ۲۷ هزار تن اسید ترفتالیک تولید کرده که ۳۸ درصد افت نسبت به تولید ۴۳ هزار تن در آبان داشته است.
با این حال شرکت از ابتدای سال مالی تاکنون بیش از ۱۱۲ هزار میلیارد تومان فروش داشته که ۹۱ درصد نسبت به فروش ۶.۴ هزار میلیارد تومان در دوره مشابه سال قبل افزایش داشته و این مساله بیشتر تحت تاثیر افزایش قیمت محصول بوده زیرا امسال شرکت ۴۴۰ هزار تن فروش داشته که کمی نسبت به فروش ۴۴۵ هزار تن در دوره مشابه سال قبل کاهش داشته است.

نماد شاروم هم مانند تندگویان در سال جاری سودسازی خوبی داشته به گونه ای که در شش ماهه به ازای هر سهم ۵۸ تومان سود ساخته در حالی که در ۱۲ ماهه سال گذشته همین مقدارسود ساخته بود، با این حال بازدهی سه ماهه ۱۵ درصد و یک ساله ۴۶ افت داشته است

نماد شاروم
پتروشیمی ارومیه با نماد شاروم هم مانند تندگویان در سال جاری سودسازی خوبی داشته به گونه ای که در شش ماهه به ازای هر سهم ۵۸ تومان سود ساخته در حالی که در ۱۲ ماهه سال گذشته همین مقدارسود ساخته بود، با این حال بازدهی سه ماهه ۱۵ درصد و یک ساله ۴۶ افت داشته است. در عملکرد هم در آذر شرکت همچنان در مسیر رشد بوده و ۵۱ میلیارد تومان فروش ثبت کرد که نسبت به ماه قبل ۵۰ درصد و نسبت به میانگین درآمد ۸ ماهه امسال ۶۰ درصد بیشتر بوده، همچنین ۵.۶ هزار تن محصول فروخته که نسبت به آبان ۴۰ درصد رشد کرده از طرف دیگر میانگین نرخ کریستال ملامین داخلی و صادراتی هم ۸ درصد افزایش قیمت داشته استو در مجموع از ابتدای سال مالی شرکت ۳۰۷ میلیارد تومان درآمد ثبت کرده که نسبت پارسال رشدی ۱۳۰ درصدی داشته است.

نمادجم در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته افت سودسازی داشته به طوری که در شش ماهه به ازای هر سهم ۲۴۹ تومان سود ساخته در حالی که در ۱۲ ماهه ۷۲۷ تومان سود ساخته بود با این حال در سه ماهه بازدهی منفی ۳ درصد و در یک ساله بازدهی مثبت ۶۷ درصد ثبت کرده است

نماد جم
پتروشیمی جم با نماد جم در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته افت سودسازی داشته به طوری که در شش ماهه به ازای هر سهم ۲۴۹ تومان سود ساخته در حالی که در ۱۲ ماهه ۷۲۷ تومان سود ساخته بود با این حال در سه ماهه بازدهی منفی ۳ درصد و در یک ساله بازدهی مثبت ۶۷ درصد ثبت کرده است. همچنین فروش شرکت در آذر ماه حدود ۲۲۲۹ میلیارد تومان بوده که نسبت به آبان ۳۷ درصد افت داشته و مقدار تولید اتیلن به ۹۱،۷۲۰ و فروش به ۲۹،۱۳۹ تن رسیده که در هر دو بخش نسبت به آبان ماه کاهش داشته از طرف دیگر نرخ فروش اتیلن در آذر ماه حدود ۷ دصد نسبت به آبان ماه کاهش داشته و همین مساله روی فروش شرکت از ابتدای سال مالی تاثیر گذاشته البته مجموع به رقمی بالغ بر ۲۵۸۰۲.۴ میلیارد تومانی رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۹ درصد درصد رشد داشته است.

نماد شفن که به تازگی افزایش سرمایه ۳۱۵۰ درصدی ثبت کرده در حال حاضر با پی بر ایی ۶ به ازای هر سهم در ۶ ماهه سودی ۴۶ تومانی ثبت کرده و این عدد در مجمع سال گذشته ۶۴۰۰ تومان به ازای هر سهم بود و این کاهش در نتیجه افزایش سرمایه رخ داده است

نماد شفن
پتروشیمی فناوران با نماد شفن که به تازگی افزایش سرمایه ۳۱۵۰ درصدی ثبت کرده در حال حاضر با پی بر ایی ۶ به ازای هر سهم در ۶ ماهه سودی ۴۶ تومانی ثبت کرده و این عدد در مجمع سال گذشته ۶۴۰۰ تومان به ازای هر سهم بود و این کاهش در نتیجه افزایش سرمایه رخ داده است، همچنین عملکرد شرکت اینگونه بوده که در آذر ماه فروش شرکت حدود ۹۷۹ میلیارد تومان بوده که نسبت به آبان ۱۵ درصد افت داشته و مقدار تولید متانول و در آذر ۷۹.۸۸۱ و فروش آن ۹۰.۱۷۶ تن بوده که نسبت به آبان ماه کاهش داشته و نرخ فروش متانول به طور میانگین در آذر ماه که حدود ۱۲ درصد نسبت به آبان ماه کاهش داشته است. با این حال مجموع فروش شرکت از ابتدای سال مالی به ۶۹۹۴.۸ میلیارد تومان رسیده که نسبت به مدت مشابه سال مالی قبل ۱۱۱ درصد رشد داشته است.

نماد پارس
پتروشیمی پارس با نماد پارس با پی بر ایی ۷ در ۶ ماهه به ازای هر سهم ۷۹۰ تومان سود ساخته که در مقایسه با آمار ۱۲ ماهه که ۲۰۰۰ تومان بوده افت داشته، با این حال شرکت در یک ساله حدود ۳۲ درصد بازدهی مثبت داشته و در سه ماهه ۱۷ درصد بازدهی منفی داشته است، هرچند از نظر عملکردی در آذر ۴۸۰۰ میلیارد تومان فروش کرده که نسبت به ماه آبان ۳۴ درصد افزایش و مجموع هم فروش شرکت در ۹ ماهه برابر با ۳۲ هزار میلیارد تومان بوده ۱۰۰ درصد بیشتر از مدت مشابه سال قبل است با این حال بازدهی کمی داشته گرچه نرخ محصولات اصلی شرکت یعنی بوتان، پروپان و استایرن منومر خیلی تغییر چندانی در ماه های اخیر نداشته است.

نماد بوعلی عرضه اولیه ای بود که سال گذشته عرضه شد و با پی بر ایی ۱۱ حدود ۶۱۶ تومان به ازای هر سهم سود ساخت و امسال در ۶ ماهه حدود ۵۷۰ تومان سود ساخت و پی بر ایی آن به ۵ رسیده و بازدهی شرکت هم در یک ساله به مثبت ۷۳ و سه ماهه به منفی ۵ رسیده است

نماد بوعلی
پتروشیمی بوعلی سینا با نماد بوعلی عرضه اولیه ای بود که سال گذشته عرضه شد و با پی بر ایی ۱۱ حدود ۶۱۶ تومان به ازای هر سهم سود ساخت و امسال در ۶ ماهه حدود ۵۷۰ تومان سود ساخت و پی بر ایی آن به ۵ رسیده و بازدهی شرکت هم در یک ساله به مثبت ۷۳ و سه ماهه به منفی ۵ رسیده که رشد خوبی است. از نظر عملکردی هم در آذر ۳۸۹۰ میلیارد تومان فروش داشته که نسبت به آبان ۳۴ درصد و نسبت به میانگین ماهانه ۱۰۰ درصد بیشتر بوده است. به همین دلیل مجموع فروش بوعلی در ۹ ماهه امسال به ۱۹۳۰۰ میلیارد تومان رسیده که نسبت به سال گذشته ۱۶۲ درصد بیشتر است.

نماد جم پیلن در سال جاری سودسازی خوبی داشته به طوری که در شش ماهه به ازای هر سهم ۱۳۰۰ تومان سود ساخته در حالی که سال گذشته در ۱۲ ماهه کمتر از این مقدار سود ساخته بود به همین دلیل پی بر ایی شرکت از ۱۰ به ۵ رسیده است

نماد جم_پیلن
شرکت پلی پروپیلن جم با نماد جم پیلن در سال جاری سودسازی خوبی داشته به طوری که در شش ماهه به ازای هر سهم ۱۳۰۰ تومان سود ساخته در حالی که سال گذشته در ۱۲ ماهه کمتر از این مقدار سود ساخته بود به همین دلیل پی بر ایی شرکت از ۱۰ به ۵ رسیده است. از نظر عملکردی هم در آذر ۹۵۰ میلیارد تومان فروش داشته که نسبت به آبان ۱۳ درصد کاهش داشته و فروش آن هم ۲۳ درصد بیشتر از میانگین فروش ماهانه امسال بوده و مجموع فروش در ۹ ماهه به ۷۱۳۰ میلیارد تومان رسیده که نسبت به سال مالی گذشته ۷۳ درصد بیشتر است.

نماد شیران در ۹ ماهه حدود ۲۰۷ تومان سود ساخته در حالی که سال گذشته در ۱۲ ماهه ۲۹۳ تومان سود ساخته بود و همین مساله باعث شده که پی بر ایی شرکت از ۶ به ۵ برسد، با این حال از نظر بازدهی عملکرد بسیار ضعیفی داشته، به طوری که در یک ساله ۲۸ درصد و در سه ماهه ۱۶ درصد افت داشته

نماد شیران
صنایع شیمیایی ایران با نماد شیران در ۹ ماهه حدود ۲۰۷ تومان سود ساخته در حالی که سال گذشته در ۱۲ ماهه ۲۹۳ تومان سود ساخته بود و همین مساله باعث شده که پی بر ایی شرکت از ۶ به ۵ برسد. با این حال از نظر بازدهی عملکرد بسیار ضعیفی داشته، به طوری که در یک ساله ۲۸ درصد و در سه ماهه ۱۶ درصد افت داشته است.

از نظر عملکردی هم در آذر ۴۰۲ میلیارد تومان فروش داشته که نسبت به آبان ۱۵ درصد و نسبت به میانگین ۱۱ ماهه مالی منتهی به آذرماه، ۹ درصد درآمد کمتری داشته و هرچند در ۱۲ ماه امسال ۵۲۵۱ میلیارد تومان درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۸۴ درصد رشد داشته که بیشتر تحت تاثیر افزایش قیمت بوده زیرا از لحاظ مقدار فروش در این ۱۲ ماه، ۱۹۶ هزارتن محصول فروخته که نسبت به مدت مشابه سال گذشته تغییر چندانی نداشته است.

۲۹ دی ۱۴۰۰ - ۰۹:۲۱
کد خبر: ۱۳۰٬۲۷۷

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 1 + 1 =