۸ دی ۱۴۰۰ - ۰۹:۱۷
کد خبر: . ۱۲۶٬۴۸۸
تورم زدایی با تامین منابع مالی از مسیر بیمه ها| ریل گذاری برای ورود بیمه به عصر طلایی

کاردگر، مدیرعامل بیمه دانا گفت: بیمه ها به عنوان ابزارتامین مالی فعالیت های اقتصادی نقش بی بدیلی در تحرک بخشی و توسعه اقتصاد دارند اما متاسفانه ازظرفیت های این صنعت به خوبی استفاده نشده است.

بازار؛ اسدالله خسروی: شرکت های بیمه ای در دنیا علاوه بر خدمات رسانی مناسب به بیمه گذاران، توان و تاثیرگذاری بالایی در پیشبرد اهداف اقتصادی کشور دارند. این شرکتها به دلیل برخورداری از پشتوانه مالی قابل توجه نه تنها پشتیبان سرمایه گذاران در کاهش ریسک سرمایه گذاری هستند، بلکه از وجوه بیمه گذاران استفاده بهینه کرده و از منابع مالی که در اختیار دارند آن را با اصولی خاص و کارشناسی شده به عنوان دارایی سودآور در فعالیت های اقتصادی که بازگشت سرمایه و سودآوری مناسبی دارند به کار می گیرند تا از این طریق هم به تحرک بخشی و توسعه اقتصاد کمک شود و هم اینکه از محل بازگشت سرمایه، سرمایه گذارن بخش بیمه را به خوبی منتفع نمایند.

بیمه ها به جای حرکت در مسیر پیشرفت و تاثیر گذاری آنها در توسعه اقتصاد کشور، متاسفانه دچار کم کاری، بی تحرکی و فعالیت های روزمره شده اند، این در حالی است اثر بخشی بیمه در اقتصاد کشور و منافع آن برای سرمایه گذاران بخش بیمه آنچنان در کشور جا نیفتاده است

روز مرگی فعالیت بیمه ها در کشور
اما در ایران خیلی به این موضوع توجه نمی شود، در چنین شرایطی برخی از کارشناسان با خرده گیری ازعلت کم توجهی مدیران به نقش ارزنده صنعت بیمه در پیشبرد اهداف اقتصاد کشور به دلیل ظرفیت بالایی که در این بخش دیده می شود، تاکید دارند؛ بیمه ها به جای حرکت در مسیر پیشرفت و تاثیر گذاری آنها در توسعه اقتصاد کشور، متاسفانه دچار کم کاری، بی تحرکی و فعالیت های روزمره شده اند.

تاکید کارشناسان به فعالان و دست اندرکان صنعت بیمه این است که بیمه ها ضمن ضمانت آرامش زندگی و امنیت سرمایه‌گذارن همچنین اطمینان‌بخشی به فعالان بخش‌خصوصی بایستی برای تحرک تولید و بازار سرمایه، پررونق تر ظاهرشوند، زیرا با توجه به چشم انداز توسعه بخش بیمه که قرار است تا ۴ سال آینده ضریب نفوذ بیمه در اقتصاد کشور به حدود ۸ درصد برسد، ولی متاسفانه اثر بخشی بیمه در اقتصاد و منافع آن برای سرمایه گذاران بخش بیمه آنچنان در کشور جا نیفتاده است. در چنین شرایطی ضروری است؛   فعالیت این بخش مهم و تاثیرگذار اقتصادی از لاک سنتی بودن خارج و در مسیر پیشرفت، خدمات خود را تمام الکترونیکی نماید و برای ورود به فعالیت های اقتصادی نقشه راه درستی را ترسیم کند.

ظرفیت و کارکرد بیمه ها در زمینه تامین منابع مالی پروژه های اقتصادی اگرچه کمتر از بانک ها و سایر نهادهای مالی نیست اما متاسفانه در این مسیر اقدامات خاصی صورت نگرفته است این در حالی است که در دنیا نقش و کارایی بیمه ها در توسعه اقتصاد کشورها پررنگ تر از سایر نهادهای مالی دیده می شود

سیاست گذاران کلان و مسئولان اقتصادی به نقش بیمه در پیشبرد اقتصاد کشور کم توجه اند
ابراهیم کاردگر، مدیرعامل «بیمه دانا» در گفتگو با «خبرگزاری بازار» درباره کم توجهی به نقش بیمه ها در توسعه اقتصاد کشور، گفت: شرکت های بیمه از ظرفیت های بسیار بالایی در تامین منابع مالی پروژه ها و طرح های اقتصادی برخوردارند اما هنوز آنطور که بایسته و شایسته است نتوانسته اند در این مسیر به خوبی خود را نشان دهند.  

وی با بیان اینکه نکته اصلی این است که سیاست گذاران کلان و مسئولان اقتصادی کشور تا حدودی اثر بخشی قابل توجه صنعت بیمه را نادیده گرفته و هر زمان صحبت از تامین نیازهای مالی برای پیشبرد اهداف اقتصادی می شود فقط بر کارایی بانک ها، بورس و صندوق های سرمایه گذاری تمرکز و توجه می کنند، افزود: ظرفیت و کارکرد بیمه ها در این زمینه اگرچه کمتر از بانک ها و سایر نهادهای مالی نیست اما متاسفانه در این مسیر اقدامات خاصی صورت نگرفته است این در حالی است که در دنیا نقش و کارایی بیمه ها در توسعه اقتصاد کشورها پررنگ تر از سایر نهادهای مالی دیده می شود.

نقش بیمه ها در تاثیرگذاری و تحرک بخشی بخش واقعی اقتصاد کشور به نسبت سایر نهادهای مالی، پایداری بیشتری دارد، خوشبختانه در دولت سیزدهم توجه به کارایی بیمه ها و استفاده از ظرفیت های بالای این بخش برای پیشبرد اهداف اقتصادی کلید خورده است

پایداری منابع مالی بیمه برای تامین پروژه های اقتصادی به نسبت سایر نهادهای مالی
مدیرعامل بیمه دانا، با تاکید بر این که نقش بیمه ها در تاثیرگذاری و تحریک بخش واقعی اقتصاد کشور به نسبت سایر نهادهای مالی پایداری بیشتری دارد، افزود: خوشبختانه در دولت سیزدهم توجه به کارایی بیمه ها و استفاده از ظرفیت های بالای این بخش برای پیشبرد اهداف اقتصادی کلید خورده است، آنگونه که وزیر اقتصاد و دارایی و سیاست گذاران کلان اقتصادی بر استفاده از ظرفیت های شرکت های بیمه آنطور که از طریق جذب سرمایه گذاران بیمه زندگی و ...بتوان منابع مالی پروژه ها و بنگاههای اقتصادی تامین شود، تاکید ویژه دارند.

کاردگر اضافه کرد: از آنجایی که فعالان اقتصادی در ساخت پروژهای پربازده فرصت زمانی مشخصی را برای تکمیل و راه اندازی آن تعریف می کنند، بیمه ها نیز می توانند با ایجاد زمینه جذب سرمایه گذاری در این بخش چون فروش بیمه زندگی،  سرمایه گذاری و ... با نرخ سود مناسب اقدام به جمع آوری منابع مالی کنند و از این طریق نیاز های مالی پروژه های اقتصادی را تامین نمایند تا پس از افتتاح پروژه، سرمایه گذارانی که در این مسیر با خرید بیمه زندگی و ... در این بخش سرمایه گذاران را همراهی کرده اند به خوبی سودآور شوند.

جذب منابع مالی از طریق فروش بیمه های زندگی، سرمایه گذاری، عمر و ...در این بخش از یک طرف و هم لینگ شدن با فعالان اقتصادی برای راه اندازی پروژه های با مدت زمان مشخص ازطرف دیگر با تامین منابع مالی، تضمین کننده سودآوری برای سرمایه گذاران و خاطرجمع شدن فعالان اقتصادی در ساخت طرح ها و پروژه ای اقتصادی در زمان مقرر است 

جمع آوری سرمایه گذاری های خرد با فروش بیمه نامه های سرمایه گذاری و عمر برای تامین منابع مالی ساخت پروژه های اقتصادی
این کارشناس خبره بیمه تصریح کرد: جذب منابع مالی از طریق فروش بیمه های زندگی، سرمایه گذاری، عمر و ... و تجمیع پس اندازهای خرد سرمایه گذاران در این بخش از یک طرف و هم لینگ شدن با فعالان اقتصادی برای راه اندازی پروژه های با مدت زمان مشخص ازطرف دیگر با تامین منابع مالی، تضمین کننده سودآوری برای سرمایه گذاران و خاطرجمع شدن فعالان اقتصادی در ساخت طرح ها و پروژه ای اقتصادی در زمان مقرر است که در این زمینه  کم کاری شده و باید اقدامات لازم در این زمینه به عمل آید.

مدیرعامل بیمه دانا افزود: با اختصاص بخشی از سرمایه‌های خرد و سوق دادن آن به سمت خرید بیمه‌های زندگی و سرمایه‌گذاری این اقدام نه تنها منجر به جمع آوری نقدینگی و تحرک بخشی تولید در کشور می شود بلکه نقش بسزایی در کاهش و مهار نرخ تورم در جامعه را خواهد داشت چرا که نقدینگی صرف تولید شده و از این طریق چرخ اقتصاد به گردش در می آید. بنابراین توجه به این موضوع  بی تردید می تواند اثرات ضد تورمی را اقتصاد کشور برجای گذارد.

کاردگر با بیان اینکه متاسفانه تاکنون ابزارهای مالی تمام و کمال در بخش واقعی اقتصاد کشور هدف گذاری و به کار گرفته نشده اند گفت: تا زمانی که منابع ابزارهای مالی در مسیر بخش واقعی اقتصاد کشور قرار نگیرند، ایجاد هر گونه فعالیت اقتصادی همراه با حباب خواهد بود و این رویکرد غلط به جای پیشرفت اثرات مخربی را در پی دارد.

۸ دی ۱۴۰۰ - ۰۹:۱۷
کد خبر: ۱۲۶٬۴۸۸

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 3 + 3 =