۵ شهریور ۱۴۰۰ - ۱۴:۳۶
کد خبر: . ۱۰۴٬۶۳۸
انتشار اوراق با سود ۲۲ درصد برای تامین کسری بودجه!| ۱۴۰۰  سال اصلاح ساختار بودجه مبتنی بر عملکرد

وزیر اقتصاد درحالی بر اقدام فوری با کمترین هزینه برای تامین کسری بودجه تاکید دارد، که کارشناسان انتشار اوراق با سود ۲۲ درصدی را راهکار مهمی برای جذب نقدینگی و عبور از این بحران عنوان می کنند.

بازار؛ گروه بانک و بیمه: روحانی ماه گذشته بارسنگین بدهی های دولت خود را در ساختمان پاستور بر زمین گذاشت و کلید مدیریت اجرای کشور را به دکتررئیسی تحویل داد و آنجا را ترک کرد. ترک دولتی که عملکرد ضعیف آن بر کسی پوشیده نیست و تبعات ناکارآمدی های آن دامن دولت جدید را گرفته است، آثار نامطلوبی چون کسری شدید بودجه، سیاست گذاری های غلط پرداخت حقوق، بدهی سنگین به بانکها و تامین اجتماعی، تورم  ۵۰ درصدی و...نمونه ای از یادگار نامیمون دولت تدبیر وامید بود که با سوء مدیریت امیدها را برای کشور به یاس تبدیل کرد.

تامین هزینه های سنگین در شرایطی که دولت خزانه خالی را ازدولت گذشته تحویل گرفته کاربسیاری سختی است اما وزیر جدید اقتصاد وعده داده است با راهکارهای اصولی و برنامه ریزهای کارشناسی می توان بر مشکلات موجودغلبه کرد

تامین هزینه های سنگین ناشی از بدهی ها و کسری بودجه با خزانه خالی
اکنون که دولت جدید زمام امور اجرایی کشور را در دست گرفته است با مشکلات عدیده مواجه بوده و برای عبور از آن باید اقدامات خود را در مسیر رفع نواقص و حل مسکلات با برنامه ریزی های کارشناسانه عملیاتی کند. اقداماتی چون تامین هزینه های سنگین در شرایطی که دولت خزانه خالی را ازدولت گذشته تحویل گرفته کاربسیاری سختی است اما وزیر جدید اقتصاد وعده داده است با راهکارهای اصولی و برنامه ریزهای کارشناسی می توان بر مشکلات موجودغلبه کرد.
برآورده های محاسباتی نشان می دهد دولت تا پایان سالجاری علاوه بر داشتن بدهی های فراوان، فقط ۴۰۰ هزارمیلیارد تومان کسری بودجه دارد. این رقم که به هرشکل ممکن باید تامین شود نباید به گونه ای باشد که برای تهیه آن اقتصاد کشور را به هم ریخت و تورم و نقدینگی را افزایش داد. درتمام دنیا مدیریت دخل و خرج سالانه کشورکه معمولا توسط دولت ها انجام می شود طوری است که تا پایان سال کسری صورت نگیرد، زیرا جبران کسری بودجه همیشه مشکلات خود را در پی دارد و تبعات منفی آن دامنگیر اقتصاد کشور و خانوارها می شود.
اما در ایران به دلیل ساختارضعیف و سنتی شیوه بودجه ریزی وغیرعملیاتی بودن آن همچنین ریخت و پاش منابع و عدم اطمینال لازم از تحقق درآمدهای پیش بینی شده در طول سال همیشه با کسری بودجه مواجه می شود.
کسری بودجه ای که برای تامین منابع مالی هزینه های جاری بالاجبار یا دست به استقراض از بانک مرکزی می زند و یا با فروش اوراق و...خود را بدهکارمی کند که عواقب چنین اقدامات نادرستی تورم بالا، گرانی و بی ارزش شدن پول ملی است که نصیب مردم بی نوا می شود.

درگذشته دولت بخش عمده کسری بودجه را ازطریق استقراض ازبانک مرکزی تامین می کرد، این اقدام تاثیر بالایی برمتغیرهای پولی به جای گذاشت و وضعیت شاخص های اقتصادی کشوررا وخیم ترکرد طوری که اکنون شاهد تورم بسیاربالاو کاهش ارزش پول ملی هستیم زیراهر آنچه پول بدون پشتوانه چاپ و به جامعه تزریق شود بیش از آن تورم وگرانی در بازارایجاد خواهد شد

تامین کسری بودجه نباید طوری باشد که پایه پولی افزایش و تورم را بیشتر کند
محسن صادقی، کارشناس مالی در گفتگو با «خبرگزاری بازار» درباره مدیریت بودجه و تامین کسری آن که احسان خاندوزی وزیر جدید اقتصاد اعلام کرده است؛ کسری بودجه را به شیوه درست تامین می کند، گفت: دولت روحانی به دلیل رشد سرسام آورقیمت هاٰ، تورم سنگین، به هم ریختگی بازارهای سرمایه گذاری و از همه مهمتر بدهی های بسیاربالایی که به بار آورد در کنار کسری بیش از ۴۰۰ هزارمیلیارد تومانی بودجه، پایان خوشی نداشت و دولت جدید را گرفتار کرده است. درچنین شرایطی دولت برای جبران کسری بودجه باید از راهکارهای کارشناسانه استفاده کند، راهکارهایی برخلاف دولت گذشته که پایه پولی را افزایش و تورم و نقدینگی را در کشور افزایش داد.
وی با بیان اینکه درگذشته دولت بخش عمده کسری بودجه را ازطریق استقراض ازبانک مرکزی تامین می کرد گفت: این اقدام تاثیر بالایی برمتغیرهای پولی به جای گذاشت و وضعیت شاخص های اقتصادی کشوررا وخیم ترکرد طوری که اکنون شاهد تورم بسیاربالاو کاهش ارزش پول ملی هستیم زیراهر آنچه پول بدون پشتوانه چاپ و به جامعه تزریق شود بیش از آن تورم وگرانی در بازارایجاد خواهد شد.
صادقی تصریح کرد:‌ البته دولت روحانی به موجب عملکرد ضعیف اداره دخل و خرج کشورعلاوه بر استقراض از بانک مرکزی اقدام به فروش اوراق بدهی هم می کرد و از این طریق نیز منابع درآمدی آینده دولت را مصرف نمود. اقدامی غیرکارشناسانه که جز زیان، پسرفت اقتصادی و ایجاد مشکل برای مردم و فعلان اقتصادی چیز دیگر را در برندارد.

بخشی از منابع برای تامین هزینه کسری بودجه باید از طریق فروش اوراق به مردم تامین شود این شیوه جمع آوری پول رویکرد مناسبی نسبت به سایر راهکارهای دیگر نظیر قرض از بانک ها و چاپ پول از بانک مرکزی است اما دولت باید از همین الان به فکر افزایش میزان درآمدهای باشد تا بتواند در موقع سررسید اوراق، اصل پول را خریداران برگرداند

دولت جدید با راهکارهای کارشناسانه از هم اکنون به فکر ایجاد درآمد باشد
این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت:همانطور که وزیر جدید اقتصاد اعلام کرده است که بخشی از منابع برای تامین هزینه کسری بودجه باید از طریق فروش اوراق به مردم تامین شود این شیوه جمع آوری پول رویکرد مناسبی نسبت به سایر راهکارهای دیگر نظیر قرض از بانک ها و چاپ پول از بانک مرکزی است اما باید از همین الان به فکر افزایش میزان درآمدهای دولت به شکلی اصولی باشد تا بتواند در موقع سررسید اوراق، اصل پول را خریداران برگرداند.
وی در ادامه افزود: اجرای سیاست های چون کاهش بهره بین بانکی و جذاب کردن فروش اوراق با نرخ سود ۲۰ تا ۲۲ درصد راهکار دیگری است که دولت دکتر رئیسی برای عبور از کسری بودجه باید مورد توجه قرار دهد چرا که اکنون نرخ سود بانکی ۱۶ درصدی با توجه به تورمی که وجود دارد و ارزش پولی که هر روز افت می کند سودی برای سپرده گذاران بانکی ندارد.
صادقی اظهارداشت البته با افزایش نرخ سود انتشار اوراق، نقدینگی در بانک ها محدود شده و این موضوع رکود اقتصادی را به دلیل کاهش منابع بانکی تشدید می کند. این در حالی است که برای تامین منابع کسری بودجه رایزنی ها برای فروش بیشتر نفت با دور زدن تحریم ها و جلوگیری از هزینه های اضافی دولت باید مورد توجه قرار گیرد.

دولت باید با حرکت در مسیر جلوگیری از فرار مالیاتی اقدام به کسب درآمد قانوی از این بخش کند. همچنین از راهکارهای برای تامین کسری بودجه استفاده کند که غیر تورمی باشد در چنین شرایطی توجه به شناسایی فعالان اقتصادی که مالیات پرداخت نمی کنند همراه با انتشار اوراق بدهی و فروش دارایی های مازاد به راحتی می توان کسری بودجه را تامین کرد

دولت جلو فرار مالیاتی را بگیرد
این کارشناس مسائل مالی خاطرنشان کرد: علاوه براین دولت برای تامین منابع مالی باید با تحرک بخشی درآمدهای مالیاتی اقدامات خود را در این زمینه بکار گیرد و با حرکت در مسیر جلوگیری از فرار مالیاتی اقدام به کسب درآمد قانوی از این بخش کند. همچنین از راهکارهای برای تامین کسری بودجه استفاده کند که غیر تورمی باشد در چنین شرایطی توجه به شناسایی فعالان اقتصادی که مالیات پرداخت نمی کنند همراه با انتشار اوراق بدهی و فروش دارایی های مازاد دولت به راحتی می توان کسری بودجه را تامین کرد بدون اینکه تورمی ایجاد شود. چرا که اگر استقراضی از بانک مرکزی برای تامین منابع مالی کسری بودجه صورت گیرد تبعات اقتصادی منفی زیادی دارد اما با شیوه هایی که گفته شد چنانچه منابع ملبی جمع ٱوری شود اتفاق خاص در اقتصاد ایجا نمی شود.
جبارکوچکی نژاد، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی نیز در گفتگو با «خبرگزاری بازار» گفت: ساختار بودجه باید در مسیر درست اصلاح شود تا هر ساله شاهد کسری بودجه نشویم.  
وی با بیان اینکه به بارآمدن کسری بودجه سالانه، ناشی از بی توجهی دولت ها به مسئله دخل وخرج و صرف منابع مالی بدون در نظر گرفتن چگونگی درآمدهاست افزود: در دولت گذشته مصارف همیشه از درآمدها پیشی می گرفت اما دولت با مواجه با کسری بودجه به هر شکل ممکن اقدام به تامین منابع مالی می کرد بدون این که به عواقب منفی آن توجه می کرد.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود:‌ دولت جدید برای اینکه به سرنوشت دولت گذشته در کسری بودجه دچار نشود باید علاوه بر اصلاح ساختار بودجه ریزی نظارت خود را بر چگونگی مصارف بیشتر کند و بودجه سالانه را طور برنامه ریزی کند که آن بودجه محقق شود نه اینکه به امید وآرزو بودجه را ببندد و بعد با کسری مواجه شود. بنابراین باید گفت از همین امسال ساختار بودجه باید در مسیر درست اصلاح شود.
بنا به این گزارش، با توجه به ساختار ضعیف و سنتی بودجه، کارشناسان تاکید دارند شیوه بودجه ریزی در کشور باید در مسیر درست تغییر کند از طرفی برای تامین کسری بودجه طوری رفتار شود که تورم ایجاد نشود آنگونه که وزیر جدید اقتصاد اعلام کرده است از راههای کارشناسی شده برای تامین کسری بودجه گام برخواهد داشت.

۵ شهریور ۱۴۰۰ - ۱۴:۳۶
کد خبر: ۱۰۴٬۶۳۸

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 5 + 13 =