۱۳ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۶:۰۱
کد خبر: . ۷٬۶۸۳

به گزارش خبرنگار بازار، آخرین قیمت  موبایل و تلفن همراه در۱۳ اسفند ۱۳۹۸ به شرح زیر است

قیمت

SAMSUNG مدل گوشی سامسونگ
۲.۰۰۰.۰۰۰  Samsung Galaxy M۱۰ -۱۶ سامسونگ گلکسی ام ۱۰ -۱۶
۲.۰۸۰.۰۰۰     Samsung Galaxy M۱۰ - ۳۲ سامسونگ گلکسی ام ۱۰ -۳۲
۲.۳۳۰.۰۰۰     Samsung Galaxy M۱۰S سامسونگ گلکسی ام ۱۰ اس
۲.۵۶۰.۰۰۰   Samsung Galaxy M۲۰ - ۳۲ سامسونگ گلکسی ام ۲۰ -۳۲
۲.۸۰۰.۰۰۰  Samsung Galaxy M۲۰ - ۶۴ سامسونگ گلکسی ام ۲۰ -۶۴
۳.۸۰۰.۰۰۰    Samsung Galaxy M۳۰ سامسونگ گلکسی ام ۳۰
 ۲.۰۵۰.۰۰۰  Samsung Galaxy A۰۱ سامسونگ گلکسی آ۰۱
۳.۷۰۰.۰۰۰   Samsung Galaxy A۸+ ۲۰۱۸ - ۳۲ سامسونگ گلکسی آ۸+۲۰۱۸ -۳۲
۳.۹۰۰.۰۰۰  Samsung Galaxy A۸+ ۲۰۱۸ - ۶۴ سامسونگ گلکسی آ۸+۲۰۱۸ -۶۴
۵.۱۰۰.۰۰۰   Samsung Galaxy A۹ ۲۰۱۸ سامسونگ گلکسی آ۹ ۲۰۱۸
۱.۹۵۰.۰۰۰   Samsung Galaxy A۱۰ سامسونگ گلکسی آ۱۰
۲.۱۰۰.۰۰۰   Samsung Galaxy A۱۰s سامسونگ گلکسی آ۱۰ اس
۱.۳۲۰.۰۰۰    Samsung Galaxy A۲ Core سامسونگ گلکسی آ۲ کور
۲.۵۰۰.۰۰۰   Samsung Galaxy A۲۰ سامسونگ گلکسی آ۲۰
۲.۴۰۰.۰۰۰   Samsung Galaxy A۲۰s سامسونگ گلکسی آ۲۰ اس
۲.۴۹۰.۰۰۰     Samsung Galaxy A۲۰e سامسونگ گلکسی آ۲۰ ای
۲.۹۶۰.۰۰۰    Samsung Galaxy A۳۰ سامسونگ گلکسی آ۳۰
۳.۱۵۰.۰۰۰   Samsung Galaxy A۳۰s سامسونگ گلکسی آ۳۰ اس
۳.۴۰۰.۰۰۰    Samsung Galaxy A۴۰ سامسونگ گلکسی آ۴۰
۳.۶۵۰.۰۰۰   Samsung Galaxy A۵۰ سامسونگ گلکسی آ۵۰
۴.۱۵۰.۰۰۰   Samsung Galaxy A۵۰s سامسونگ گلکسی آ۵۰ اس
۴.۶۵۰.۰۰۰   Samsung Galaxy A۵۱ سامسونگ گلکسی آ۵۱
۳.۵۵۰.۰۰۰   Samsung Galaxy A۶۰ - ۶۴ سامسونگ گلکسی آ۶۰ -۶۴
۳.۶۵۰.۰۰۰    Samsung Galaxy A۶۰ - ۱۲۸ سامسونگ گلکسی آ۶۰ -۱۲۸
۴.۶۵۰.۰۰۰   Samsung Galaxy A۷۰ سامسونگ گلکسی آ۷۰
 ۶.۷۵۰.۰۰۰  Samsung Galaxy A۷۱ سامسونگ گلکسی آ۷۱
۶.۷۰۰.۰۰۰    Samsung Galaxy A۸۰ سامسونگ گلکسی آ۸۰
۱۰.۷۰۰.۰۰۰   Samsung Galaxy S۱۰ سامسونگ گلکسی اس۱۰
۱۱.۶۰۰.۰۰۰     Samsung Galaxy S۱۰ Plus - ۱۲۸ سامسونگ گلکسی اس ۱۰پلاس-۱۲۸
۱۳.۰۰۰.۰۰۰   Samsung Galaxy S۱۰ Plus - ۵۱۲ سامسونگ گلکسی اس۱۰ پلاس-۵۱۲
۱۲.۱۰۰.۰۰۰    Samsung Galaxy S۱۰ Plus - ۱T سامسونگ گلکسی اس۱۰ پلاس-۱T
۹.۹۰۰.۰۰۰  Samsung Galaxy S۱۰e سامسونگ گلکسی اس ۱۰ ای
۹.۴۰۰.۰۰۰   Samsung Galaxy S۱۰ Lite سامسونگ گلکسیاس ۱۰لایت
 ۱۲.۵۰۰.۰۰۰  Samsung Galaxy Note۱۰ - ۲۵۶ سامسونگ گلکسی نوت۱۰ -۲۵۶
 ۱۳.۷۰۰.۰۰۰  Samsung Galaxy Note۱۰ Plus- ۲۵۶ سامسونگ گلکسی نوت۱۰پلاس -۲۵۶
 ۱۷.۷۰۰.۰۰۰  Samsung Galaxy Note۱۰ Plus- ۵۱۲ سامسونگ گلکسی نوت ۱۰ پلاس-۵۱۲
 ناموجود  Samsung Galaxy Note۱۰+ ۵G - ۵۱۲ سامسونگ گلکسی نوت ۱۰ +۵G
۹.۳۵۰.۰۰۰   Samsung Galaxy Note۱۰ Lite سامسونگ گلکسی نوت ۱۰ لایت
۲.۰۰۰.۰۰۰  Samsung Galaxy J۶ سامسونگ گلکسی جی ۶
 ۲.۹۰۰.۰۰۰  Samsung Galaxy J۶ Plus - ۳۲ سامسونگ گلکسی جی ۶ پلاس-۳۲
۳.۰۰۰.۰۰۰    Samsung Galaxy J۸ - ۶۴ سامسونگ گلکسی جی ۸ -۶۴
۲۶.۲۰۰.۰۰۰     Samsung Galaxy Fold سامسونگ گلکسی فولد
۳۲.۰۰۰.۰۰۰     Samsung Galaxy Fold ۵G سامسونگ گلکسی فولد ۵G
۳۰.۰۰۰.۰۰۰   Samsung Galaxy Z Flip سامسونگ گلکسی زد فیلیپ
قیمت APPLE مدل گوشی آیفون
۹.۸۰۰.۰۰۰   Apple iPhone ۸ - ۶۴ آیفون ۸ -۶۴
۱۰.۵۰۰.۰۰۰     Apple iPhone ۸ - ۲۵۶ آیفون ۸ -۲۵۶
۱۲.۴۰۰.۰۰۰    Apple iPhone ۸ Plus - ۶۴ آیفون ۸ پلاس -۶۴
۱۳.۳۰۰.۰۰۰  Apple iPhone ۸ Plus - ۲۵۶ آیفون ۸ پلاس -۲۵۶
۱۵.۰۰۰.۰۰۰   Apple iPhone X - ۶۴ آیفون ایکس -۶۴
۱۶.۰۰۰.۰۰۰   Apple iPhone X - ۲۵۶ آیفون ایکس -۲۵۶
۱۱.۵۰۰.۰۰۰   Apple iPhone XR - ۶۴ آیفون ایکس آر-۶۴
۱۲.۶۰۰.۰۰۰    Apple iPhone XR - ۱۲۸ آیفون ایکس آر-۱۲۸
۱۴.۰۰۰.۰۰۰  Apple iPhone XR - ۲۵۶ آیفون ایکس آر-۲۵۶
۱۵.۱۰۰.۰۰۰  Apple iPhone XS - ۶۴ آیفون ایکس اس-۶۴
۱۸.۰۰۰.۰۰۰     Apple iPhone XS - ۲۵۶ آیفون ایکس اس-۲۵۶
۱۹.۰۰۰.۰۰۰  Apple iPhone XS - ۵۱۲ آیفون ایکس اس -۵۱۲
۱۷.۰۰۰.۰۰۰   Apple iPhone XS Max - ۶۴ آیفون ایکس اس مکس -۶۴
 ۱۸.۸۰۰.۰۰۰   Apple iPhone XS Max - ۲۵۶ آیفون ایکس اس مکس-۲۵۶
 ۱۹.۵۰۰.۰۰۰  Apple iPhone XS Max - ۵۱۲ آیفون ایکس اس مکس-۵۱۲
۱۲.۲۰۰.۰۰۰۰     Apple iPhone ۱۱ . ۶۴ آیفون ۱۱-۶۴
۱۳.۱۰۰.۰۰۰     Apple iPhone ۱۱ . ۱۲۸ آیفون ۱۱-۱۲۸
۱۶.۰۰۰.۰۰۰   Apple iPhone ۱۱ . ۲۵۶ آیفون ۱۱ -۲۵۶
۱۷.۵۰۰.۰۰۰    Apple iPhone ۱۱ Pro . ۶۴ آیفون ۱۱ رپرو -۶۴
۲۰.۴۰۰.۰۰۰  Apple iPhone ۱۱ Pro . ۲۵۶ آیفون  ۱۱ پرو -۲۵۶
۳۰.۰۰۰.۰۰۰    Apple iPhone ۱۱ Pro . ۵۱۲ آیفون ۱۱ پرو -۵۱۲
۲۰.۵۰۰.۰۰۰    Apple iPhone ۱۱ Pro Max . ۶۴ آیفون ۱۱ پرو مکس -۶۴
۲۱.۵۰۰.۰۰۰   Apple iPhone ۱۱ Pro Max . ۲۵۶ آیفون ۱۱ پرو مکس -۲۵۶
۳۰.۰۰۰.۰۰۰  Apple iPhone ۱۱ Pro Max . ۵۱۲ آیفون ۱۱ پرو مکس -۵۱۲
قیمت HUAWEI مدل گوشی هواوی
۵.۵۰۰.۰۰۰    Huawei nova ۵T هواوی نوا ۵ T
۱.۱۰۰.۰۰۰  Huawei Y۳ ۲۰۱۸ هواوی وای۳ ۲۰۱۸
۱.۴۷۰.۰۰۰    Huawei Y۵ ۲۰۱۹ هواوی   وای۵ ۲۰۱۹ 
۱.۲۵۰.۰۰۰   Huawei Y۵ Prime ۲۰۱۸ هواوی وای ۵  پرایم ۲۰۱۸
۱.۱۰۰.۰۰۰    Huawei Y۵ lite ۲۰۱۸ هواوی وای ۵ لایت ۲۰۱۸
۱.۵۰۰.۰۰۰   Huawei Y۶ ۲۰۱۸ هواوی وای۶ ۲۰۱۸
۱.۸۰۰.۰۰۰  Huawei Y۶ ۲۰۱۹ هواوی وای۶ ۲۰۱۹
۱.۷۵۰.۰۰۰   Huawei Y۶ Prime ۲۰۱۹ هواوی وای۶ پرایم ۲۰۱۹
 ۲.۱۵۰.۰۰۰  Huawei Y۷ ۲۰۱۹ هواوی وای ۷ ۲۰۱۹
 ۱.۷۷۰.۰۰۰  Huawei Y۷ Prime ۲۰۱۸ هواوی وای۷ پرایم ۲۰۱۸
۲.۱۵۰.۰۰۰   Huawei Y۷ Prime ۲۰۱۹ هواوی وای ۷ پرایم ۲۰۱۹
۲.۴۰۰.۰۰۰   Huawei Y۷ Pro - ۲۰۱۹ هواوی وای۷ پرو ۲۰۱۹
۲.۲۰۰.۰۰۰    Huawei Y۹ ۲۰۱۸ هواوی وای۹ ۲۰۱۸
 ۲.۸۵۰.۰۰۰    Huawei Y۹ ۲۰۱۹ هواوی وای۹ ۲۰۱۹
 ۲.۹۵۰.۰۰۰  Huawei Y۹ Prime ۲۰۱۹ هواوی وای۹ پرایم ۲۰۱۹
۳.۵۵۰.۰۰۰   Huawei Y۹s هواوی وای۹ اس
۵.۴۵۰.۰۰۰   Huawei nova ۳ هواوی نوا۳
۳.۲۰۰.۰۰۰   Huawei nova ۳i هواوی نوا ۳ I
۳.۱۰۰.۰۰۰   Huawei nova ۳e هواوی نوا ۳E
۶.۲۰۰.۰۰۰   Huawei nova ۴ هواوی نوا۴
۷.۵۰۰.۰۰۰   Huawei P۳۰  هواوی پی ۳۰
۹.۵۰۰.۰۰۰  Huawei P۳۰ Pro - ۱۲۸ هواوی پی۳۰  پرو -۱۲۸
۱۰.۳۰۰.۰۰۰     Huawei P۳۰ Pro - ۲۵۶ هواوی پی ۳۰پرو- ۲۵۶
۱۳.۲۰۰.۰۰۰    Huawei P۳۰ Pro - ۵۱۲ هواوی پی۳۰  پرو -۵۱۲
۳.۳۰۰.۰۰۰    Huawei P۳۰ lite هواوی پی ۳۰ لایت
۶.۷۰۰.۰۰۰   Huawei Mate ۲۰ هواوی میت ۲۰
۹.۰۰۰.۰۰۰    Huawei Mate ۲۰ Pro هواوی میت ۲۰ پرو
 به زودی   Huawei Mate ۳۰ هواوی میت ۳۰
۱۳.۲۰۰.۰۰۰   Huawei Mate ۳۰ Pro هواوی میت ۳۰ پرو
 به زودی   Huawei Mate ۳۰ ۵G هواوی میت ۳۰  ۵G
۱۵.۸۰۰.۰۰۰    Huawei Mate ۳۰ Pro ۵G هواوی میت ۳۰ پرو ۵G
۹.۴۰۰.۰۰۰    Huawei Honor View ۲۰ هواوی هانر ویو ۲۰
 ۳.۰۰۰.۰۰۰   Huawei Honor ۸X - ۶۴ هواوی هانر ۸ ایکس -۶۴
۳.۵۰۰.۰۰۰   Huawei Honor ۸X - ۱۲۸ هواوی هانر ۸ ایکس- ۱۲۸
۴.۳۰۰.۰۰۰     Huawei Honor ۸X Max هواوی هانر ۸ ایکس مکس
۱.۱۲۰.۰۰۰     Huawei Honor ۷s هواوی هانر ۷S
 ۱.۶۸۰.۰۰۰    Huawei Honor ۷A هواوی هانر ۷A
۱.۹۳۰.۰۰۰    Huawei Honor ۸C هواوی هانر ۸C
۴.۳۵۰.۰۰۰     Huawei Honor ۱۰ هواوی هانر۱۰
۲.۴۰۰.۰۰۰     Huawei Honor ۱۰ Lite ۶۴ هواوی هانر ۱۰ لایت -۶۴
۲.۶۵۰.۰۰۰     Huawei P smart ۲۰۱۹ هواوی پی اسمارت ۲۰۱۹
۲.۰۳۰.۰۰۰     Huawei P Smart FIG هواوی پی اسمارت FIG
۴.۰۰۰.۰۰۰     Huawei Honor Play هواوی هانر پلی
۲.۰۰۰.۰۰۰     Huawei Honor Play ۸A هواوی هانر پلی ۸A
قیمت Nokia  مدل گوشی نوکیا
 ۲۴۰.۰۰۰    Nokia ۱۰۵ ۲۰۱۹ نوکیا ۱۰۵ -۲۰۱۹
 ۲۷۵.۰۰۰   Nokia ۱۰۶ ۲۰۱۸ نوکیا۱۰۶ -۲۰۱۸
 ۳۹۰.۰۰۰  Nokia ۱۳۰ ۲۰۱۷ نوکیا۱۳۰ -۲۰۱۷
 ۴۳۰.۰۰۰  Nokia ۱۵۰ نوکیا ۱۵۰
 ۴۳۵.۰۰۰    Nokia ۲۱۰ نوکیا ۲۱۰
۴۹۰.۰۰۰     Nokia ۲۱۶ نوکیا ۲۱۶
۶۰۰.۰۰۰    Nokia ۲۳۰ Dual SIM نوکیا DUAL SIM
۸۰۰.۰۰۰  Nokia ۳۳۱۰ ۳G نوکیا ۳۳۱۰ ۳G
۶۸۰.۰۰۰    Nokia ۸۱۱۰ ۴G نوکیا ۸۱۱۰ ۴G
۸۵۰.۰۰۰     Nokia ۱ نوکیا ۱
۳۳۰.۰۰۰    Nokia ۱۱۰ ۲۰۱۹ نوکیا۱۱۰ -۲۰۱۹
۹۵۰.۰۰۰    Nokia ۱ Plus نوکیا وان پلاس
۱۲۰.۰۰۰    Nokia ۲ نوکیا ۲
۱.۰۰۰.۰۰۰    Nokia ۲.۱ نوکیا ۲.۱
۱.۴۵۰.۰۰۰     Nokia ۲.۲ نوکیا ۲.۲
۱.۱۰۰.۰۰۰     Nokia ۳ نوکیا۳
۱.۳۵۰.۰۰۰     Nokia ۳.۱ نوکیا ۳.۱
۱.۷۰۰.۰۰۰   Nokia ۳.۱ Plus نوکیا ۳.۱ پلاس
۱.۶۵۰.۰۰۰     Nokia ۳.۲ - ۱۶ نوکیا ۳.۲ -۱۶
۱.۹۵۰.۰۰۰     Nokia ۳.۲ - ۶۴ نوکیا ۳.۲-۶۴
۱.۲۸۰.۰۰۰    Nokia ۵ نوکیا۵
۲.۱۵۰.۰۰۰   Nokia ۵.۱ Plus  نوکیا ۵.۱ پلاس
۱.۸۵۰.۰۰۰     Nokia ۶ نوکیا۶
۲.۵۸۰.۰۰۰     Nokia ۶.۱ - ۳۲ نوکیا ۶.۱ -۳۲
۲.۸۰۰.۰۰۰     Nokia ۶.۲ - ۶۴ نوکیا ۶.۲ -۶۴
۲.۸۰۰.۰۰۰     Nokia ۶.۱ - ۶۴ نوکیا۶.۱ -۶۴
۲.۹۵۰.۰۰۰   Nokia ۶.۲ - ۱۲۸ نوکیا۶.۲ -۱۲۸
۲.۶۵۰.۰۰۰   Nokia ۶.۱ Plus نوکیا ۶.۱ پلاس
----     Nokia ۶ ۲۰۱۸ نوکیا ۶ -۲۰۱۸
۲.۹۰۰.۰۰۰     Nokia ۷ plus نوکیا ۷ پلاس
۳.۲۰۰.۰۰۰     Nokia ۷.۱ نوکیا ۷.۱
۴.۵۴۰.۰۰۰     Nokia ۷.۲ نوکیا ۷.۲
۲.۸۰۰.۰۰۰     Nokia ۸ نوکیا۸
۳.۸۲۰.۰۰۰     Nokia ۸.۱ نوکیا ۸.۱
۵.۶۵۰.۰۰۰     Nokia ۸ Sirocco نوکیا ۸ سیروکو
۷.۲۷۰.۰۰۰     Nokia ۹ PureView نوکیا پیور ویو
۱.۱۰۰.۰۰۰    Nokia ۲۷۲۰ Flip نوکیا ۲۷۲۰ فیلیپ

۱۳ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۶:۰۱
کد خبر: ۷٬۶۸۳

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 2 + 0 =